Ὑδρογονάνθρακες καὶ Rothschild πηγαίνουν …πακέτο!!! (β)

Αὐτοί ποὺ ὀργάνωσαν τὴν Γενοκτονία τῶν Ἀρμενίων καὶ τῶν Ποντίων, στὶς ἀρχὲς τοῦ 20ου αἰῶνος, εἶναι οἱ ἴδιοι ποὺ ὀργάνωσαν στὶς ἡμέρες μας τὴν Γενοκτονία στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ, μέσῳ τῆς ISIS….
Καὶ ὄχι, δὲν ἦσαν οἱ Νεότουρκοι τοῦ Μουσταφᾶ Κεμὰλ οἱ διοργανωτὲς τῶν δύο πρώτων Γενοκτονιῶν.
Ἦσαν τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα….
Ὅπως καὶ σήμερα δὲν εἶναι ἡ ISIS οἱ διοργανωτές.
Εἶναι τὰ ἐκτελεστικὰ ὄργανα…

Κάποιοι παίρνουν τὰ πετρέλαια καὶ κάποιοι τὸ πλιάτσικο τῶν λαῶν ποὺ ἔχουν τὴν ἀτυχία, κάθε ἐποχή, νὰ βρίσκονται στὸ «λάθος» σημεῖο τὴν «λάθος» ἐποχή…

AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS

On 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers. Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku. The company was up and running immediately, buying up kerosene from 135 small and medium-size enterprises on mutually agreed conditions to send to the heart of Russia and foreign countries. The Rothschilds concluded contracts on sales of kerosene with commission on privileged terms for the seller; as a result the company raised the export of oil products from Baku from 2.4 million poods in 1884 to 30 million poods in 1889.

Οἱ γενοκτονίες κρύβουν πίσω τους μεγάλες λεηλασίες!!!

 Armenian Genocide by Clifford Shack

Genel Energy: The Best In Class Kurdistan-Focused Oil Producer

Σὲ αὐτὴν τὴν ἐταιρεία, ποὺ μεθόδευσε τὴν γενοκτονία τῶν Ἁρμενίων καὶ ποὺ οἱ …«κόκκινοι ἐπαναστάτες» μὲ τὶς παχυλὲς ἀμοιβὲς καὶ χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τοὺς τραπεζίτες Schiff καὶ Rothschild, προσέφεραν ἁπλόχερα τὰ περιουσιακὰ στοιχεῖα τῶν Ἀρμενίων καὶ Ῥώσσων πολιτῶν, μὲ τὸ …καλημέρα τῆς ἁρπαγῆς τῆς ἐξουσίας στὴν Ῥωσσία, ὁδηγώντας ἑκατομμύρια Ἀρμενίους, ἀλλὰ καὶ Ῥώσσους ἀργότερα, σὲ γενοκτονία καὶ  σὲ βέβαιο θάνατο.

Σὲ αὐτὴν τὴν ἑταιρεία, ποὺ ἀνεβάπτισαν σὲ …ἀζερική, τὸν Δεκέμβριο τοῦ 2013 οἱ σαμαροβενιζέλοι προσέφεραν τὸ 66%!!!
Αὐτὴν λοιπόν, τὴν ἴδια ἑταιρεία, «ἐπέλεξε» (;;;) ὁ σαμαρᾶς γιὰ νὰ μᾶς …ἐπενδύσῃ!!!

Ἐγχωρεῖται ὁριστικῶς στὴν Socar τῶν Rothschild ἡ ΔΕΣΦΑ ἀπὸ τὴν ...πρώτη φορὰ ἀριστερά!!!1

Υπεγράφη η συμφωνία πωλήσεως του 66% του ΔΕΣΦΑ στην Socar

Καὶ εἶναι αὐτὴ ἡ ἴδια ἑταιρεία, ποὺ οἱ σημερινοὶ φερόμενοι ὡς κυβερνῆτες μας, κόβονται καὶ τσακίζονται καὶ σκούζουν γιὰ νὰ κλείσῃ ἡ συμφωνία ἐπὶ τέλους καὶ νὰ μᾶς ἁρπάξουν, κατὰ πῶς τὸ συνηθίζουν, ὅλο τὸν ὀρυκτό μας πλοῦτο.
Μάλιστα, ἐφ΄ ὅσον …«μᾶς κρατοῦν» μὲ τὰ πλαστά τους δάνεια, τὸ πιθανότερον εἶναι, κατόπιν κάτι προσωπικῶν προμηθειῶν, νὰ μᾶς ἀφήσουν, ὡς χώρα, μόνον τὶς μολύνσεις καὶ τὶς περιβαλλοντικὲς καταστροφές, ἀπὸ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς …«ἐπενδύσεις»!!!

