Χαρά τῆς τέχνης ἤ …σκουπίδια σκορπίζουν;

Μὴν τρομάζετε… Δὲν εἶναι κάποια σκηνὴ πολέμου σὲ χώρα τοῦ Τρίτου Κόσμου…
Πρόκειται γιὰ τὴν Ἀνωτάτη Σχολὴ Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Πειραιῶς…

Δημήτρης

Κάποιες φορὲς ἡ τέχνη μὲ μπερδεύει. Πολύ.
Ἐντάξει… Κάποιες φορὲς εἶναι τέχνη. Μπορεῖ ἐγὼ νὰ μὴν ἔχω τὰ κριτήρια ἥ τις γνώσεις νὰ τὴν κατανοήσω.
Ἄλλες φορὲς ὅμως εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ «τέχνη». Κι ἐκεῖ δὲν ὑπάρχουν κριτήρια. Οὔτε γνώσεις. Οὔτε αἰσθητήρια. Μόνον καὶ ἀποκλειστικὰ αἰσθητική, ἡ ὁποία ἀπὸ κέποιες μορφὲς «τέχνης» (τοὐλάχιστον ἔτσι ἐπιμένουν νὰ τὶς ἀποκαλοῦν κάποιοι εἰδήμονες), βιάζεται κατ’ ἐπανάληψιν, βιαίως καὶ χυδαίως. 

Δεῖτε λοιπὸν ἐδῶ μίαν «τέχνη» κυριολεκτικῶς τοῦ κώλου, ἀφοῦ δὲν ἀποτελεῖται ἀπὸ κάτι ἀλλο παρὰ ἀπὸ κουράδες. Κουράδες!!! Σκατά!!!! Τεραστίων διαστάσεων σκατά.

Λυπᾶμαι πάρα πολύ, ἀλλὰ ὀσο κι ἂν προσπαθήσετε νὰ μὲ πείσετε γιὰ «τὸν τρόπο ποὺ ὁ κάθε ἕνας «βλέπει τὴν τέχνη», θὲνκς μπᾶτ νὸ θένκς.
Πηγαίνετε νὰ τὴν βλέπετε ἐσεῖς αὐτὴν τὴν «τέχνη».
Ἐμέναν ἁπλῶς μὲ ἀηδιάζει…

Ἀπὸ τὴν ἄλλην πλευρά…
Νὰ μὲ συγχωροῦν παρὰ πολὺ οἱ ἐραστὲς τῆς τέχνης καὶ ὅλοι οἱ εἰδικοὶ τοῦ πλανητικοῦ μας συστήματος ποῦ τολμῶ νὰ ἐρωτήσω: Γιατί καί γιά ποιόν λόγο, ὁ πίνασ αὐτός: 

…τοῦ Ῥωσσοεβραίου Ἀμερικανοῦ ζωγράφουτ Mark Rothko, μὲ τίτλο « Untitled (Yellow and Blue)», ἐπωλήθη σέ δημοπρασία τῶν Sotheby’s, στήν Νέα Ὑόρκη, ἀντί τοῦ ποσοῦ τῶν 46,5 ἑκατομμυρίων δολλαρίων;
Ποιές τεχνοτροπίες, ποιές καλλιτεχνικές λεπτομέρειες, ποιές λεπτομερεῖς ἀπεικονίσεις, ποιές χρωματικές ἐκφράσεις, ἐπάνω σὲ αὐτὸν τὸν συγκεκριμένο πίκακα, ἀλλὰ καὶ γιιὰ ποιόν λόγο, κοστίζουν τόσο;

Κι ἐάν αὐτός, ὁ συγκεκριμένος πίναξ, κοστολογεῖται τόσο, ὁ πίναξ, ἂς ποῦμε, τοῦ Claude Monet «Impression , Soleil Levant» τοῦ 1873, πόσο πρέπει νά κοστολογηθῇ;

Project τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν Ἀθηνῶν.

 

Σύμφωνα μὲ τοὺς ὀψίμους ἐν ἔτει 2018 ὄπεν μάιν προοδευτικούς, αὐτὸ ἀποτελεῖ «τέχνη» καί, μάλιστα, καλή.

Ἀναρωτιέστε ἀκόμη γιατί φθάσαμε ἐδῶ πού φθάσαμε;

Κομνηνάκης Εὐάγγελος

 

(Visited 314 times, 1 visits today)
Leave a Reply