Φιμώνοντας σοσιαλιστικὰ τὸν κάθε ἀντίλογο

Ἕνα ἀπὸ τὰ θέματα, στα]ὰ ὁποῖα ὁ φιλελευθερισμὸς ἔχει ἔνα πλεονέκτημα, εἶναι ἡ ἀταλάντευτος στάσις του ἀπέναντι στὴν ἐλευθερία τοῦ λόγου.
Δὲν ὑπάρχουν ἀστερίσκοι, ναὶ μὲν ἀλλά, hate speech καὶ ὀρθοπολιτικισμός.

Τὰ δώδεκα σκίτσα, που ἀπηγόρευσε κάποια γραφειοκράτις τῶν Βρυξελλὼν, ἀπεικονίζουν μὲ τὸν ἐμφατικώτερο τρόπο τὸν δυτικὸ κατήφορο.

Οἱ σκιτσογράφοι, τὰ σκίτσα τῶν ὁποίων ἀπηγορεύθησαν, εἶναι στὴν συντριπτική τους πλειοψηφία ἀνήκοντες στὴν Ἀριστερὰ καί, ὡς ἐκ τούτου, ἰδεολογικὰ στέκομαι ἀπέναντί τους. Ἐπὶ προσθέτως, ἐπειδὴ τὰ εἶδα ἕνα πρὸς ἕνα (μὲ τὴν ἐξαίρεση ἑνός), οὐδὲ ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶναι τοῦ γούστου μου. Κάποια δὲ τὰ θεωρῶν ἰδιαιτέρως κακόγουστα, ὅπως αὐτὰ ποὺ ἐμφανίζουν τόσο τὴν Γερμανία, ὅσο καὶ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη, νὰ παίζουν μὲ τὸν ναζισμό.

Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ ἀπαγόρευσίς τους, ἡ φίμωσις δηλαδή, ποὺ συστηματικὰ προωθεῖται ἀπὸ τὶς ὀρθοπολιτικές ἐλίτ, μὲ εὑρίσκει ἀκριβῶς ἀπέναντι…

Μὲ θλίψη περίμενα σήμερα κάποιον πολιτικὸ φορέα, πέραν τῆς ἀριστερᾶς, νὰ καταδικάσῃ αὐτὴν τὴν ἐνέργεια.
Ἰδιαιτέρως ἀνέμενα ὅλους αὐτούς, ποὺ ἀπὸ τὸ 2011 ἔως καὶ σήμερα μας ἔχουν πρήξῃ τοὺς ἀδένες μὲ τὸν φιλελευθερισμὸ τύπου Καμίνη…

Οὐδεὶς κερατᾶς ὅμως καὶ οὐδεὶς φορέας εὑρέθη νὰ στιγματίσῃ αὐτήν, τὴν προδήλως φασιστική, ἐνέργεια.

Ἡ ἐξήγησις εἶναι ἁπλῆ: στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχουν θιασῶτες τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, εἰδικὰ ὅταν στὸ ἐδώλιο εὑρίσκεται ὁ ἐβροσοβιετικὸς Φρανκεστάιν τῶν Βρυξελλῶν…

Σοσιαλδημοκράτης, αὐτὸς ὁ κρυπτοσοβιετικὸς τερμίτης.

Ῥίξτε τους Μπαϊγκόν!

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 95 times, 1 visits today)
Leave a Reply