Ἐγχωρεῖται ὁριστικῶς στὴν Socar τῶν Rothschild ἡ ΔΕΣΦΑ ἀπὸ τὴν ...πρώτη φορὰ ἀριστερά!!!2

βῆμα

Καὶ φυσικὰ ἐφ΄ ὅσον καὶ οἱ σαμαροβενιζέλοι, μὰ καὶ οἱ τσιπροκαμμένοι, ἐντολὲς λαμβάνουν ἀπὸ τὰ ἴδια κέντρα ἐξουσίας, θὰ ἦταν παράλογον νὰ ἀκυρωθοῦν οἱ ἀρχικῶς σχεδιασμένες λεηλασίες. Τόσους …κόπους ἔκαναν οἱ λήσταρχοι… Νά μήν ἀποζημιωθοῦν;

Μεσολάβησαν ἀρκετὰ …«ζητηματάκια» γιὰ νὰ μὴν κλείσῃ ἡ ὁριστικὴ συμφωνία ὅμως.
Οἱ «συζητήσεις» καὶ οἱ «διαπραγματεύσεις»  εἶχαν ξεκινήση ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Πρὸ μερικῶν ἑβδομάδων ἡ «καθημερινή» μᾶς ἐνημέρωνε γιὰ τὴν …κατάῤῥευσίν τους. Μία …κατάῤῥευσις ποὺ θὰ συνέβαινε ἐὰν δὲν ἄλλαζε ὁ κανονισμὸς τῆς ΔΕΣΦΑ, ποὺ περιορίζει σημαντικὰ τὰ κέρδη τῶν …«ἐπενδυτῶν», ἀλλὰ καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ποὺ ἐπὶ πλέον ζητᾶ νὰ μὴν κατέχῃ κάποιος ἐπενδυτὴς πλέον τοῦ 49% μίας ἑταιρείας μεταφορᾶς καὶ ἐκμεταλλεύσεως ἐνεργειακῶν πόρων.
Κάτι, ποὺ προφανῶς θὰ  …ἀλλάξη συντόμως!!!

Προς ναυάγιο η πώληση ΔΕΣΦΑ στη Socar

Το οριστικό ναυάγιο της συμφωνίας πωλήσεως του 66% του ΔΕΣΦΑ στην αζερική Socar, που «σέρνεται» από τον Αύγουστο του 2013, προδιαγράφουν πλέον όλες οι ενδείξεις γύρω από την ολοκλήρωσή της. Η λύση της εισόδου ευρωπαϊκών εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ με την εξαγορά ποσοστού 17% από την Socar έτσι ώστε να περιορισθεί το ποσοστό της στα επιτρεπτά για το ευρωπαϊκό δίκαιο επίπεδα, προκειμένου να δόσει το «πράσινο φως» η Ε.Ε. για την ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως, δεν φαίνεται να προχωρά. Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι έχει «σκοντάψει» στις αλλαγές του κανονισμού τιμολογήσεως του ΔΕΣΦΑ που προωθεί η ΡΑΕ, σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας, προκειμένου να αποτραπούν υπέρογκες αυξήσεις στα τέλη μεταφοράς του συστήματος που πληρώνουν οι καταναλωτές φυσικού αερίου.

Με βάση τα όσα προβλέπει ο υπάρχων κανονισμός τιμολογήσεως, βάσει του οποίου η Socar προσδιόρισε το τίμημα των 400 εκατ. ευρώ για το 66% του ΔΕΣΦΑ υπολογίζοντας σε αποδόσεις κεφαλαίου της τάξεως του 11%, τα τέλη μεταφοράς του συστήματος θα πρέπει να αυξηθούν κατά 66%. Η αύξηση αυτή με βάση την σχετική εισήγηση του ΔΕΣΦΑ προς την ΡΑΕ προκύπτει και από την ανάγκη ανακτήσεως 650 εκατ. ευρώ για τα έτη 2012, 2013 και 2014, αφού η μείωση της ζητήσεως που σημειώθηκε στην τριετία δεν επέτρεψε την προβλεπομένη απόδοση κεφαλαίων. Η Socar στις διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά έχει θέσει ως προαπαιτούμενο την ανάκτηση αυτών των ποσών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ενώ το ίδιο αίτημα προβλήθηκε και από την πλευρά των Ευρωπαίων επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξαγορά του 17% του ΔΕΣΦΑ.

