Ἀνακαιφαλαιοποίησις τραπεζῶν ἤ κούρεμα καταθέσεων;

Ἀνακαιφαλαιοποίησις τραπεζῶν ἤ κούρεμα καταθέσεων;Ποιά  εἶναι ἡ διαφορά τῆς ἀνακεφαλαιοποιήσεως τῶν τραπεζῶν ἀπό τό κούρεμα τῶν καταθέσεων;

Ἀπολύτως καμμία.
Καὶ στὶς δύο περιπτώσεις, εἴτε μέσῳ ἐμμέσου ἀπαλλοτριώσεως  (φορολογία) εἴτε ἀμέσου (δημευσεως λογαριασμῶν) θὰ μᾶς κλέψουν.
Σὲ κάθε περίπτωση πρόκειται γιὰ τὴν τρίτη κατὰ σειρὰ ληστεία απὸ τὸ 2010, ποὺ ξεκίνησε ἡ λεηλασία.
Τὸ πρόγραμμα «διασώσεως»  δηλαδὴ γιὰ νὰ μὴν χρεωκοπήσουν οἱ κρατικοδίαιτες τραπεζικὲς – ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις καὶ «χάσουμε τὰ λεφτά μας»!!!

Μαραμῆς Εὐθύμης

φωτογραφία

(Visited 166 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἀνακαιφαλαιοποίησις τραπεζῶν ἤ κούρεμα καταθέσεων;

  1. Mία μικρή διαφορά. Στο κούρεμα επιβαρύνονται μόνο οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ (αναγνωρισμένη και ψηφισμένη υποχρέωσις της Ελλάδος) ενω στην ανακεφαλαιοποίηση ολοι οι πολίτες.

    • Σωστὸ κι αὐτό..
      Ἁπλῶς σὲ λίγο εἶτε «κούρεμα» εἶτε ἀνακεφαλαιοποίησις, θὰ εἶναι ἕνα καὶ τὸ αὐτό!!!
      (Καὶ ξέχνα τὸ …100.000. Κερασάκι ἦταν!!!)

Leave a Reply