Φωτογραφίες ντροπῆς

Τὸ ξίφος τοῦ Τρικούπη, τὰ παράσημά του καὶ οἱ ἐπωμίδες του, τὸ χιτώνιό του (δὲν εἰκονίζεται) ὡς λάφυρα, σὲ προθῆκες τοῦ Τουρκικοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου.

 

Ἐπίσης ἡ σημαία ποὺ ἦταν στὸν ἱστὸ τοῦ Διοικητηρίου τῆς Σμύρνης, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς εἰσόδου τῶν Τούρκων στὴν Σμύρνη.

 Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 175 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Φωτογραφίες ντροπῆς

  1. Ως Έλλην συλλέκτης θλίβομαι.
    Το ίδιο υποθέτω θα αισθάνονται και αυτοί όταν βλέπουν τα δικά τους στα μουσεία μας.

Leave a Reply