Καταστρέφεται τελικῶς ἡ Ῥωσσία μέ τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό;

Τοῦ ἔκαναν τὴν μούρη κρέας τοῦ κοντοῦ λέμε…

Κάτι τὸ ἐμπάργκο, ποὺ τὸν ἔκανε νὰ στραφῇ πρὸς Κίνα καὶ χῶρες τῆς Ἀσίας…
Κάτι ἡ ἐμπλοκή, ποὺ τὸν ὁδήγησαν στὴν Συρία…
Δὲν προλαβαίνει νὰ μαζεύῃ παραγγελίες…Καταστρέφεται τελικῶς ἡ Ῥωσσία μέ τόν οἰκονομικό ἀποκλεισμό;

Μὲ ῥεκὸρ παραγγελιῶν ἔκλεισε τὸ 2015 ἡ Ῥωσσικὴ Βιομηχανία Ὅπλων, ἀγγίζοντας τὰ 56 δισεκατομμύρια $, σύμφωνα μὲ Ἀμερικανικὴ πηγὴ [US Conressional Research Service (CRS)] !!

Σύμφωνα μὲ τὴν ἴδια πηγή, ἡ Ῥωσσία παρέδωσε ὅπλα καὶ στρατιωτικὸ ἐξοπλισμὸ σὲ χῶρες τῆς Ἀσίας καὶ τοῦ Εἰρηνικοῦ τῆς τάξεως τῶν 30.1 δισεκατομμυρίων $ κατὰ τὴν περίοδο 2007-2014.

The arms market of the Asia Pacific region still remains one of the biggest regional markets. In the last several years, Russia has secured its position at it. According to the US Conressional Research Service (CRS), Russsia delivered arms and military equipment to the Asia Paicific and Asian countries to the tune of $30.1 billion in 2007-2014

tass

Παπανικολάου Σωτήρης

(Visited 205 times, 1 visits today)
Leave a Reply