Μία ἀπελευθέρωσις ποὺ δὲν ὀφείλεται στὸ …φιλο-εὐρωπαϊκὸ μέτωπο!!!

Ὅλοι οἱ Ἕλληνες χαρήκαμε (ἀκόμη καὶ τὰ ΕΣΠΑτζήδικα λελέδια), γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν δύο Ἑλλήνων Στρατιωτικῶν.

Ἐπίσης,
Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ξέρουμε τὸν λόγο καὶ ποιὸς ἦταν ἡ αἰτία αὐτῆς τῆς ἀποφυλακίσεως.

Κάποιοι τὸ φωνάζουν ἤδη στὰ κοινωνικὰ δίκτυα…
Κάποιοι ἄλλοι ψελλίζουν τὸ ὄνομά του καὶ τὰ σοσιαλιμπερὰλ σκυλιὰ καὶ φρικιὰ στὸ ΣΚΑΙ καὶ στὰ παραρτήματά του (λίμπεραλ, κάπιταλ κλπ) θὰ μᾶς ποῦν σὲ λίγο ὅτι τοὺς ἀπηλευθέρωσαν ἡ …μαμὰ Μέρκελ, ὁ Ζᾶν Κλῶντ ὁ μέθυσος καὶ ἴσως ὁ Γκὺ Μαρία ὁ φιλελέφτερος.
Οὔστ!!!

Εἰλικρινὰ ὅμως δὲν γνωρίζω ποιὰ ἦταν ἡ αἰτία τῆς ἀποφυλακίσεως τῶν Ἑλλήνων στρατιωτικῶν.

Ἀλλὰ στὴν πολιτικὴ αὐτὸ δὲν ἔχει κάποιαν σημασία.
Σημασία ἔχει τὸ τὶ πιστεύει ὁ κόσμος.
Ὁ ἑλληνικὸς λαός, λοιπὸν σήμερα πιστεύει, στὴν συντριπτική του πλειοψηφία, ὅτι τοὺς ἀπηλευθέρωσε ὁ Τρᾶμπ ἢ ἡ Παναγία ἢ καὶ οἱ δύο μαζύ!
Αὐτὸ ἀπὸ μόνο τοῦ στέλνει τὰ ἑλληνικὰ σοσιαλιμπερὰλ σκυλιὰ στὰ κάγκελα.
Τὰ ἀφιονίζει, τὰ ἀποσυντονίζει…
Αὐτὸ ἔχει σημασία καὶ αὐτὸ εἶναι τὸ καλό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ ποιὰ εἶναι ἡ αἰτία….

Μαλαμούλης Δημήτριος

 

(Visited 207 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Μία ἀπελευθέρωσις ποὺ δὲν ὀφείλεται στὸ …φιλο-εὐρωπαϊκὸ μέτωπο!!!

 1. ΓΝΩΣΤΟΣ ΜΑΚΑΚΑΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ… ΓΝΩΣΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ… ΑΦΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΠΟΙΟΙ ΣΑΝΟΦΑΓΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΤΙ ΒΟΗΘΗΣΕ Ο ΜΑΙΤΡ ΤΗΣ ΠΑΠΑΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΜΠ, Ε ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ Ο ΜΑΚΑΚΑΣ Ο ΤΡΑΜΠ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΠΡΩΤΑ ΤΟΝ ΠΑΣΤΟΡΑ ΤΟΥ…;;;

  • Θὰ σοῦ ἀπαντήσω μὲ τὸ ἐξῆς σκεπτικόν: οἱ σχεδιασμοί, γιὰ τὴν περιοχή μας, καθὼς φυσικὰ καὶ τὰ (ἐπισήμως) γεωπολιτικὰ σχέδια, περιλαμβάνουν σὲ μέγιστον βαθμόν, τὴν διατήρησιν ἀντί-ῥωσσικῆς ζώνης, πρὸ κειμένου νὰ …«δικαιολογηθοῦν» (ἐν μέρει) τὰ ἐπακολουθούμενα. Αὐτὸ δικαιολογεῖ ἀπολύτως τὸ πρόσφφατο «μένος» (νά τό ποῦμε ἔτσι;) τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεώς μας, κατὰ τῶν Ῥώσσων τὸ τελευταῖο διάστημα. Ἡ ἐπίσημος πολιτικὴ λοιπὸν τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως ἔπρεπε νὰ ἐπιβραβευθῇ, ἀλλὰ μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ μὴν …ξεμπροστιαζόμεθα πλήρως. Ἐξ οὔ καὶ ἡ ἀπελευθέρωσις.
   Μὲ προβληματίζουν σαφῶς οἱ φῆμες περὶ τῶν ὀκτὼ ποὺ ζητοῦσαν ἄσυλο καί, λέει, εὑρίσκοντο στὸν Νέο Βουτζᾶ, ἐνᾦ ἦσαν ἡ ἀφορμὴ τῆς μεγάλης πυρκαϊᾶς, ποὺ κατέστρεψε τὴν Ἀνατολικὴ Ἀττική, πρὸ κειμένου νὰ καλυφθοῦν τὰ ἴχνη τους ὁριστικῶς καὶ ἀμετακλήτως. Ἐὰν ἀληθεύουν οἱ φῆμες τότε ἢ νεκροὶ εἶναι ἢ ἔχουν ἤδη περιέλθη σὲ ἄλλα χέρια καὶ αὐτό, ἐὰν συμβαίνῃ, δηλώνει πολλά.
   Καὶ μὲ προβληματίζουν ὅλα αὐτὰ διότι ἐὰν ἀληθεύουν, ἀφ’ ἑνὸς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι σκέτος τουρκικὸς δάκτυλος, ἐνᾦ ἀφ΄ ἑτέρου, ἐὰν ἐμπλέκονται τὰ ἀμερικανὰ (κι ὄχι μόνον) σὲ ὅλο αὐτό, ἐμπλέκονται γιὰ νὰ παγιώσουν τὰ νέα σενάρια ποὺ θὰ παίξουν στὴν περιοχή μας.
   Αὐτὸ σημαίνει πολλὰ περισσότερα ἀπὸ ὅσα, ἐκ πρώτης ὄψεως, διαφαίνονται καί, σαφῶς, ἐνισχύει τὴν πιθανότητα ἐμπλοκῆς τοῦ Τρᾶμπ στὰ τῆς ἀπελευθερώσεως τῶν δικῶν μας. Κρᾶτα τα ὡς ἐνδεχόμενα καὶ περίμενε νὰ ἐμφανισθοῦν, ὅποτε κι ὅταν, νέα στοιχεία ποὺ θὰ ἀποῤῥίψουν ἢ θὰ ἐπιβεβαιώσουν τὶς σκέψεις μου.

Leave a Reply