Χρήσιμοι ἤ …βλαβεροί ἠλίθιοι ὑποστηρίζουν τήν «κλιματική ἀλλαγή»;

«Κλιματικὴ συμφωνία τῶν Παρισίων»
Μία τεραστία ἀπάτη, ποὺ ποντάρρει στοὺς ἠλιθίους…!!!

 «Μὴν μᾶς λές, κάθε τρεῖς καὶ λίγο, Ἠλιθίους! Ἀπό ποῦ κι ὡς ποῦ κρατᾶς γιά τόν ἑαυτό σου τήν ἰδιότητα τοῦ Ἐξύπνου;»

Αὐτὴ εἶναι ἡ μόνιμος ἐπῳδὸς ἀπὸ φιλαράκια μου, ποὺ «γουστάρουν ἀνεμογεννήτριες καὶ Σωτηρία τοῦ Πλανήτου»…
Καί τί νά κάνω ἐγώ πού τούς ἀγαπῶ, ἔτσι κι ἀλλοιῶς;
Νά πάψω νά τούς θεωρῶ -στὸ συγκεκριμένο θέμα- ἠλιθίους;
Ἀφοῦ εἶναι!

Δεῖτε, στὶς δύο συνοδευτικὲς πίττες, τὸ πῶς σχεδιάζουν τὰ Λαμόγια νὰ «σώσουν τὸν πλανήτη»…

Τὸ 2014, τὸ σύνολον τῶν ἀνανεωσίμων (ὑδροηλεκτρικά, βιομάζα, ἡλιακά, αἰολικά) εἶχε ἕνα ποσοστὸ 1,3% ἐπὶ τὸ συνόλου τῆς παγκοσμίου παραγωγῆς ἐνεργείας. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ταπεινὸ 1,3% ἦταν «καὶ γ@μῶ τὶς μπίζνες», γιὰ συγκεκριμένες κλίκες, ποὺ ἔχουν ἐπενδύσει σὲ «προνομιακές» ἐπιχειρήσεις παραγωγῆς ἢ ἐκμεταλλεύσεως ἐπιδοτουμένων (μὲ ἐπὶ πλέον φόρους μας) αἰολικῶν καὶ  ἡλιακῶν.

Τὸ 2040, ὁ πλανήτης θὰ ἔχῃ …σωθῇ (λὲν στοὺς Ἠλιθίους) καθὼς ἡ ἐνεργοποίησις συμφωνιῶν γιὰ ὑποτιθεμένη «κλιματικὴ ἀλλαγή», θὰ ἔχη ὡς ἀποτέλεσμα τὸν τετραπλασιασμὸ τῶν ἀνανεωσίμων. Δηλαδή, μᾶς λέν, ὅτι αὐτὸ ποὺ χρειαζόμεθα εἶναι νὰ ξεπεράσουν οἱ ἀνανεώσιμες τὸ 5%.
Κι αὐτὸ εἶναι ὅλο. Γιὰ τόσο Ἠλιθίους μᾶς ἔχουν.

Ὅπου ὅμως αὐτὸ τὸ 5% θὰ βασίζεται σὲ κάψιμο δασικῶν ἐκτάσεων (κάψιμο βιομάζας 2,8% ἐὰν προσέξατε, μαζὺ μὲ τὰ ΥΗ) καὶ πολλαπλασιασμὸ τοῦ κύκλου ἐργασιῶν τῶν ἡλιο-πανελάδων καὶ τῶν αἰολικῶν.

Κι ἐδῶ εἶναι ἡ μαγικὴ λέξις: «Πολλαπλασιασμός».

Στόχος τους εἶναι νὰ ξεσκισθοῦν στὸ τάλληρο, ἐξαναγκάζοντας τὴν ἀνθρωπότητα νὰ ἐπιδοτῇ, στὸν αἰῶνα τὸν ἅπαντα, τὴν ἀειφόρο κομπίνα τῆς ἀντικαταστάσεως (κάθε εἴκοσι -20- χρόνια) ὅλων τῶν ἡλιακῶν πανελῶν καὶ τῶν φουρφουριῶν τῆς γῆς – ἐνῶ ταὐτοχρόνως, θὰ προσθέτουν καὶ καινούργια.

