Τέσσερις ἡμέρες χρειάσθηκε τὸ ZDF γιά νὰ …δῇ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις!!!

Τέσσερις ἡμέρες χρειάσθηκε τὸ ZDF γιά νὰ ...δῇ τὶς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις!!!

Τὸ Γερμανικὸ ZDF περίμενε τέσσερις ἡμέρες γιὰ νὰ ἀφαφερθῇ στὶς σεξουαλικὲς ἐπιθέσεις πρὸς τὶς Γερμανίδες ἀπὸ ἀλλοδαποὺς στὴν Κολωνία, κατὰ τοὺς ἑορασμοὺς γιὰ τὴν νέα χρονιά!!!
Τέσσερις!!!

Αὐτὸ ἰσοδυναμεὶ μὲ ἕνα ἔτος στὸν εἰκοσιτετράωρο κύκλο τῆς ἐνημερώσεως!!!

R. I.

(Τί περίμεναν; Ὅτι θά περάση στό ντούκου τό θέμα καί θά ξεχασθῇ;;;)

Πληροφοριακά, οἱ ἀναρχικοὶ τῆς Γερμανίας προχώρησαν σὲ διαδηλώσεις καὶ δηλώσεις κατὰ τῶν ἀλλοδαπῶν!!!

Οἱ δικοί μας σε ἀντίστοιχη περίπτωση τί λέτε νά ἔκαναν;;;;

Παπανικολάου Σωτήρης

εἰκόνα

(Visited 185 times, 1 visits today)
Leave a Reply