Ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα προβλέπονται μόνον ἀπὸ τὸ …στοίχημα!!

Πολλοὶ φίλοι μὲ ἐρωτοῦν γιὰ τὶς προβλέψεις μου, μιᾶς καὶ ἐνθυμοῦνται τὸ δημοσίευμά μου τῆς Παρασκευῆς τῶν εὐρωεκλογῶν, ὅπου εἶχα πιάση μὲ ἀκρίβεια τὴν διαφορὰ τῶν 9+ μονάδων τῆς ΝΔ καὶ περίπου τὸ ποσοστὸ τῶν δύο κομμάτων μὲ ἀκρίβεια 0,5%.

Νὰ ξαναπῶ ὅτι σὲ ἐκείνη τὴν ἐκτίμησή μου, μὲ εἶχαν ὁδηγήση οἱ ἀποδόσεις τοῦ στοιχήματος ἀπὸ τὴν ἑταιρεία «στοίχημαν».
Ἔτσι σήμερα Παρασκευὴ θὰ ξανακάνω ἐκτίμηση μὲ βάση τὶς ἀποδόσεις τῆς ἴδιας ἑταιρείας.

Σήμερα λοιπὸν τὸ στοίχημα ὁριοθετεῖ μία διαφορὰ βάσεως 11% (38-27) καὶ ἐκεῖ ἐπάνω βασίζει τὶς ἀποδόσεις του.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ εἶναι χαρακτηριστικό, εἶναι οἱ ἀποδόσεις γιὰ περισσότερο ἀπὸ 38% τῆς ΝΔ καὶ κάτω ἀπὸ 27% τοῦ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι μικρότερες ἀπὸ τὶς ἀντίστοιχες γιὰ κάτω ἀπὸ 38% τὴν ΝΔ καὶ ἐπάνω ἀπὸ 27% τὸν ΣΥΡΙΖΑ.
Ἑπομένως ἡ διεύρυνσις τῆς διαφορᾶς καὶ τῶν ποσοστῶν εἶναι μᾶλλον βεβαία.
Μία αὐθαίρετος (ἐν πολλοῖς ὅμως λογικὴ ἐκτίμησις) εἶναι ὅτι ἡ ΝΔ θὰ πάει στὸ 39% καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ στὸ 26%, ἄρα ἡ διαφορὰ ποὺ δίδω μὲ βάση τὸ στοίχημα εἶναι 13% (ΔΕΚΑΤΡΙΑ).

Τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ τὸ ΚΚΕ θὰ κυμανθοῦν στὰ ποσοστὰ τῶν εὐρωεκλογῶν.
Τώρα γιὰ τὴν ΧΑ, τὸ «μέρα25» καὶ τὸν Βελόπουλο καὶ μὲ αὐτὴν τὴν φθίνουσα σειρὰ τὸ στοίχημα προβλέπει κάτω ἀπὸ 4% γιὰ τὴν πρώτη καὶ κάτω ἀπὸ 3,5% γιὰ τὸν Βαρουφάκη καὶ τὸν Βελόπουλο.
Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐκτίμησις τοῦ στοιχήματος.

Ἡ δική μου αἴσθησις εἶναι βέβαια λίγο διαφορετική.
Ἐπιμένω ὅτι ἡ ΝΔ θὰ ἔχει 4 μονάδες ἐμπρὸς στὸ ποσοστό της καὶ ὁ ΣΥΡΙΖΑ θὰ εἶναι λίγο περισσότερο ἀπὸ τὰ ποσοστὰ τῶν εὐρωεκλογῶν, δηλαδὴ ὄχι περισσότερο ἀπὸ 25%, ποὺ θὰ διαμορφώση διαφορὰ περισσότερο ἀπὸ 15%.
Γιὰ ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ κάνω τὴν πρόβλεψη ὅτι θὰ εἶναι κοντὰ στὸ 7% τὸ πρῶτο καὶ ὄχι ἐπάνω ἀπὸ 6% τὸ ΚΚΕ.
Ἡ μεγάλη ἔκπληξις θὰ εἶναι τὸ «μέρα25», ποὺ θὰ κινηθῆ ἐπάνω ἀπὸ 5% ἐὰν ὄχι ἐπάνω ἀπὸ 6%.
Ἡ χρυσῆ αὐγὴ θὰ παλέψη γιὰ τὸ 3%, ἐνῶ ὁ Βελόπουλος μὲ μεγάλη δυσκολία θὰ περάση τὸ 2%.
Ἐννοεῖται ὅτι θὰ σχολιάσω τὸ δημοσίευμα αὐτὸ μὲ τὴν ἀνακοίνωση τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων.

Ἡ ἐκτίμησις εἶναι «ψυχρή», γιατί ἔχω ἀπὸ καιροῦ ἀπωλέση τὴν ἐμπιστοσύνη μου σὲ αὐτὸ τὸ παιχνίδι καὶ δὲν θὰ ψηφίσω κάποιο ἀπὸ τὰ ἑπτὰ αὐτὰ κόμματα.
Νὰ εἶσθε καλὰ καὶ νὰ εὐδαιμονεῖτε.

«Ἕνας»

(Visited 264 times, 1 visits today)
3 thoughts on “Ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα προβλέπονται μόνον ἀπὸ τὸ …στοίχημα!!

Leave a Reply