Γιὰ νὰ σωθῇ  ὁ Πλανήτης, μὲ ἕνα +3,5% «ἀνανεώσιμες»…

Καιρὸς εἶναι νὰ ἐγκαταλείψω τὸν ὅρο «χρήσιμος ἠλίθιος»…
Τὸ «ἐπικίνδυνος καὶ βλαβερὸς ἠλίθιος» εἶναι πολὺ πιὸ κοντὰ στὴν (ζοφερή) πραγματικότητα…

Solar and wind is taking over the world. We hear it all the time.

Only it is wrong.

Today, solar and wind makes up just 0.6% of global energy. In a quarter century, in 2040 – even if everyone including Trump lives up to their Paris promises – solar and wind will produce less than 3% of global energy.

These stats comes from the latest global energy overview from the most respected institution, the International Energy Agency (the OECD for energy) in its World Energy Outlook 2016. Unfortunately, the full report and much of the statistics is not free. Moreover, the split into individual renewables like wind, solar PV etc. is not made public (though the IEA model keeps track of them all). The pie charts here use the data from the new estimates of power demand from 1990-2040 including the latest globally available data from 2014 (p550). It also shows the split into individual renewables obtained from a data request to IEA Power and renewables, World Energy Outlook: Energy Demand Division.

The New Policies Scenario assumes all the promises from Paris, or the COP21: “Our main scenario in WEO-2016, the New Policies Scenario, incorporates existing energy policies as well as an assessment of the results likely to stem from the implementation of announced intentions, notably those in the climate pledges submitted for COP21.” “The Nationally Determined Contributions, the climate pledges tabled in Paris, are now at the heart of our New Policies Scenario.”

πηγὴ

Χοϊδᾶς Διονύσης
12 Ἰουνίου 2017

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χρήσιμοι ἤ …βλαβεροί ἠλίθιοι ὑποστηρίζουν τήν «κλιματική ἀλλαγή»;

  1. Φιλοσοφικῶς, μὲ τὸ ἀνωτέρω κείμενο τίθεται πρὸς ἐξέταση φιλοσοφικὸ ζήτημα τεράστιας σημασίας: Μπορεῖ κανεὶς νὰ ἀναπτύσση ἀπεριόριστα τὴν ἠλιθιότητά του; Μπορεῖ κανεὶς νὰ εἶναι ἠλίθιος ὅσο θέλει ἤ, ἔστω, μπορεὶ;
    Ἡ καθεστωτικὴ ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα αὐτὰ εἶναι καταφατική. Καὶ αὐτό, διότι ἡ ἀνατροπή μιᾶς δεδομένης κοινωνίας ἔχει, παντοῦ καὶ πάντοτε, ὡς ἀφετηρία τὸν ξεσηκωμὸ τῶν ἠλιθίων. Ξεσηκώνονται δηλαδή, μὲ τὴν κατάλληλη χειραγώγηση, ὅλοι ὅσοι δικαίως μειονεκτοῦν καὶ σχεδὸν ποτὲ ἐκεῖνοι ποὺ μειονεκτοῦν ἀδίκως. Νά γιατί, στὰ παλαιὰ σχολεῖα (ἰδίως τὰ “φασιστικά”), οἱ ἠλίθιοι ἁπλῶς ἀποβάλλονταν – χωρίς, ἐξυπακούεται, νὰ γίνεται ὅ,τι σήμερα: συστηματικὴ προσπάθεια ἀποβλάκωσης ἐκείνων ποὺ ὑπερέχουνε νοητικῶς.
    Τὸ συμπέρασμα: Ἐὰν δὲν ἀνακοπῆ ἡ -λόγω τῶν σαπρόφυτων, ὅπως λέει καὶ ἡ Φιλονόη μας- ἀνοδικὴ πορεία τῶν ἠλίθιων/ἀποβλακωμένων ὑπάρξεων, ὁ πλανήτης μας εἶναι χαμένος.
    Νὰ τὸ ποῦμε εἰσέτι ἅπαξ: Ἐὰν δὲν ἀπαλλαγοῦμε ἐμεῖς ἀπὸ δαύτους, θὰ προλάβουν αὐτοὶ νὰ ἀπαλλάξουνε τὸν πλανήτη μας ἀπὸ τὴν ἀνθρωπότητα.

    • (Μοῦ ἀρέσει ποὺ εἶναι …φιλοσοφικοῦ τύπου ἐρώτημα!!!Πάντως τὰ συμπεράσματα δὲν εἶναι φιλοσοφικοῦ τύπου… Κοινῆς λογικῆς αὐτονόητοι συνειρμοὶ μόνον…)

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *