Ξανά-«ζεσταίνουν» τὸ «Μακεδονικὸ» μὲ ὀδυνηρὲς συνέπειες

«Προσπαθῶντας ἀπεγνωσμένα νὰ πυκνώσουν, ἔστω καὶ μὲ Σλαυομακεδόνες, τὶς τάξεις τοῦ Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ ποὺ εἶχαν ἀπελπιστικὰ ἀραιώση ἀπὸ τὴν συνεχῆ αἱμοῤῥαγία, ξαναζεσταίνουν τὸ «Μακεδονικό». Ἀδίστακτοι καὶ ἀδιάφοροι γιὰ τὶς συνέπειες, στὴν 5η Ὁλομέλεια τὸ Ἰανουαρίου τοῦ 1949 διακηρύσσουν:

«Δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καμμιὰ ἀμφιβολία ὅτι σὰν ἀποτέλεσμα τῆς νίκης τοῦ ΔΣΕ καὶ τῆς λαϊκῆς ἐπαναστάσεως, ὁ Μακεδονικὸς λαὸς θὰ εὕρη τὴν πλήρη ἐθνικὴ ἀποκατάστασή του ἔτσι ὅπως τὴν θέλει ὁ ἴδιος, προσφέροντας σήμερα τὸ αἷμα του γιὰ νὰ τὴν ἀποκτήσῃ».

Καὶ πράγματι οἱ συνέπειες ἦσαν τραγικές. Πάγωσε ὁ Λαὸς μὲ τὴν ὠμὴ καὶ βαθύτατα ἀντεθνικὴ αὐτὴ διακήρυξη.»

Τάκης Λαζαρίδης συγκρατούμενος τοῦ Μπελογιάννη καὶ καταδικασθεῖς εἰς θάνατον ἀπὸ τὸ «Εὐτυχῶς ἡττηθήκαμε σύντροφοι», σελὶς 145.

Β. Κωνσταντῖνος

(Visited 199 times, 1 visits today)
Leave a Reply