Λάθη Τούρκων ποὺ δὲν ἐκμεταλλευθήκαμε

Ἡ παράλληλος μὲ τὴν ἀκτὴ πορεία τῶν τουρκικῶν ἀποβατικῶν μετὰ τὸ λάθος τους νὰ προσπαθήσουν νὰ ἀποβιβασθοῦν στὴν παραλία τῆς Γλυκιώτισσας ἀντὶ γιὰ τὴν παραλία στὸ Πέντεμιλι (ἡ ἐπίσημος ἐκδοχὴ ἦταν ὅτι μπερδεύτηκαν ἀπὸ τὴν Νῆσο τῶν Ἐχιδνῶν ποὺ τὴν ἐπέρασαν γιὰ τὴν βραχονησίδα Καλαμούλια ποὺ εὑρίσκεται στὸ Πέντεμίλι, παρ,  ὅ,τι ἡ δευτέρα ἦταν πολὺ μικροτερα σὲ μέγεθος).

Σὲ αὐτὴν τοὺς τὴν πορεία μέχρι τὸ πεντεμίλι χάθηκε ἡ μεγάλη εὐκαιρία ἀπὸ τὶς μονάδες πυροβολικοῦ τοῦ Πενταδακτύλου νὰ τοὺς κτυπήσουν πρὶν πατήσουν τὸ πόδι τους στὴν στεριά!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 237 times, 1 visits today)
Leave a Reply