Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.Σὰν σήμερα τὸ 1917, βούργαροι καὶ τοῦρκοι, ἐκτοπίζουν τοὺς ὁμοεθνεῖς μας ἀπό τὴν Θρᾲκη καὶ ὁλόκληρη τὴν Μικρασιατικὴ ἀκτή.

Οἱ μόνοι ποὺ παραμένουν, μὲ χίλια βάσανα στὸν τόπο τους, εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Σμύρνης. Ὁ Βενιζέλος γιὰ ὅλα αὐτά… ἀπέστειλε διάβημα.

Στὴν χρονικὴ περίοδο λίγο πρὶν τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, τὰ βουλγαρικὰ κομιτάτα ἔκαναν συνεχῶς ἐπιδρομὲς καὶ τρομοκρατοῦσαν τοὺς κατοίκους, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ διοίκησις ἀδυνατοῦσε νὰ προστατεύσῃ τοὺς ὑπηκόους της. Εἶναι γνωστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ βούλγαροι ζητοῦσαν διέξοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ μέσα στὰ ἐδάφη ποὺ ἤθελαν ἦταν καὶ ἡ γραμμὴ Αἴνου-Μηδείας ἔως τὰ σύνορα μὲ τὴν τουρκία. Τότε εἶχε ἐπισκευθῆ τὴν Θρᾲκη ὁ Κονδύλης – μετέπειτα πρωθυπουργὸς – μὲ σκοπὸ νὰ ὀργαν;βσῃ τὴν ἀντίστασι τῶν Ἑλλήνων στὰ σχέδια τῶν βουλγάρων.

Μετὰ τὴν ἥττα τῆς τουρκίας στὸν Α’ βαλκανικὸ πόλεμο, οἱ βούλγαροι ἄρχισαν ἐκ νέου προσπάθεια ἐκβουλγαρισμοῦ τῶν περιοχῶν τῆς Θρᾲκης ποὺ κατέλαβαν. Μὲ τὴν ἥττα τους στὸν Β’ βαλκανικὸ πόλεμο ἀπεχώρησαν ἀφήνοντας πίσω τους τὸν ὅλεθρο καὶ τὴν καταστροφὴ, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ τοῦρκοι. Μὲ τὴν ἔναρξι δὲ τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ νεότουρκοι τῇ ὑποδείξῃ τῶν γερμανῶν συμμάχων τους, ἐφήρμοσαν ἐπιβάλλοντας στρατιωτικὸ νόμο, σχέδιο ἐξοντώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου.

Ὅλο αὐτό τὸ διάστημα στὸ ὁποῖο ἀναφερόμαστε, τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες ἀπό βουλγάρους καὶ τούρκους, ἦταν ἀναρίθμητα.

Κείμενο 1: Ἔνοπλος δράσις ἐν Θρᾴκῃ 1829-1920

Κείμενο 2: Ἱστορικὰ γεγονότα καὶ κατάληψις τῆς Τραϊανουπόλεως 

Εἰκόνα: Πρόσφυγες θύματα ἀπὸ τοὺς μετέπειτα διωγμούς, μιᾶς καὶ οἱ γενοκτονίες ἦταν βασικὴ …«πολιτική» τῆς τουρκίας.
Τὴν φωτογραφία ἁλιεύσσαμε ἀπὸ τὸ «Πόντος Νιοῦς» «Πόντος Νιούς».

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

(Visited 174 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Leave a Reply