Γιὰ τὴν κυπριακὴ προδοσία οὔτε λόγος…

…πανηγυρισμοὶ γιὰ τὴν δημοκρατία μόνον!

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὶ μ@λάκας λαὸς εἴμαστε…
Ἡ φωτογραφία εἶναι ἀπὸ τοὺς πανηγυρισμοὺς στοὺς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν τὴν 23η Ἰουλίου τοῦ 1974, γιὰ τὴν ἔλευση τοῦ Καραμανλῆ.

Τὴν ἰδίαν ὥρα οἱ Τοῦρκοι πατοῦσαν τὸ νησὶ τῆς Ἀφροδίτης, ἐκτελοῦσαν, βασάνιζαν κι ἐβίαζαν.

Ἡ ἔναρξις τῆς μεταπολιτεύσεως…
μέ…
…ῥεζίληδες…

Ἀνάξιοι ἀπόγονοι ἐνδόξων προγόνων!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

3 thoughts on “Γιὰ τὴν κυπριακὴ προδοσία οὔτε λόγος…

 1. Δὲν κατανοῶ τὴν ἐξωργισμένη ἀπορία σου, ἐκλεκτὲ συναγωνιστὴ καὶ ἀσυναγώνιστε σύντροφε! Ὀκτὼ ἑκατομμύρια εὐσεβεῖς Ἑλληνοορθόδοξοι, ὡς γνωστόν, ἀπ’εὐθείας ἀπόγονοι τοῦ Λεωνίδα, Καλλικρατίδα κ.ο.κ., ἐπὶ ἑπτὰ συνεχῆ ἔτη μάχονταν, ὡς συνειδητοποιημένοι ἀντιστασιακοί, κατὰ τῆς Χούντας. (Ἐὰν δὲν κάνω λάθος, σὲ αὐτὲς τὶς ἡρωικὲς προσωπικότητες συγκαταλέγεται ὁ πατέρας τοῦ τωρινοῦ “πρωθυπουργοῦ μας”.) Ὅταν λοιπὸν ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ οἱ ἀγῶνες αὐτῶν τῶν 8.000.000 Νεοελλήνων θριάμβευσαν, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ Δημοκρατία νὰ ἐπανέλθη στὴ χώρα ὅπου εἶχε γεννηθῆ, τὰ πλήθη τῶν ἡρωικῶν ἀντιστασιακῶν ξεχύθηκαν στοὺς δρόμους, γιὰ νὰ πανηγυρίσουν! (Ὅπως δηλαδὴ ἔκαναν καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι, οἱ Ἀθηναῖοι κ.λπ.) Πρὸς τί λοιπὸν ἡ ἀπορία σου; Αὐτὸς ὁ ἡρωικὸς λαὸς (τοῦ Ἕλληνος ὁ τράχηλος -καὶ πάλι ὡς γνωστὸν- ζυγὸν δὲν ὑποφέρει, ἀλλὰ σηκώνει καρπαζιὲς καὶ μέρα-μεσημέρι) δὲν δικαιοῦνταν νὰ ἑορτάση τὴν εὐτυχῆ κατάληξιν τῶν αἱματηρῶν θυσιῶν καὶ ἀκαταπαύστων ἀγώνων του;
  Νὰ μὴ εἴμεθα ἄδικοι λοιπὸν μὲ αὐτὸν τὸν λαὸ (“προσκυνῶ τὰ πάθη σου λαέ μου”, κατὰ πὼς ἔλεγαν καὶ παρατρεχάμενοι τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου), τὸ διαρκὲς ἀντιστασιακὸ πνεῦμα τοῦ ὁποίου καταυγάζει τοὺς αἰῶνας τῆς Εὐρωπαϊκῆς καὶ Παγκοσμίου Ἱστορίας!
  Τοὐλάχιστον, ἀγαπητὲ σύντροφε, νὰ σεβαστοῦμε τὰ μπάνια αὐτοῦ τοῦ ὑπέροχου λαοῦ! τὰ ὁποῖα -έδῶ εἶμαι καὶ νὰ μοῦ τὸ θυμηθῆτε- θὰ ἐντατικοποιηθοῦν μετὰ τὶς πυρκαϊές. Μὴ τοῦ τὰ χαλᾶμε μὲ πικρόχολα σχόλια ὅπως τὸ δικό σου!
  Σὲ παρακαλῶ! Ἄς σεβαστοῦμε τὴν ἀγωνία τῶν ἐνδόξων συμπατριωτῶν μας ποὺ ἐναγωνίως, μέρες πού’ναι, προσπαθοῦν νὰ καταλάβουν ἀπὸ ποῦ φυσάει ὁ -νέος- ἄνεμος!
  Καὶ πάλι: Σὲ παρακαλῶ!

