Ὥρα πληρωμῆς γιὰ τὰ κομμουνιστικά μας λάθη…

Ἕνα μέρος τοῦ στρατοῦ μὲ τὸν βασιλέα ἔφυγε στὴν Μέση Ἀνατολὴ ἐκεῖνον τὸν Μάιο…
Ἄρχισαν νὰ πηγαίνουν καὶ Ἕλληνες γιὰ νὰ στελεχώσουν τὸ στράτευμα μὲ βέρκες καὶ καΐκια…

Φθάνουν λοιπόν, ἀγαπητά μου παιδιά, οἱ κομμουνισμένοι στὴν Βόρειο Ἀφρικὴ καὶ ἀρχίζουν τὰ κομμουνισμένα, συνδικαλισμοὺς σὸον στρατό…
Ὄχι, δὲν θέλουμε αὐτὸν τὸν ἀξιωματικὸ γιατὶ εἶναι σκληρός… Ὁ ἄλλος δὲν φροντίζει γιὰ τὸ καλὸ φαγητό… Ὁ τρίτος μᾶς βρωμᾶ γιατὶ εἶναι δεξιὸς κοκ…
…νὰ κάνουμε μίαν κατάληψη στὰ καράβια, γιατὶ δὲν γουστάρουμε τοὺς βασιλικοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ἄλλα παρόμοια…

Τοὺς ἔπιασαν οἱ Ἐγγλέζοι, σοῦ λέει… Ῥὲ καρντάσια, ἐδῶ πολεμᾶμε… Δὲν κάνουμε συνδικαλισμὸ καὶ τὰ τοιαύτα…
Τοὺς ἔκλεισαν σὲ στρατόπεδα… Ἄρχισε ἡ κομμουνισμένη προπαγάνδα, οἱ μοναρχοφασίστες οἱ Ἐγγλέζοι ποὺ ἐμεῖς θέλαμε νὰ πολεμήσουμε κι αὐτοὶ μᾶς ἔστειλαν ἐξορία καὶ ἄλλα παρόμοια κομμουνιστικὰ καὶ δημοκρατικά…

Καὶ σήμερα ὑπάρχουν Ἕλληνες, ποὺ καταριοῦνται τὸ μετεμφυλιακὸ κράτος μὲ τὰ Μακρονήσια καὶ τὶς Γιάρους…
Ἡ ἀνάπτυξις ἐτούτου τοῦ τόπου, ἔγινε ἐκεῖνες τὶς χρυσὲς δεκαετίες τοῦ 50 καὶ τοῦ 60, ποὺ εἶχαν τοὺς κομμουνισμένους στὸ Μπαλαοῦρο.
Μόλις τοὺς ἄφησαν ἔξω νὰ κυκλοφοροῦν καὶ νὰ παπαρίζουν…
…τὰ ἀποτελέσματα τὰ βλέπετε.
Τὸ νὰ τιμᾶμε τὶς ἀριστερὲς καὶ ἄλλες παρόμοιες ἀρχιδ@ές, ἐκτὸς ἀπὸ ἀνιστόρητες εἶναι κι ἐπικίνδυνες.

Ἕνα σῶμα στρατοῦ ποὺ πολέμησε γιὰ δύο χρόνια στὴν Ἀφρική.
Δύο σμήνη ἀεροπλάνων spitfire πολέμησαν καὶ εἶχαν τὶς περισσότερες καταῤῥίψεις στὴν μάχη τῆς Ἀγγλίας.
Μία μεραρχία κατέλαβε τὸ ἀπόρθητο «monte casino» στὴν Ἰταλικὴ ἐκστρατεία.
Ἕνα σῶμα στρατοῦ ἔλαβε μέρος σὲ ὅλες τὶς μάχες τῆς Εὐρώπης ἔως τὸν Ἐλβα.
Μία Ἀερομεταφερομένη ταξιαρχία ἔλαβε μέρος στὴν τιτανομαχία τῆς γεφύρας τοῦ Ἄρνεμ…

Αὐτὰ ἀπὸ τὴν μία πλευρά.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, ἐστασίασαν στὸ ναυτικό, ἡ μία ἀπὸ τὶς δύο ταξιαρχίες ἐστασίασε στὴν Μέση Ἀνατολὴ καὶ κατέλαβε κι ἕνα χωριὸ στὴν Ἰταλία, τὸ Ῥίμινι.
Τοὺς πρώτους τοὺς ἐπώλησαν γιὰ νὰ κρατήσουν τοὺς δευτέρους….
Τὸ ἑλληνικὸ κομμουνισταριὸ για 72 χρόνια κλαίει γιατὶ δὲν μᾶς ἔδωσαν στὴν κομμουνιστικὴ διεθνὴ κι ἐπροτίμησαν τοὺς ἡρωϊκοὺς Πολωνούς…

Τελικὰ ὑπάρχει θεός.
Ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας νὰ πληρώσουμε, νὰ γίνουμε κομμουνιστοχῶρι καὶ μὲ τὴν βούλα…

72 χρόνια γκρίνια… μᾶς σιχάθηκε κι ὁ θεός…

Μαλαμούλης Δημήτρης

εἰκόνα

(Visited 290 times, 1 visits today)
Leave a Reply