Ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς τοῦ Ἀπολλωνίου Τυανέως.

Ἡμέρα μνήμης καὶ τιμῆς τοῦ Ἀπολλωνίου Τυανέως.1η ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΊ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΡΗΣΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ

ΧΑΙΡΕΤΕ ΚΑΙ ΑΓΑΛΛΙΑΣΘΕ, Ω ΦΙΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΣΤΑΙ!

ΣΗΜΕΡΟΝ 1ην ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΔΑΔΙΦΟΡΙΟΥ(“ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ”), ΕΣΤΙ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΘΙΑΝ ΤΩΝ ΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥ ΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΩΣ ΘΕΟΧΡΗΣΤΟΥ, ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΥ ΤΥΑΝΕΩΣ.
ΑΠΟΒΑΛΛΩΜΕΝ ΠΑΣΑΝ ΑΝΑΦΟΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΑΥΤΗΝ ΕΙΣ ΑΛΛΟΤΡΊΑ, Συνέχεια

Ἡ γλῶσσα μας, Καθαρεύων λόγος ἤ ψευδοδημοτικιά;

Ἡ γλῶσσα μας, Καθαρεύων λόγος ἤ ψευδοδημοτικιά;Καλήν ἡμέραν Σεληνίαν (Σεληνοδίτην) καὶ καλλίωνα ἑβδομάδα σχῶμεν!
Ἐὰν άκολουθήσωμε ταὶς ὑποδείξεις τοῦ κ. Ἐμμ, Κριαρὰ καί τῆς κ. Μ. Ρεπούση, περί διακοπῆς τῆς σπουδῆς τῆς διαχρονικῆς διαστάσεως τῆς Έλληνικῆς Γλώσσης, τότε, ΨΕΥΔΟΔΗΜΟΤΙΚΙΑΣ ἔνεκεν, ἡ ὁποία εἶναι ἀπότοκος (κατασκεύασμα) τῶν ἐκ τῆς ζωῆς καὶ τῆς Ἱστορίας ἐπισημαινομένων Ὡς σφαλόντων εἰς ταίς έπιλογαίς τῶν ἐπὶ τοῦ  Γλωσσικοῦ ζερβοδεξιῶν… ἀντιαρχαϊστῶν- Συνέχεια

Ποιός ἤ ποιά ὁρίζει τήν Ἑλληνικότητα;

Ποιός ἤ ποιά ὁρίζει τήν Ἑλληνικότητα;ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΚΑΛΗΝ ΗΛΙΟΔΙΤΗΝ! ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΜΗΝΑ ΔΙΟΝ-
Η ΕΚ ΓΑΛΑΤΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ κ ΕΛΕΝΗ ΓΛΥΚΑΤΖΗ-ΑΡΒΕΛΑΙΡ ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΟΕΠΩΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΝΩΝ(ΒΛΑΧΟΙ, ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ, ΜΟΛΟΣΣΑΡΟΙ, ΙΠΠΟΜΑΧΟΙ(΄ΠΠΟΜΑΚΟΙ), ΛΥΔΟΙ(ΛΑΖΟΙ), ΦΡΥΓΕΣ(“ΓΥΡΟΥΚΟΙ) κ.λ.π.-Όρα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΛΑΣΓΟΥ-ΓΟΥΣΙΟΥ: “ΟΙ ΒΛΑΧΟΙ:Η ΒΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ”, Θεσσαλονίκη 1992 μ.Ά.Τ.) ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΑΦΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘ΄ ΟΛΟΥ, Συνέχεια

Διεθνῆ ἐντάλματα συλλήψεως ἀνθελλήνων.

Baroness Thatcher funeralΌ Βλαδίμηρος Πούτιν, Πρόεδρος τής Ρωσσικής Όμοσπονδίας, έξέδωσεν διεθνές ένταλμα συλλήψεως τού διαβοήτου «κυβερνήτου» τής Βαρδαρίας (Σκόπια) καί ύτπερπαντοπώλου ούγγροεβραίου Γεωργίου Σόρος, διά ένεργείας είς βάρος τού ρωσσικού κράτους!…
Κάποτε καί ό Έλλην Πρόεδρος πρέπει νά πράξη άναλόγως: νά προβή είς τήν αύτήν ένέργειαν, ώς Παραστάτης τής Χώρας μας,έναντίον τού δοσιλόγου Άβραάμ Μπέν Έλεάζαρ ή Χένρυ Κίσσιγκερ…Ό όποίος έσχεδίασεν καί έξετέλεσεν, μέ τά έν Άθήναις μίσθαρνα όργανά του, τό Πραξικόπημα είς Έλλάδα καί Κύπρον τόν Ίούλιον τού 1974! Συνέχεια