Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;

Πρός ὄφελος ποίου;

Τὸ ἴδιο τὸ ΝΑΤΟ, ποὺ μαζὺ μὲ τοὺς Ἄγγλους, τοὺς Ἀμερικανούς, τὸν ΟΗΕ καὶ τὴν CIA ὑπεχρέωσαν, κατηύθηναν καὶ βοήθησαν τοὺς κεμαλιστὲς νὰ καταλάβουν τὴν μισὴ Κύπρο, ξαφνικά, λόγῳ Ἐρντογάν, ἀνεκάλυψε ὅτι ἡ Κύπρος εἶναι …κατεχομένη!!!

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;8

«Τις αντιδράσεις των Ελληνοκυπρίων ενίσχυσε ακόμα πιο πολύ ένα άρθρο του Ντάριο Τρίετς, που δημοσιεύθηκε στο εξωτερικό κι έγινε γνωστό στην Κύπρο, στο οποίο ο Τρίετς συνιστούσε την μετατροπή της Μεγαλονήσου σε εβραϊκό νησί. Ο Τρίετς έγραφε, ότι η αγγλική αποικιακή κυβέρνηση ευνοούσε την εγκατάσταση Εβραίων, διότι οι Εβραίοι ήταν πιο … προοδευτικοί από τους Ελληνοκυπρίους.
Οι Έλληνες της Κύπρου για να αντικρούσουν τους ισχυρισμούς του Εβραίου Τρίετς, ανέφεραν ως ενδεικτικό παράδειγμα το αγρόκτημα Μαρκό, όπου οι Εβραίοι που το εκμεταλλεύονταν δεν μπορούσαν να προοδεύσουν με την καλλιέργεια της γης και κατέστρεψαν το αγρόκτημα, παρ’ όλη την οικονομική βοήθεια που έπαιρναν από τις εβραϊκές εταιρείες του εξωτερικού.
Τελικά, οι επανειλημμένες απειλές των Ελληνοκυπρίων, ότι θα δημιουργούσαν σοβαρά βίαια επεισόδια, αν επιχειρείτο εγκατάσταση Εβραίων στο νησί, ματαίωσαν το σιωνιστικό σχέδιο εποικισμού της Κύπρου.
Εκείνοι, όμως, που θα νόμιζαν, ότι η σιωνιστική αυτή απειλή για την Κύπρο δεν ήταν σοβαρή, με επικίνδυνες προεκτάσεις για το νησί, ας αναλογισθούν, ότι η Δήλωση Μπάλφουρ (ο Εβραίος Μπάλφουρ ως Υπουργός Εξωτερικών της Αγγλίας, έκανε το 1917 την περίφημη δήλωση, ότι η αγγλική κυβέρνηση ευνοούσε την δημιουργία μιας «εθνικής εστίας» των Εβραίων στην Παλαιστίνη) εξασφαλίστηκε με ελιγμούς όμοιους με εκείνους του Χέρτζλ και με την βοήθεια ενός άλλου Λόρδου Ρότσιλντ. Και, ότι ο δρόμος για την μετανάστευση Εβραίων στην Παλαιστίνη ανοίχθηκε με τις αγορές κτημάτων και κατοικιών από τους εύπορους Άραβες και τη συστηματική έξωση των Αράβων ενοικιαστών….»»

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;

Γιὰ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν οἱ σιωνιστὲς καὶ γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν τὰ σχέδιά τους, μὲ μοχλὸ τοὺς κεμαλιστές, ὁ γέρος Καραμανλῆς εἶχε βγάλη τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ.Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;5

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;4
Σαφῶς ἕνας σοβαρὸς λόγος τοῦ διαμελισμοῦ τῆς Κύπρου ἦταν καὶ τὰ ἀντίποινα κατὰ τῶν Κυπρίων καὶ τοῦ κινήματος Ἀνεξαρτησίας τῆς Κύπρου, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα ὅλα αὐτὰ λειτούργησαν καὶ λειτουργοῦν γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ ὁ σχεδιασμὸς ποὺ ξεκίνησε τὸ 1563 καὶ ποὺ προῴριζε τὴν Κύπρο ὡς …ἀεροπλανοφόρον-προπύργιον καὶ σημεῖον προασπίσεως τοῦ ἀνυπάρκτου, ἀκόμη τότε, Ἰσραήλ.

Τὴν ἀθλία αὐτὴ ἐπίθεσιν, ποὺ σχεδίασαν ἡ (παλαιὰ καί) Νέα Τάξις , δῆλα δὴ οἱ σιωνιστές, στὴν Κύπρο, ὑπεστήριξαν μὲ ὅλα τὰ μέσα οἱ διεθνεῖς ὀργανισμοὶ καὶ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως.