Πρόκειται για κοινοπραξία της βελγικής Fluxys και της ισπανικής Enagas, καθώς και για το αυτόνομο ενδιαφέρον της ιταλικής Snam. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις του συστήματος αποτελούν ένα σταθερό και εγγυημένο έσοδο για τους ιδιώτες επενδυτές, στο οποίο και προσβλέπουν με την είσοδό τους στον ΔΕΣΦΑ. Οι αυξήσεις, ωστόσο, που προκύπτουν από την εφαρμογή του κώδικα τιμολογήσεως δημιουργούν μείζον πολιτικό πρόβλημα στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενεργείας Πάνο Σκουρλέτη, ο οποίος θα πρέπει, για να διευκολύνει την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποιήσεως του ΔΕΣΦΑ, να πάρει αποφάσεις που θα επιβαρύνουν σημαντικά τους προϋπολογισμούς νοικοκυριών και επιχειρήσεων που πιέζονται ασφυκτικά από τις συνθήκες της ελληνικής οικονομίας.

…Η ολοκλήρωση της μεταβιβάσεως του ΔΕΣΦΑ στην Socar χωρίς παρουσία ευρωπαϊκών εταιρειών καθίσταται απαγορευτική από την Ε.Ε., ενώ βέβαιη θεωρείται και η επανεξέταση του ενδιαφέροντος από την ίδια τη Socar λόγω των αρνητικών επιπτώσεων από τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου.

καθημερινὴ

Ἤ, ἀκόμη κι ἐὰν δὲν ἀλλάξῃ τὸ καταστατικό, μποροῦν πολὺ εὔκολα νὰ παρουσιασθοῦν μὲ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀμέτρητα «εὐρωπαϊκά» τους προσωπεῖα…Ὑδρογονάνθρακες καὶ Rothschild πηγαίνουν ...πακέτο!!!8

βικιπαιδεία

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἐμεῖς (οἱ Εὐρωπαῖοι) καὶ τὸ Ἰσραήλ, μία …οἰκογένεια εἴμαστε.

Ὅμως…
Ἄν καὶ θεωρεῖται πὼς …ἀνεστάλη (ἢ ἀκόμη καὶ  ἀπεφεύχθη) ὁ κίνδυνος, ἐν τούτοις καλὸ εἶναι νὰ μὴν χαιρόμαστε.
Στόχος δὲν εἶναι νὰ σωθῇ κάποιο περιουσιακό μας στοιχεῖο ἀλλὰ νὰ ἀπολαύσουν τοὺς καρποὺς τῆς λεηλασίας τους τὰ γνωστὰ ἁρπακτικά.

Ὑδρογονάνθρακες καὶ Rothschild πηγαίνουν ...πακέτο!!! 10

πηγὴ

Συνεπῶς…
Ἀναμένονται αὐξήσεις τῆς τάξεως τοῦ 66%  (ἢ τοῦ 35% κατὰ ἄλλην ἐκδοχή…), διότι δὲν γίνεται νὰ …«ἐπενδύσουν» τὰ ἁρπακτικὰ δίχως …κέρδος!!! Κι ὅταν αὐτοὶ ἀναφέρονται στὴν ἔννοια «κερδος» ἐννοοῦν …ξέσκισμα!!!
Καὶ ναί, τὸ θέμα δὲν ἔκλεισε.
Στὴν ἀνάγκη θὰ μᾶς φορέσουν μίαν ἀκόμη γενοκτονία γιὰ νὰ συνετισθοῦμε καταλλήλως καὶ νὰ …προσφέρουμε ἔτσι, καλῇ τῇ καρδίᾳ, τὰ περιουσιακά μας στοιχεῖα στὰ ὑβρίδια τοῦ πλανήτου.

