Ὁ «Ἅγιος» Βαλεντῖνος (τρομάρα μας!!!)

«ΑΓΙΟΣ» ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ, (τρομάρα μας)
Στὴν Μυτιλήνη δὲν εἴχαμε ἄλλα προβλήματα, μᾶς προέκυψαν καὶ τὰ θρησκευτικά…

Ὠς γνωστόν, ὁ Χριστιανισμὸς δὲν τὰ πήγαινε ποτὲ καλὰ μὲ τὸν Ἔρωτα. Ξαφνικὰ ὅμως ἔχουμε ἕναν διαγωνισμὸ ἂν οἱ Καθολικοὶ ἔχουν περισσότερο ἅγιο τοῦ ἔρωτα ἢ οἱ Ὀρθόδοξοι!!!

Ὅμως καὶ οἱ δύο ἁμαρτάνουν διότι τὰ ἱερὰ βιβλέα λὲν ἄλλα. Διαβᾶστε:
«καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι» (καλὸ εἶναι νὰ μὴν ἀγγίξῃ καθόλου ὁ ἄνθρωπος γυναῖκα) (Ἀπ. Παῦλος πρὸς Κορινθίους Α, 7,1)

«οὗτοί εἰσιν οἳ μετὰ γυναικῶν οὐκ ἐμολύνθησαν· παρθένοι γάρ εἰσιν. οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγοράσθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· καὶ οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· ἄμωμοι γάρ εἰσιν»
(Αὺτοὶ εἶναι ποὺ δὲν μολύνθηκαν μὲ γυναῖκες, γιατὶ εἶναι παρθένοι• αὐτοὶ εἶναι ποὺ ἀκολουθοῦν τὸ Ἀρνίον ὅπου κι ἂν πηγαίνῃ. Αὐτοὶ ἠγοράσθηκαν ἀπ᾿ τοὺς ἀνθρώπους, ἀπαρχὴ γιὰ τὸν Θεὸ καὶ τὸ Ἀρνίον. Καὶ στὸ στόμα τους δὲν εὑρέθη ψέμμα• εἶναι δηλαδὴ ἄμωμοι).(Ἀποκάλυψις Ἰωάν. 14, 4-5)

Ὑπάρχουν κι ἄλλα ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι ἐνδεικτικά. Ὰς καθίσουν λοιπὸν καλὰ ὅλοι διότι τοὺς περιμένει ἡ κόλασις….

Τὸ ἀντίθετο βέβαια, στὴν Ἑλλάδα ὁ ΕΡΩΣ ἑορτάζετο τὸν Ἀπρίλιο, μέσα στὴν Ἄνοιξη καὶ ὄχι στὸ καταχείμωνο, ποὺ τὸν χαίρονται μόνον οἱ κεραμιδόγατοι.

Φωτογραφία 1η:
Μόλις «ἐγεννήθη» ὁ Κοσμογονικὸς Ἔρως ἄρχισε νὰ περιδινίζεται ἀναμειγνύοντας ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ ὑπῆρχαν στὸν Κόσμο, ὥσπου αὐτὰ κατεκάθησαν καὶ ἐμφανίσθησαν σὲ δύο δυνάμεις, τὸ Νεῖκος (διαίρεσις) καὶ τὴν Φιλία (ἕνωσις).Ὁ «Ἅγιος» Βαλεντῖνος (τρομάρα μας!!!)1

Φωτογραφία 2α:
Ὁ Ἔρως, προσωποποιημένος πιά, γιὰ νὰ γίνεται ἀντιληπτὸς στὶς εὑρύτερες μάζες, παίρνει ἐρωτικὲς παραγγελίες ἀπὸ τὸν Δία.

Ὁ «Ἅγιος» Βαλεντῖνος (τρομάρα μας!!!)2

Φωτογραφία 3η:
Ὁ Ἔρως, πλήρως ἐξοπλισμένος, ἐπὶ τὸ ἔργον…

Ὁ «Ἅγιος» Βαλεντῖνος (τρομάρα μας!!!)3

Γονιδέλλης Ἀπόστολος

(Visited 123 times, 1 visits today)
Leave a Reply