 2. Ἀκόμη δὲν ἔχω συνέλθη, ἀγαπητὲ συναγωνιστὴ καὶ σύ, Φιλονόη, ῥυθμίστρια τοῦ ἱστοχώρου μας, ἀπὸ τὴν ὀδύνη ποὺ μοῦ προκάλεσαν οἱ ἀπρεπεῖς ἐκφράσεις καὶ τὰ τοξικῶς ἔμφορτα σχόλια σὲ βάρος τοῦ ὑπέροχου λαοῦ μας, ποὺ ἀδιαλείπτως ἀγωνίζεται γιὰ νὰ ἑδραιώση τὴ δημοκρατία στὴ χώρα ὅπου αὐτὴ -δηλαδὴ ἡ δημοκρατία- ἐγεννήθη. Καὶ προκειμένου, σύ, Κωνσταντῖνε, ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ σύ, Φιλονόη μας, νὰ κατανοήσετε τὴν ψυχικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνωτερότητα τῶν Νεοελλήνων μας, παίρνω τὸ θάρρος νὰ ἀναφέρω ἕνα καὶ μόνο παράδειγμα – ἱκανὸ νὰ σᾶς ἀποστομώση (ἐλπίζω διὰ παντός). Ἡσυχάστε δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴ σεμνότητα τοῦ “πρωθυπουργοῦ μας” ὁ ὁποῖος, λόγω τῆς μετριοφροσύνης ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς ἄξιους ἀπογόνους ἡρωικῶν προγόνων, ἀποφεύγει συστηματικῶς νὰ μνημονεύση τοὺς κατὰ τῆς Χούντας ἀγῶνες τῆς οἰκογένειάς του γενικῶς καὶ τοῦ πατέρα του ἰδιαιτέρως.
  Λοιπόν, ἔχομεν καὶ λέγομεν: Ὅλοι, ἰδίως οἱ “κουτόφραγκοι” μιλᾶνε μὲ θαυμασμὸ γιὰ τὸν Ἀρχιμήδη, ποὺ στὸ μπάνιο του μέσα ἀνεφώνησε τὸ περίφημο “Εὕρηκα” κ.τ.λ. Τὸ ἐν λόγῳ “εὕρηκα” μάλιστα ἔχει ἐνσωματωθῆ σὲ πολλὲς εὐρωπαϊκὲς γλῶσσες ὡς eureka! μὲ ἀποτέλεσμα νὰ κορδώνονται -μὲ πλήρως δεδικαιολογημένη περηφάνεια- οἱ πασοκοσυριζαῖοι, ὅποτε βρίσκονται σὲ ξένη χώρα καὶ εἶναι σὲ θέση ὀλιγολέπτως ἔστω καὶ τσάτρα-πάτρα βέβαια, νὰ συνεννοηθοῦν μὲ τοὺς ἐκεῖ αὐτόχθονες.
  Εὕρηκα/Eureka λοιπόν, λένε καὶ σὲ ἐμένα διάφοροι “κουτόφραγκοι” μὰ καὶ Βαλκάνιοι ἀλλὰ καὶ Τοῦρκοι μὲ θαυμασμό. Ὁπότε ἐγὼ σπεύδω -στὸ ἐξωτερικό, ἐννοεῖται- νὰ ἀπαντήσω (ἐφόσον γνωρίζω τὴ γλῶσσα τῶν ἑκασταχοῦ ἰθαγενῶν): Τρίχες! Τί εἶναι τὸ Εὕρηκα τοῦ Ἀρχιμήδους καὶ τοῦ κάθε Ἀρχιμήδους μπροστὰ στὸ “Τουμπάρησα τὸν ἴδιο τὸν Κουτσόγιωργα” τὸ ὁποῖο, εὐκαιρίας δοθείσης, ὑπερηφάνως εἰσέτι ἀναφωνεῖ συνταξιοῦχος ἤδη “κρατικὸς λειτουργὸς” (= δημόσιος ὑπάλληλος). Αὐτὸς εἶχε διορισθῆ ἐπὶ Ε.