Ἕνας πολὺ σημαντικὸς ὅρος τοῦ μνημονίου!!!

Ἕνας πολὺ σημαντικὸς ὅρος τοῦ μνημονίου!!!Μνημόνιο 3 – Νόμος 4336/14-8-2015 (ΦΕΚ 94).
Στὸ  ἄρθρο 3 παράγραφος Γ :
«Ἡ κυβέρνηση δεσμεύεται νὰ διαβουλεύεται καὶ νὰ ΣΥΜΦΩΝΕΙ μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, τὴν Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο γιὰ ὄλες τὶς ἐνέργειες ποὺ ἀφοροὺν στὴν ἐπίτευξη τῶν στόχων τοῦ Μνημονίου Συνεννοήσεως, πρὶν ἀπὸ τὴν ὁριστικοποίηση καὶ τὴν νομικὴ ἔγκρισή τους».

Εἶναι ἡ παράγραφος ποὺ στέλνει φυλακὴ ὁλόκληρη τὴν μνημονιακὴ κλίκα τῆς Βουλῆς βάσει τοῦ ἄρθρου 1 τοῦ Συντάγματος ποὺ ἀναφέρει πώς..
«Ὅλες οἱ ἐξουσίες πηγάζουν ἀπὸ τὸν Λαό, ὑπάρχουν ὑπὲρ αὐτοῦ καὶ τοῦ Ἔθνους καὶ ἀσκοῦνται ὅπως ὁρίζει τὸ Σύνταγμα.»

Σὲ ὁποιανδήποτε Δημοκρατικὴ χώρα θὰ εἶχαν συλληφῆ ὅλοι ὅσοι τὸ ψήφισαν λόγω καταλύσεως τοῦ πολιτεύματος (εἴτε ἀπὸ τὸν λαό, εἴτε ἀπὸ τὸν Στρατό).
Ἀλλά τί λέω κι ἐγὼ ὁ συνομωσιολόγος..
Ξέχασα ὅτι «Μένουμε Εὐρώπη»

Κῦρος Μανούσκας

φωτογραφία

(Visited 175 times, 1 visits today)
Leave a Reply