Ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις θὰ ὁρίζουν τὸ μέλλον μας!!!

Στις πιστοποιημένα …εγκληματικές οργανώσεις, που λέγονται «Τράπεζες», θέλουν να μας υποχρεώσουν να απευθυνόμαστε για κάθε συναλλαγή, ώστε εκτός από τους τόκους για τα εικονικά κρατικά δάνεια, να παίρνουν κι επιπλέον εξασφαλισμένο μερίδιο από κάθε αγοραπωλησία, ακόμα κι από το …περίπτερο.

Ἐγκληματικὲς ὀργανώσεις θὰ ὁρίζουν τὸ μέλλον μας!!!

Οι τοκογλύφοι ανεβάζουν τους δικούς τους πράκτορες στην εξουσία κι αυτοί φροντίζουν να αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα του αίματος που μας αφαιρούν.

Σίγμα

(Visited 113 times, 1 visits today)
Leave a Reply