Ἱστορίες ἑνὸς …«παραλλήλου σύμπαντος»!!!

«Ἡ ΝΔ διαφωνεῖ καθέτως καὶ ὁριζοντίως μὲ τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν καὶ θὰ τὴν καταψηφίση ὁποτεδήποτε ἔλθη πρὸς ψήφιση. Ἡ ΝΔ εἶναι ἀντίθετος σὲ κάθε συμφωνία ποὺ θὰ περιέχη τὸν ὄρο Μακεδονία ἢ παράγωγα, τηροῦσα ἀπαρασαλεύτως τὴν γραμμὴ ποὺ συνεφωνήθη στὸ συμβούλιο τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν τοῦ 1992. Δεσμεύομαι μὲ τρόπο ῥητὸ καὶ κατηγορηματικὸ ὅτι, σὲ περίπτωση ποὺ ἡ παροῦσα Βουλὴ κυρώση τὴν συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, ἡ ἑπομένη κυβέρνησις τῆς ΝΔ θὰ τὴν ἀκυρώση πλήρως καὶ σὲ κάθε ἐπίπεδο, ἐπαναφέροντας τὴν κατάσταση ὡς εἶχε προηγουμένως. Ἡ ἀκύρωσις τῆς συμφωνίας καὶ ἡ ἐξαφάνισις κάθε ἐννόμου ἀποτελέσματος ποὺ αὐτὴ παρήγαγε θὰ εἶναι ἡ πρώτη πράξις τῆς ἑπομενης κυβερνήσεως, χωρὶς ὁποιανδήποτε χρονοτριβὴ καὶ χωρὶς νὰ προηγηθοῦν ὁποιουδήποτε εἴδους διαπραγματεύσεις ἢ συνομιλίες. Καμμία συμφωνία μὲ τὸ γειτονικὸ κράτος ποὺ θὰ περιέχη τὸν ὄρο Μακεδονία ἢ παράγωγα οὐδέποτε θὰ ὑπογραφῆ ἀπὸ τὴν κυβέρνηση τῆς ΝΔ καὶ μάρτυράς μου ὁ Θεὸς».

Δήλωσις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἀπευθυνομένη πρὸς τὴν Καγκελάριο τῆς Γερμανίας, Ἰανουάριος 2019, σὲ ἕνα παράλληλο σύμπαν

Στὸ μεταξύ…
Σὲ ἕνα ἄλλο, ἐπίσης, παράλληλο σύμπαν:

Ἡ βουλὴ τῆς Φύρομ καταψηφίζει τὴβ συνταγματικὴ ἀναθεώρηση μετὰ ἀπὸ εἰσβολὴ ὀργισμένων πληθῶν μακεντόντσι ποὺ τὰ κάνουν λαμπόγυαλο. Ἡ κυβέρνησις Ζάεφ καταῤῥέει ὑπὸ τὸ βάρος φοβεροῦ σκανδάλου χρηματισμῶν καὶ ἡ ὅλη διαδικασία τινάζεται στὸν ἀέρα. Σχηματίζεται νέα σκληροπυρηνικὴ κυβέρνησις ἐθνικιστῶν ποὺ ἀπελαύνει ὅλους τους Ἕλληνες πολῖτες ἀπὸ τὴν χώρα καὶ δημεύει κάθε ἑλληνικὸ περιουσιακὸ στοιχεῖο.