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;1

Ἀμερικανικὲς ῥουκέττες ὑδραργύρου ἔριχναν στὴν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι.

Ἀπὸ τὸ 1956 προετοίμαζαν τὴν διχοτόμησιν τῆς Κύπρου!!!

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;3

Τὸ περιβόητο «ΣΗΜΑ KISSINGER» γιὰ τὴν Κύπρο.

Γιὰ τὴν ἐπαναφορὰ τῆς …«δημοκρατίας» ἔγινε ἡ εἰσβολὴ στὴν Κύπρο!

Πῶς ἡ CIA ἔκανε πρωθυπουργό τόν Καραμανλῆ;

Ἡ κατάληψις τῆς Ἁμμοχώστου, κατὰ τὸν «Άττίλα ΙΙ».

Γιὰ τὸ ποιοὶ στὴν πραγματικότητα κινοῦσαν τὰ νήματα καὶ εὐθύνονται γιὰ τὴν εἰσβολὴ στὴν Κύπρο, διαβᾶστε τὶς ἀποκαλύψεις τοῦ Ὀζᾶλ:

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;6

Ἡ ἱστορία τῆς Κύπρου καὶ τοῦ σιωνισμοῦ ἔχει παλαιότατες …ῥίζες ἀκόμη ἀπὸ τὴν ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, ὅταν τότε ἡ Κύπρος ἦταν ἐπαρχία τῶν Βενετῶν καὶ ἡ Παλαιστίνη ἐπαρχία τῶν Ὀθωμανῶν.
Ἐκείνην τὴν ἐποχὴ ἕνας …ἀπίθανος τύπος, ὁ Ἰωσὴφ Νάσι, ποὺ …«συμπτωματικῶς» ἦταν καὶ …«περιούσιος», ἔσπρωξε τὸν «Σουλεϊμὰν τὸν Μεγαλοπρεπή» νὰ ἐπτιτεθῇ καὶ νὰ πολεμήσῃ τοὺς Βενετοὺς γιὰ νὰ καταλάβῃ τὴν Κύπρο, γιὰ νὰ τοῦ τὴν …ἐκχωρήσῃ, ὅπως τοῦ εἶχε ἐκχωρήση νωρίτερα ἤδη τὴν Νάξο καὶ τὶς Κυκλάδες.

Τὸ πρῶτο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου.

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (α)

Τὸ δεύτερο σιωνιστικὸ κίνημα καὶ ἡ καταστροφὴ τῆς Κύπρου. (β)

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;7

NASI, JOSEPH

Ἡ ἰσραηλοποίησις τῆς Κύπρου στὴν πραγματικότητα ξεκίνησε τὸ 1563, μὲ μοχλὸ (καὶ πάλι) τότε τοὺς ὀθωμανούς, ἀλλὰ στὶς ἡμέρες μας ὁλοκληρώνεται μὲ μοχλὸ ἐπισήμως τοὺς ὀθωμανούς, ἀνεπισήμως τὴν CIA, τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσιν καὶ ἐγκεφάλους τοὺς ἀπογόνους τῶν Μέντεζ καὶ τῶν Νάσι.
Ἡ τότε κατάληψις τῆς Κύπρου ἀπὸ τοὺς Τούρκους, πρὸ κειμένου νὰ ἐκχωρηθῇ στὸν Νάσι, συνοδεύθηκε ἀπὸ ἐκτεταμένες σφαγὲς χιλιάδων Ἑλλήνων.

«Κατά την άλωση της Λευκωσίας (1568) «η σφαγή και η λεηλασία γενικεύονται μέσα στην πόλη, καθώς εισορμά μέσα από την πύλη της Αμμοχώστου και το τουρκικό ιππικό. …Ο αριθμός των νεκρών της πρώτης ημέρας λέγεται ότι ξεπέρασε τις 20.000.

