Δημοσκοπήσεις καὶ ἐνημέρωσις πάντα …«δημοκρατικά»!!!

1ος…

2ος…

………

4ος…..

Αὐτὸ θὰ πῆ δημοκρατία καὶ πλουραλισμὸς στὴν ἐνημέρωση.

Ποιὰ χούντα καὶ μ@λακίες.

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 174 times, 1 visits today)
Leave a Reply