Ἀλήθεια, τί σημαίνει Socar;
Θά …σοκαρισθοῦμε ἐάν μάθουμε;

Ὄχι… Ἄς τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Ἡ οἰκογένεια δὲν ἐμπλέκεται ἄμεσα μὲ ἐπιχειρήσεις.
Συμβουλὲς δίνουν μόνον… Συμβουλές…
Ἰδοῦ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ συμβουλεύουν:

Ὑδρογονάνθρακες καὶ Rothschild πηγαίνουν ...πακέτο!!!12

rothschild

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras γιὰ παράδειγμα.
Ὑποτίθεται πὼς ἀνήκει κατὰ 54% στὸ βραζιλιανικὸ Δημόσιο καὶ ὑποτίθεται πὼς μόλις τὸ 46% τῶν μετοχῶν αὐτῆς διακινοῦνται στὰ χρηματιστήρια.
Ὅμως οἱ καλοὶ αὐτοὶ ἄνθρωποι ἀνέλαβαν νὰ τὴν συμβουλεύουν.
Λέτε νά κρατήσῃ γιά πολύ ἀκόμη ἡ βασιλεία της;

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras, κατόπιν συμφωνίας μὲ τὴν Κίνα, μέσῳ τῆς θυγατρικῆς της Sinopec, προμηθεύει μὲ 40-60.000 βαρέλια πετρέλαιο ἡμερησίως τὴν Petro China .
Ὅμως τὶς συμβουλές της λαμβάνει ἀπὸ τοὺς κορυφαίους…
…γιὰ αὐτὸ καὶ ἔχει ξεσκίσει τὸν πλανήτη στὶς πετρελαιοκηλίδες.

Ὑδρογονάνθρακες καὶ Rothschild πηγαίνουν ...πακέτο!!! 13

Petrobras

Petróleo Brasileiro SA – Petrobras ἐμπλέκεται μὲ τὴν σε ExxonMobil ‘s Esso στὴν Χιλή, ποὺ εἶναι ἑταιρεία τῶν Rothschild.
Ἡ ExxonMobil ‘s Esso πούλησε τμῆμα ἀνδρακωρυχεία στὴν καὶ ἵδρυσε τὴν Exxon Mobil Electrofrac., γιὰ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ σκιστολιθικὸ πετρέλαιον.
Μὲ τὴν σειρά της ἡ  ExxonMobil ‘s Esso ἐμπλέκεται μὲ τὴν
ῥωσσικὴ Rosneft.

Rosneft, ἂν καὶ ἀνώνυμος ἑταιρεία, θεωρεῖται ὡς κρατικὴ ῥωσσικὴ περιουσία.
Ἐκμεταλλεύεται τὰ πετρέλαια τοῦ Καζακστᾶν.
Συνεργάζεται ἐπίσης, στὴν Ἀρκτική, μὲ τὴν British Petroleum (BP).

Ναί, ξέρω τῆς …καριόλας συμβαίνει, ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι περισσότερο βιτρίνες παρὰ πραγματικότης.

Φιλονόη

Υ.Γ. Βάσει δημοσιευμάτων ἤδη ἔχει ἀρχίσει ἡ Petróleo Brasileiro SA – Petrobras νὰ περνᾷ στοὺς Rothschild.

O FIO DA MEADA XII “PETROBRAS – PLANO ROTHSCHILD”

αὐτόματος μετάφρασις ἐδῶ.

(Ἀντι) Φασισμός Α.Ε.; Ἤ… Οἱ τοκογλύφοι συσπειρώνουν τοὺς ἐχθροὺς τῶν ἐχθρῶν τους!!!

Τοκογλυφία καὶ «ἀντιφασισμός» εἶναι ΕΝΑ καὶ τὸ ΑΥΤΟ!!!

Τὰ κρυφὰ δάνεια τῶν κομμουνιστῶν.

Μία μικρὴ ἀναδρομὴ στὸ ποιοὶ …ἔστησαν τὴν «Κόκκινη» (σοβιετική) Ἐπανάσταση.

AZERBAIJANI OIL AND THE ROTHSCHILD BROTHERS

On 16 May 1883 a new firm, The Caspian-Black Sea Oil Industry and Trade Society (hereafter the Caspian-Black Sea Society) was established; it belonged wholly to the French banking house Rothschild Brothers. Besides an equity stake they also received 19 desyatins (desyatin = 1.092 hectares) of oil-rich lands in the Baku villages of Balakhani, Sabunchu and Ramani, as well as a kerosene plant in Baku. The company was up and running immediately, buying up kerosene from 135 small and medium-size enterprises on mutually agreed conditions to send to the heart of Russia and foreign countries. The Rothschilds concluded contracts on sales of kerosene with commission on privileged terms for the seller; as a result the company raised the export of oil products from Baku from 2.4 million poods in 1884 to 30 million poods in 1889.

 

 

(Visited 161 times, 1 visits today)
Leave a Reply