Στὴν Ἀθήνα ὁ Πάνος Καμμένος, δικαιωμένος ἀπόλυτα στὶς προφητικὲς προβλέψεις του, ἀπευθύνει διάγγελμα στὸν ἑλληνικὸ λαὸ ἀπὸ τὴν αἴθουσα ἐπιχειρήσεων τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, ζητῶντας ἐθνικὴ ὁμοψυχία ἐμπρὸς στὸν κίνδυνο. Ἀποσύρει τὴν ἐμπιστοσύνη του ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, ἀνίκανη νὰ διαχειρισθῇ τὴν κραυγαλέα προκλητικότητα τῶν φυρομέζων, καὶ προκηρύσσονται ἐκλογὲς γιὰ τὴν συμβολικὴ ἡμερομηνία τῆς 30ης Ἰανουαρίου. Ὁ Καμμένος διαλύει τοὺς ΑΝΕΛ καὶ ἡγεῖται σὲ ἕνα πανενωτικὸ ὁμοσπονδιακὸ σχῆμα τῶν πατριωτικῶν δυνάμεων, λεηλατῶντας χωρὶς οἶκτο τὸν κορμὸ τῶν στελεχῶν καὶ ψηφοφόρων τῆς ΝΔ ποὺ καταῤῥέει στὰ ἐξ ὧν συνετέθη. Σχηματίζει κυβέρνηση μὲ 52% καὶ ἐνεργοποιεῖ τὸ ἄρθρο 48 τοῦ Συντάγματος, θέτοντας ἐν ἰσχύι τὸν νόμο περὶ καταστάσεως πολιορκίας. Μαχητικὰ F-16 σκίζουν τὸν ἐναέριο χῶρο τῆς Φυρομίας καὶ 12 ἐπιθετικὰ ἑλικόπτερα Ἀπάτσι ἀπογειώνονται ἀπὸ τὸ Στεφανοβίκειο μὲ κατεύθυνση τὰ Σκόπια, ὅπου καταστρέφουν τὰ ψευδοαγάλματα τοῦ Φιλίππου καὶ τοῦ Ἀλεξάνδρου μὲ ῥουκέτες Ὕδρα τῶν 70 χιλιοστῶν, ἐνῶ δύο πύραυλοι Hellfire AGM-114 κονιορτοποιοῦν τὸ λεγόμενο «μουσεῖο μακεδονικοῦ ἀγώνος»… (συνεχίζεται)

Ἕλλην Ἐξοργισμένος

 

(Visited 166 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἱστορίες ἑνὸς …«παραλλήλου σύμπαντος»!!!

  1. Ἡ τόσο γραφικὴ Ν.Δ. διαφωνεῖ ὁριζοντίως καὶ καθέτως μὲ τὴ “συμφωνία τῶν Πρεσπῶν”, ἐπειδὴ ἡ -ἀκόμη πιὸ γραφικὴ ἀπὸ τοὺς ὀπαδούς της- ἡγεσία της εἶναι πεπεισμένη πώς, λόγω τῶν χρηματικῶν ποσῶν ποὺ ἔχουνε ρίξει οἱ διαβουκολημένοι ἀπὸ τοὺς ἰουδαίους ἀμερικανοί,ἡ συμφωνία αὐτὴ θὰ κυρωθῆ. Ἐὰν δὲν εἶχε τὴ σχετικὴ διαβεβαίωση ἡ -σταθερῶς ἀξιοθέατη- ἡγεσία τῆς Ν.Δ., ἡ ἐν λόγω Ν. Δ. “θὰ ἐξέταζε τὴ στάση της”, βάσει τῶν “ἐθνικῶν συμφερόντων” ἐξυπακούεται κ.ο.κ.
    Νὰ καταλήξουμε στὸ ἐπιστημονικῶς ἀδιάβλητο συμπέρασμα; Ὅποτε τὰ καθεστήκια ἐμφανίζονται “διστακτικὰ” ὡς πρὸς κάτι σημαίνει ὅτι αὐτὸ τὸ συγκεκριμένο “κάτι” ὁπωσδήποτε θὰ φορτωθῆ στὴ ράχη τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
    Ἀλλὰ ἐγὼ θὰ ἐπανέλθω: ΔΕΝ φταῖνε ΑΥΤΟΙ.

  2. Ἔλα, βρὲ Φιλονόη! Ἀμὰν πιά! Ὁ Θεὸς μᾶς ἔδωσε ἕνα μυαλό, γιὰ νὰ τὸ χρησιμοποιοῦμε (στὴ χάση καὶ στὴ φέξη). Ἐὰν παραμένη ἀχρησιμοποίητο, ὁ Θεὸς καὶ οἱ καιρικὲς συνθῆκες φταῖνε;

Leave a Reply