Ρ.Ε. ὡς ἀφανὲς ἀλλὰ διαπρεπὲς ὁπωσδήποτε στέλεχος τοῦ τότε “παρακράτους”, ἔμεινε στὴ -ζουμερὴ- θέση του ἐπὶ Ε.Κ. (τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου) καὶ φυσικὰ ἰδιαιτέρως ἀνεδείχθη ἐπὶ “Χούντας”. Μετὰ ἀπεκάλυψε τὸν ἀποφασιστικῆς σημασίας ἀντιστασιακό του ῥόλο κατὰ τὶς πρῶτες μεταμεσημβρινὲς ὧρες τῆς -ἀλησμόνητης- 24ης Ἰουλίου 1974, ὁπότε καὶ τὸν εἶχε στὰ ὦπα-ὦπα ἡ Νου Δου (λάρα) μας, ποὺ λὲς καὶ σύ, ἀθυρόστομη Φιλονόη, ἀλλὰ τὸ 1981 ἦλθε ἡ ὥρα τῆς πλήρους δικαίωσης τῶν ἀντιστασιακῶν ἀγώνων τοῦ ὑπέροχου λαοῦ μας. Τί νὰ κάνη, τί νὰ κάνη ὁ ἐν λόγῳ -ὑψηλόβαθμος- “κρατικὸς λειτουργός”; Τελικῶς τὸ βρῆκε! (Τὸ Εὕρηκα/Eureka ποὺ λέγαμε ἀνωτέρω…) Πῆγε καὶ βρῆκε αὐτοπροσώπως τὸν ἴδιο τὸν Μένιο Κουτσόγιωργα, πρώην χωροφύλακα (ἐὰν δὲν ἀπατῶμαι) καὶ στὴ συνέχεια ἀμείλικτο διώκτη τῶν ἀνὰ τὸν ἑλλαδικὸ χῶρο “δεξιῶν” καὶ τὸν ἔπεισε!!!!!! Πολεμοῦσε, ὁ δημόσιος ὑπάλληλός μας, τὸ “Κράτος τῆς Δεξιᾶς” ἀπὸ τὰ μέσα!!!! Καὶ ὅταν ἦλθε ἡ ὥρα τῆς συνταξιοδότησής του, ἔφυγε ἐν δὀξῃ καὶ τιμῇ μὲ παχυλὲς συντάξεις (ὄχι μία μόνο σύνταξη) κ.τ.λ., κ.τ.λ.
  Δικαίως λοιπὸν διερωτῶμαι: Ποιὸς Ἀρχιμήδης, Εὐκλείδης καὶ πράσιν’ ἄλογα; Τί εἶναι τὰ δικά τους ἐπιτεύγματα μπροστὰ στὸ “ἔρριξα/τουμπάρησα τὸν ἴδιο τὸν Κουτσόγιωργα” τοῦ ἐν λόγῳ δημοσίου ὑπαλλήλου μας;
  Ἐρωτῶ, ἀγαπητὲ Κωνσταντῖνε καὶ -ἀκόμη πιὸ ἀγαπητὴ- Φιλονόη και ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.
  Καὶ προειδοποιῶ: Ἐὰν στὸν ἱστοχῶρο μας (δηλαδὴ ἐκεῖνον τῆς Φιλονόης μας) δημοσιευθοῦν καὶ ἄλλα κακεντρεχῆ, πικρόχολα καὶ “ἀνιστόρητα” (ἰδίως αὐτὸ) κείμενα κατὰ τῶν ὑπέροχων, μοναδικῶν καὶ ἀνεπαναλήπτων Νεοελλήνων συμπατριωτῶν μας, θὰ ἐπανέλθω δριμύτερος!
  Ἔτσι! Διὰ νὰ εἴμεθα ἐξηγημένοι!

Leave a Reply