Όσοι πιάστηκαν τις τρεις πρώτες ημέρες θεωρήθηκαν σκλάβοι…. Από καμμιά άλλη ελληνική πόλη, εκτός από την Κωνσταντινούπολη, δεν είχαν αποκομίσει οι Τούρκοι τόσο πλούσια λάφυρα, όσα από την Λευκωσία» σ. 246

Κατά παράβαση της συμφωνίας παραδόσεως της Αμμοχώστου, στα 1571, «οι Τούρ

κοι ορμούν προς την πόλη και ένα μεγάλο μέρος απ’ αυτούς κατορθώνει να εισδύση στην πόλη και να ριχθή στην σφαγή, στο σκλάβωμα, στις λεηλασίες και στις ακολασίες. Στις 6 του μηνός (Αυγούστου) απαγχονίζονται, ύστερ’ από διαπόμπευση μέσα από τους δρόμους, ο L. Tiepolo και ο Έλληνας αρχηγός των stradioti Α. ή  Μ.Α. Σπηλιώτης. Μαρτυρικός ήταν ο θάνατος του M. A. Bragadin: αφού στις 4 του μηνός του έκοψαν τ’ αυτιά και την μύτη, στις 8 τον υπέβαλαν σε διάφορους ταπεινωτικούς εξευτελισμούς, και κατόπιν τον οδήγησαν στην κεντρική πλατεία, όπου τον έγδαραν ζωντανό. Ο Bragadin για μισή ώρα υπέμενε με στητή την ψυχή τα μαρτύρια, ώσπου το μαχαίρι του βασανιστή του έφτασε στο στήθος. Ώς τις τελευταίες στιγμές του αρνήθηκε ν’ αλλαξοπιστήση για να σώση τη ζωή του» σ. 248…»

Πέρασαν Τοῦρκοι

Ὅπως ἀκριβῶς ἐπανελήφθη τὸ 1974, μὲ τὶς ἐκτεταμένες σφαγὲς Ἑλλήνων.
Ἀκριβῶς ἡ ἴδια ἰστορία τοῦ Νάσι ἐπανελήφθη τὸ 1974 στὴν Κύπρο, ἐπὶ Καραμανλῆ, μὲ μοχλὸ καὶ πάλι τοὺς Τούρκους, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν φορὰ ὡς σκηνοθέτες φέρονται ἡ ἀμερικανικὴ αὐτοκρατορία, τὸ ΝΑΤΟ καὶ ἡ CIA, καθὼς ἐπίσης ὡς συντελεστές τῆς τραγωδίας, ὑποστηρικτὲς καὶ ἀποπροσανατολιστές, οἱ ἐγχώριοι πράκτορες, τὰ ΜΜΕ ἀλλὰ καὶ ἐξαγορασμένοι σύγχρονοι πολιτικάντηδες.

«…Ἐπανελήφθη πολλὲς φορές, μέσα στὴν ἱστορία,  ἡ προσπάθειά τους νὰ καταπατήσουν τὰ Ἑλληνικὰ χώματα καὶ κυρίως τὴν Κύπρο, ἰδίως μέσα ἀπὸ τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία.
Μὰ καὶ τὴν Μακεδονία ἤθελαν (πρωτεύουσά τους στὴν Εὐρώπη παραμένει ἡ Θεσσαλονίκη) ἀλλὰ καὶ ὅλον τὸν πλανήτη…
Ἄς μὴν ξεχνᾶμε τὸ πῶς ξεκίνησε ἡ ἀπελευθέρωσις τῆς Θεσσαλονίκης καὶ πῶς, ὅλως «τυχαίως» πάντα, ἀμέσως μετὰ μᾶς προέκυψε τὸ …Μακεδονικό, ἀπὸ μίαν καθαρὰ σιωνιστικὴ ὀργάνωσιν ποὺ ἦταν τὸ γνωστὸ κόμμα τοῦ Μπεναρόγια.
Κι αὐτὰ δὲν εἶναι πλέον συνωμοσιολογίες… Εἶναι πραγματικότης…
Δική μας πραγματικότης…»

Ὁ Θεόδωρος Χὲρτζλ καὶ τὸ Σχέδιον Ἐποικισμοῦ τῶν Ἑβραίων στὴν Κύπρο.

Σὲ καμμία τῶν περιπτώσεων φυσικὰ δὲν στοχοποιεῖται τὸ Ἰσραὴλ καὶ οἱ σιωνιστές, ποὺ κυριολεκτικῶς σκηνοθετοῦν, σχεδιάζουν, ἀπολαμβάνουν:

Ποιός ἔφερε τήν χούντα τό 1967;8

Ἀποκαλύψεις ποὺ …«δικαιολογοῦν» τὴν ἐπερχομένη καταστροφὴ τῆς Τουρκίας.

