Παράδοξος πράξις

Κατὰ τὸ ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ…

…φίλοι, ἐπὶ τὰς ἑορτὰς τῆς Τουρκικῆς δημοκρατίας ἀφίκετο ἀμφιεννυμένη χλαμύδι, ὥσπερ ἀρχαὶα Ἑλληνὶς, ἡ τῶν Τούρκων πρέσβειρα Σεντέφ Γιουβαζάλπ ἐν Οὐγκάντα!!!

Ὅτι ὅμως τοῦτο Τούρκοις οὐκ ἥνδανε θυμῷ, αὐτίκα ἀπεδιώχθη ἡ Σεντέφ Γιουβαζάλπ ἀπὸ τῆς πρεσβείας ὑπὸ τοῦ Μελβοῦτ Τσαβούσογλου!!!
Ἵνα τὶ γένηται, ὦ Σεντέφ, χλαμύδαν ἠμπίσχου, μὴ Ἑλληνὶς οὖσα;
Οὐκ ᾔδεισθα τὶ ἔμελλε τάχα γενέσθαι;

Εὐμήχανος Μοσχονᾶς

(Visited 125 times, 1 visits today)
Leave a Reply