Πολυπολιτισμένη ἐλευθεριότητα…

Πολυπολιτισμένη ἐλευθεριότητα..Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα τῆς Νέας Τάξεως Πραγμάτων.

 

(Ἐπιλέξτε ὑποτίτλους)

Πολυπολιτισμικὴ ἐλευθεριότητα, τὸ ἀνώμαλο-φυσιολογικὸ καὶ τὸ παράλογο-λογικό!!!

Βιντεάρα!!!
Ἀλλὰ τὸ αἰσιόδοξο εἶναι ἔχει 50.000 likes καὶ 2.000 dislikes στὸ Youtube, ὁπότε πᾶμε καλὰ ἀκόμη.

Κῦρος Μανούσκας

(Visited 227 times, 1 visits today)
Leave a Reply