Γιατί ΔΕΝ ἀντέδρασαν οἱ Ἄγγλοι ὅταν ἅρπαξαν τήν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι;

Ἡ ἱστορία ποὺ δὲν διδάσκονται τὰ ἐλληνόπουλα, γιὰ νὰ μὴν ἀλλάξουν τὴν στάσιν τους ἀπέναντι στοὺς …ἐξουσιαστές τους καὶ ἀντιδράσουν, ἀποτινάζοντας τὴν πλέμπα τῶν …«περιουσίων» ἀπὸ τὴν πλάτη τους, καὶ ποὺ κρύβει ἕνα κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημα, κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος γενικότερα, μὰ καὶ κατὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἰδικότερα, ποὺ ὄχι μόνον παραμένει ἀτιμώρητο, ἀλλὰ ἐπαναλαμβάνεται μὲ κάθε εὐκαιρία, ἐφ΄ ὅσον τὰ θύματα ἀγνοοῦν τὸ ὄνομα τοῦ θύτου τους.

Ἱστορία ποὺ δὲν γνωρίζουν οἱ Ἕλληνες, γιὰ νὰ μποροῦν οἱ ἐγχώριοι δοσίλογοι νὰ τοὺς κρατοῦν ἐν ὑπνώσει.
Σφαγὲς ποὺ συνέβησαν καὶ συμβαίνουν δίχως νὰ τιμωροῦνται οἱ πραγματικοὶ ἐμπνευστές τους.

 Ὁ ἀποικιοκρατικὸς πόλεμος τοῦ 1974, ποὺ κατέστησε τὴν Κύπρο, γιὰ ἀκόμη μία φορά, θῦμα τῶν σιωνιστῶν, πραγματοποιήθηκε γιὰ νὰ ἀποκομίσουν ὀφέλη μόνον οἱ σιωνιστές, τὴν στιγμὴ ποὺ καταδεικνύονται ὡς ὑπαίτιοι μόνον οἱ Τοῦρκοι.

Οἰ Τοῦρκοι ποὺ ἦσαν ἀνύπαρκτοι στὸ θέμα τοῦ Κυπριακοῦ πρὶν τοὺς «καλέσει» ὁ Καραμανλῆς σὲ αὐτό, κατ’ ἐντολὴν τῶν πατρώνων του (ἰδὲ παραπάνω).
Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ ἀποχώρησις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὸ στρατιωτικὸ σκέλος τοῦ ΝΑΤΟ, μὲ ὑπογραφὴ Καραμανλῆ, ποὺ ἐπέτρεψε σὲ ἄλλη χώρα, μέλος τοῦ ΝΑΤΟ (Τουρκία) νὰ ἐπιτεθῇ σὲ χώρα ΜΗ  μέλος τοῦ ΝΑΤΟ (Ἑλλάδα καὶ Κύπρο!).

Ἀμφισβητεῖται ἡ «Κατεχομένη Κύπρος»;4

Στὴν πραγματικότητα οἱ ἀποικιοκρατικοὶ  πόλεμοι κατὰ τῆς Κύπρου πραγματοποιήθηκαν γιὰ νὰ ἐξοφληθοῦν οἱ τοκογλύφοι. Στὴν πρώτη περίπτωσιν ὁ σουλτάνος ἐξοφλοῦσε τὰ χρέη του πρὸς τὸν Νάσι.
Στὴν δευτέρα περίπτωσιν οἱ …«καλοί μας σύμμαχοι» ἐξοφλοῦσαν τὰ χρέη τους πρὸς τοῦς τραπεζῖτες.
Στὴν πρώτη περίπτωσιν μία ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία, γιὰ πολλοστὴ φορά, λειτούργησε ὡς μέσον γιὰ νὰ καταπατηθῇ ΚΑΙ ἡ Κύπρος καὶ νὰ γίνῃ ἀντικείμενον ἐκμεταλλεύσεως ἀπὸ τοὺς …«περιουσίους».
Στὴν δευτέρα περίπτωσιν μία βορειοατλαντικὴ αὐτοκρατορία (Ἀμερικανοί, Ἄγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Σουηδοί, Καναδοί, Φινλανδοί, Ἰσπανοὶ καὶ μὲ …βιτρίνα τοὺς Τούρκους), γιὰ πολλοστὴ φορά, λειτούργησε ὡς μέσον γιὰ νὰ καταπατηθῇ ΚΑΙ ἡ Κύπρος καὶ νὰ παγιωθῇ ἡ ἐκμετάλλευσίς της ἀπὸ …«περιουσίους».
Ἡ τελευταία πράξις θὰ παιχθῆ συντόμως…

Φιλονόη
βασιζομένη σὲ ἔρευνες προσωπικὲς ἀλλὰ καὶ τοῦ «Σίγμα».

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply