Διαπιστώνοντας ἐμπράκτως τὴν ἔννοια τῆς ἀναπτύξεως

Ἀπὸ τὸ 1980 ἔως τὸ 2016, τὸ 1% καρπώθηκε τὸ 28% τῆς συνολικῆς αὐξήσεως στὰ πραγματικὰ εἰσοδήματα στὶς ΗΠΑ, τὸν Καναδὰ καὶ τὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, ἐνῶ τὸ φτωχότερο 50% ἔλαβε μόλις τὸ 9%.

Ἀλλὰ αὐτὰ τὰ γενικὰ νούμερα ὑποκρύπτουν τεράστιες διαφορές:

  • …στὴν Δυτικὴ Εὐρώπη, τὸ πλουσιότερο 1% καρπώθηκε «μόνον» ὄσο καὶ τὸ φτωχότερο 51%.
  • …στὴν Βόρειο Ἀμερικὴ ὡστόσο, τὸ 1% ἔλαβε ὄσο καὶ τὸ φτωχότερο 88%.

Αὐτὰ τὰ συγκλονιστικὰ στοιχεῖα ἀποδεικνύουν πὼς ἡ ἀνάπτυξις ἀπὸ μόνη της μᾶς λέει πολὺ λίγα, στὴν περίπτωση τῶν ΗΠΑ οὐσιαστικὰ τίποτα, γιὰ τὴν ἔκταση τῆς βελτιώσεως τῆς οἰκονομικῆς εὐημερίας γιὰ τὸ σύνολο τοῦ πληθυσμοῦ.

Οἱ ἐρευνητὲς διαπιστώνουν πὼς ἀπὸ τὸ 1980, μεγάλο μέρος τοῦ δημοσίου πλούτου μετεφέρθη στὰ χέρια ἰδιωτῶν, τόσο στὶς πλούσιες ὄσο καὶ στὶς ἀναδυόμενες χῶρες.

Τὰ ἐντυπωσιακὰ αὐτὰ στοιχεῖα προέρχονται ἀπὸ τὴν ἔκθεση World Inequality Report 2018 τοῦ World Inequality Lab.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply