Τελευταῖος ἀποχαιρετισμὸς τοῦ κλέφτου…

Τελευταῖος ἀποχαιρετισμὸς τοῦ κλέφτου...Ῥοβόλα κάτω ‘σ τὸν γιαλόν, κάτω ‘σ τὸ περιγιάλι.
Βάλε τὰ χέρια σου κουπιά, τὴ στήθη σου τεμόνι,
Καὶ τὸ λιγνόν σου τὸ κορμί, βάλε το σὰν καράβι·
Κ΄ ἄν κάμ΄ ὁ Θεός κ΄ ἡ Παναγιά, νὰ πλέξῃς, νὰ περάσῃς,

Νὰ πᾷς πρὸς τὰ λιμέρια μας, ὁπώ ΄χομεν καβοῦλι,
Ποῦ ψήσαμεν τὰ δυὸ τραγιά, τὸν Φλώραν καὶ τὸν Τόμπραν,
Ἂν σ΄ ἐρωτήσ΄ ἡ συντροφιὰ τίποτε γιὰ ἐμένα,
Νὰ μὴν εἰπῇς πῶς χάθηκα, πῶς πέθαν΄ ὁ καϊμένος,
Μόνον εἰπέ, πανδρεύθηκα ΄σ τὰ ἔρημα τὰ ξένα,
Πῇρα τὴν πλάκαν πεθεράν, τὴν μαύρην γῆν γυναῖκα,
Κι΄ αὐτὰ τὰ λιανολίθαρα ὅλα γυναικαδέλφια…

CHANTS POPULAIRES DE LA GRECE MODERNE, PAR C. FAURIEL, PARIS, 1824 σελ. 50, Θ’ .

Ὁ Κάρολος-Κλαύδιος Φωριέλ (C. C. Fauriel ) κατέγραψε 200 περίπου τραγούδια· ἱστορικά, κλέφτικα, γαμήλια, μοιρολόγια κ. ἂ. Σχολιάζει τὴν ζωὴ τῶν Νεότερων Ἑλλήνων καὶ ἀναφέρεται στοὺς Κλεφταρματολούς, τοὺς ὁποίους ἀντιμετωπίζει μὲ θαυμασμό. Ἦταν ἡ πρώτη συλλογὴ τοῦ εἴδους, καὶ τυπώθηκε σὲ δύο τόμους τὸ 1824-1825 στὸ Παρίσι.
Δημιούργησαν ἀμέσως τεράστια αἴσθηση: τὸ κλίμα ἦταν ἄλλωστε εὐνοϊκὸ γιὰ κάθε τί ἑλληνικὸ ἢ λαϊκό. 

Ἡ συλλογὴ μεταφράστηκε ἀμέσως στὰ γερμανικά (δύο φορές), στὰ ἀγγλικὰ καὶ τὰ ρωσσικά. Ὁ Φωριέλ εἶναι ὁ πρῶτος ποὺ μᾶς παραδίδει τυπωμένα, τὰ πρῶτα λαϊκὰ τραγουδήματα τῶν ἐπαναστατικῶν ἀγώνων.

Ἡ πρώτη μετάφραση τοῦ ἔργου του στὰ ἑλληνικὰ ἔγινε τὸ 1956.

Χλόη

Εἰκόνα: «The Greek Singer», 1893, Jean-Léon Gérôme (1824-1904)

(Visited 166 times, 1 visits today)
Leave a Reply