Ῥαμολὶ κατὰ Κρουέλας

Ὁ πρῶτος, γνωστὸς σαλταδόρος σὲ ἱστοὺς φέροντας σβάστικας,
(ποῦ «ξεχνᾶ» τὸ ποὺ ἔκρυψε τὴν σβάστικα)
προσκαλεῖ ἐπετειακὰ στὸν τόπο τοῦ ἐγκλήματος,
γόνο ἐκ ναζιστάν,
ποὺ ναὶ μὲν δὲν φταίει γιὰ τὶς μαλακίες τοῦ μπαμπάκα του,
ἀλλὰ στρογγυλοκάθησε σὲ ὅσα δὲν ἐπλήρωσε ὁ μπαμπάκας του,
γιὰ τὶς μαλακίες του,
καὶ ἤδη μᾶς πουλᾶ μούρη καὶ ἀπειλεῖ νὰ μᾶς τὸ κλείσῃ.

Ἡ δευτέρα, γνωστὴ ἡμίτρελλη τῆς συνωμοταξίας «μὴν σοῦ γ@μήσω»
καὶ γιὰ κάποιους μηνοὺς προεδρούμπα τῆς Βουλῆς,
ποὺ ἐξόδευσε τὸν χρόνο της κυνηγώντας μπατσόνια,
διότι ἐπήγαιναν γιὰ τὸ ψιλό τους στὸ καφενεῖο τῆς Βουλῆς,
καὺ ποὺ δὲν ηὗρε χρόνο, ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα,
νὰ σπρώξῃ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἀποφάσεως γιὰ τὸ Δίστομο,
ἀπὸ τὸν ἀρμόδιο ὑπουργὸ δικαιοσύνης,
ὥστε νὰ εἶναι ἐκτελεστὴ ἡ ἀπόφασις τῶν ἑλληνικῶν δικαστηρίων,
ηὗρε εὐκαιρία στὴν ἐπέτειο
καὶ μπαστακώθηκε μεταξὺ στεφανιοὺ καὶ μνημείου
ἀπαιτώντας ἀπὸ τὸ ναζίδιο φράγκα,
πρὸ κειμένου νὰ τοῦ ἐπιτραπῇ ἡ κατάθεσις στεφάνου…

Στὸν τόπο ποὺ ἐπενόσε τὸ Θέατρο,
εὔλογα ζοῦμε τὸν μῦθο τοῦ κάθε παπάρα,
ποὺ μᾶς στήνει ἕκοντες-ἄκοντες ἀπέναντι καὶ αὐτοσχεδιάζει,
χωρὶς νὰ σέβεται, οὔτε ἐπετείους, οὔτε νεκρούς, οὔτε πόνο.

Δεῖτε το σὰν ἀκόμη μία ἀτραξιόν τῆς «Ντοκουμέντα ’14».

Πολυζωΐδης Θανάσης

(Visited 171 times, 1 visits today)
Leave a Reply