Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.Σὰν σήμερα τὸ 1917, βούλγαροι καὶ τοῦρκοι, ἐκτοπίζουν τοὺς ὁμοεθνεῖς μας ἀπό τὴν Θρᾲκη καὶ ὁλόκληρη τὴν Μικρασιατικὴ ἀκτή.

Οἱ μόνοι ποὺ παραμένουν, μὲ χίλια βάσανα στὸν τόπο τους, εἶναι οἱ Ἕλληνες τῆς Σμύρνης. Ὁ Βενιζέλος γιὰ ὅλα αὐτά… ἀπέστειλε διάβημα.

Στὴν χρονικὴ περίοδο λίγο πρὶν τοὺς Βαλκανικοὺς πολέμους, τὰ βουλγαρικὰ κομιτάτα ἔκαναν συνεχῶς ἐπιδρομὲς καὶ τρομοκρατοῦσαν τοὺς κατοίκους, ἐνῶ ἡ τουρκικὴ διοίκησις ἀδυνατοῦσε νὰ προστατεύσῃ τοὺς ὑπηκόους της. Εἶναι γνωστὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ βούλγαροι ζητοῦσαν διέξοδο στὸ Αἰγαῖο καὶ μέσα στὰ ἐδάφη ποὺ ἤθελαν ἦταν καὶ ἡ γραμμὴ Αἴνου-Μηδείας ἔως τὰ σύνορα μὲ τὴν τουρκία. Τότε εἶχε ἐπισκευθῆ τὴν Θρᾲκη ὁ Κονδύλης – μετέπειτα πρωθυπουργὸς – μὲ σκοπὸ νὰ ὀργανώσῃ τὴν ἀντίστασι τῶν Ἑλλήνων στὰ σχέδια τῶν βουλγάρων.

Μετὰ τὴν ἥττα τῆς τουρκίας στὸν Α’ βαλκανικὸ πόλεμο, οἱ βούλγαροι ἄρχισαν ἐκ νέου προσπάθεια ἐκβουλγαρισμοῦ τῶν περιοχῶν τῆς Θρᾲκης ποὺ κατέλαβαν. Μὲ τὴν ἥττα τους στὸν Β’ βαλκανικὸ πόλεμο ἀπεχώρησαν ἀφήνοντας πίσω τους τὸν ὅλεθρο καὶ τὴν καταστροφὴ, καὶ ἐπέστρεψαν οἱ τοῦρκοι. Μὲ τὴν ἔναρξι δὲ τοῦ Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, οἱ νεότουρκοι τῇ ὑποδείξῃ τῶν γερμανῶν συμμάχων τους, ἐφήρμοσαν ἐπιβάλλοντας στρατιωτικὸ νόμο, σχέδιο ἐξοντώσεως τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου.

Ὅλο αὐτό τὸ διάστημα στὸ ὁποῖο ἀναφερόμαστε, τὰ δεινὰ ποὺ ὑπέστησαν οἱ Ἕλληνες ἀπό βουλγάρους καὶ τούρκους, ἦσαν ἀναρίθμητα.

Κείμενο 1: Ἔνοπλος δράσις ἐν Θρᾴκῃ 1829-1920

Κείμενο 2: Ἱστορικὰ γεγονότα καὶ κατάληψις τῆς Τραϊανουπόλεως 

Εἰκόνα: Πρόσφυγες θύματα ἀπὸ τοὺς μετέπειτα διωγμούς, μιᾶς καὶ οἱ γενοκτονίες ἦταν βασικὴ …«πολιτική» τῆς τουρκίας.
Τὴν φωτογραφία ἁλιεύσαμε ἀπὸ τὸ «Πόντος Νιοῦς» «Πόντος Νιούς».

Ἑλληνικό Ἡμερολόγιο

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὁ ἐκτοπισμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀπὸ τὴν Θρᾴκη τὸ 1917 καὶ ἡ μετέπειτα τυραννία τους.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *