Δημοσιοποιεῖται τὸ «Κέντρο Πολιτισμοῦ» (Ἵδρυμα Νιάρχου) γιὰ νὰ …χαθῇ!!!

Ποῦ πᾶς ῥέ Καραμῆτρο;

Τὸ Ἵδρυμα Σταῦρος Νιάρχος παραδίδει τὸ Κέντρο Πολιτισμοῦ στὸ Δημόόσιο……..
Τὸ Ἵδρυμα καλεῖ τὸ Δημόσιο νὰ παραλάβῃ τὸ ἔργο καὶ νὰ τὸ λειτουργήσῃ πρὸς ὄφελος τῆς κοινωνίας, ὅπως ἔκαναν παλαιότερα οἱ εὐεργέτες. Ὅμως οἱ καιροὶ ἔχουν ἀλλάξει, τὸ δημόσιο εἶναι ἡ πηγὴ καὶ τὸ αἴτιο τῆς φθορᾶς καὶ καταστροφῆς τῆς χώρας, εἶναι τὸ ἄνδρον τῆς λαμογιᾶς τῶν λωποδυτῶν.

Γι’ αὐτὸ ῥωτῶ, ποῦ πὰτε ἄνθρωποί μου νά δόσετε τό κόσμημα; Σέ ποιό δημόσιο; Στούς πολιτικάντηδες γιά νά διορίσουν συρφετό ἀργοσχόλων καί νά τό διαλύσουν σέ πέντε χρόνια;
Δέν βλέπετε τί ἔγινε μέ τά Ὀλυμπιακά Ἀκίνητα πού διελύθησαν;

Ποῦ πᾶς ῥέ Καραμῆτρο………..;;;;;;;;;;;;;

Ὀλύμπιος Τρύφων

εἰκόνα

(Visited 118 times, 1 visits today)
Leave a Reply