Ἡ δικτατορία τῆς μετριότητος…

Ἡ δικτατορία τῆς μετριότητος...

Ὁ σοσιαλισμὸς εἶναι πρακτικὰ μιὰ δικτατορία τῆς μετριότητος.
Τὸ χειρότερο δὲ μὲ τὸν σοσιαλισμό, εἶναι πὼς οἱ ἠγέτες του εἶναι ἀρκετὰ εὐφυεῖς ὥστε νὰ ἡγοῦνται αὐτῆς τῆς μετριότητος. Ἐξιτάροντας τὴν πλειοψηφία πὼς αὐτὴ δικαιοῦται λύτρα ἀπὸ τοὺς ἱκανοὺς καὶ δημιουργικοὺς ἀνθρώπους.

Ὁ ἡγέτης τῶν σοσιαλιστικῶν καθεστώτων, εἶναι ἕνας δικτάτορας, χειρίστης μορφῆς, διότι χειραγωγεῖ καὶ ἐξάπτει ἀνθρώπινα πάθη τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὴν πλειοψηφία τοῦ φθόνου τῆς ὑποδεεστέρας ἱκανότητος καὶ τῆς ἐξισώσεως. Κερασάκι στὴν τούρτα αὐτῆς τῆς δικτατορίας, ἀποτελεῖ τὸ «κοινωνικὸ κράτος» τοῦ σοσιαλισμοῦ.

Πρόκειται γιὰ μιὰ μασκαρεμένη ληστοσυμμορία, ἡ ὁποία ἐξαπατώντας τοὺς πολῖτες, παρέχοντας τάχα δωρεὰν ὑπηρεσίες στοὺς ἀδυνάμους, οὐσιαστικὰ ληστεύει τοὺς φορολογουμένους, καταπατώντας πλήρως τὸν πολιτισμὸ τῆς ἐλευθέρας ἐπιλογῆς καὶ ἀξιολογήσεως ἀπὸ τὸ σύστημα τῆς ἀγορᾶς. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἀπαγορεύει τὴν φιλανθρωπία, θεωρώντας την ὡς κρατικὸ μονοπώλιο, μετατρέποντας τοὺς ἀνθρώπους σὲ ἀναλγήτους καὶ ἀδιαφόρους, ἐφόσον τὸ κράτος/μπαμπᾶς φροντίζει γιὰ ὅλα.

Εὐθύμης Μαραμῆς

εἰκόνα

 

(Visited 179 times, 1 visits today)
Leave a Reply