Τίς ἠμύνθη περί Πάτρης;

Οὔτε ἀπὸ συνήθεια οὔτε ἀπὸ ὑποχρέωση,…

…μὲ τὴν σειρά μου καὶ ἐγὼ καταθέτω μία ἐγκαρδία εὐχή…
…ἐνθυμούμενος καὶ ἀποτυπώνοντας τὸν θειότατο Παπαδιαμάντη καὶ τὸν …«Οἰωνόν» του.. 

*~*~*~~*~~*~~*~*

Τὸ εἶπε πρὸ 3τριῶν χιλιάδων ἐτῶν ὁ θεῖος Ὅμηρος: «εἰς οἰωνὸς ἄριστος….. ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»…. Ἐκ τῆς παρούσης ἠμῶν γενεᾶς τίς ἠμύνθη περὶ πάτρης;…..

…..Ἄμυνα περὶ πάτρης θὰ ἦτο ἡ εὐσυνείδητος λειτουργία των θεσμῶν, ἡ ἐθνικὴ ἀγωγή, ἡ χρηστὴ διοίκησις, ἡ καταπολέμησις τοῦ ξένου ὑλισμοῦ καὶ τοῦ πιθηκισμοῦ, τοῦ διαφθείραντος τὸ φρόνημα καὶ ἐκφυλίσαντος σήμερον τὸ ἔθνος, καὶ ἡ πρόληψις τῆς χρεωκοπίας.

Τὶς ἠμύνθη περὶ πάτρης;;;… 

…Καὶ σήμερον, νέον ἔτος ἔρχεται. Καὶ πάλιν τί χρειάζονται οἱ οἰωνοί; Οἰωνοὶ εἶναι τὰ πράγματα!!! 

Μόνον ὁ λαὸς λέγει. Κάθε πέρισυ καὶ καλλίτερα.

Ἂς εὐχηθῶμεν τὸ ἐρχόμενον ἔτος νὰ μὴ εἶναι χειρότερον ἀπὸ τὸ ἔτος τὸ φεύγον»….

….Τόσο ἁπλά….

Λάλλας Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply