Ὥρα νὰ …αὐξήσουν τὸν στόλο τους οἱ Ἕλληνες ἐφοπλιστές…

Ἂ πουλάκια μου…
Γιὰ αὐτὸ ἐλύσσαξε ὁ Σόιμπλε… Συνέχεια

Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος…

Μέγα τὸ τῆς θαλάσσης κράτος...2Ξέρετε ποιός εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους κερδισμένους μέ τήν ἀποχώρηση τῆς Βρεταννίας;
Ὁ ναυτιλιακὸς κόσμος καὶ εἰδικὰ ὁ ἑλληνικὸς ἐφοπλιστικὸς κόσμος!

Χαρακτηριστικὴ τοῦ κλίματος εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ Dr Martin Stopford, προέδρου τοῦ ναυλομεσιτικοῦ οἴκου Clarkson Research, ποὺ ἀπεκάλεσε τὴν εἴδηση «μία συναρπαστικὴ προοπτική, διότι, ὅπως κάθε Ἕλλην ἐφοπληστὴς ξέρει, ἡ ἀλλαγὴ δημιουργεῖ εὐκαιρίες»! Συνέχεια

Μὲ τὶς σελινάρες…

…Ὁ ἴδιος Χιώτης καπετάνιος…

Ἔλα ‘σύ, πώ΄φαες τ’ αὐγό…

…σὲ ἄλλο πλοῖο, κάθε τέλος τοῦ μηνὸς ἐφώναζε τὸ πλήρωμά του γιὰ νὰ πληρώσῃ τὸ μηνιάτικο…
Πρώτα ἐξεκίναγε μὲ τοὺς ἀξιωματικούς, μετὰ μὲ τοὺς ὑπαξιωματικούς, μετὰ ναῦτες καὶ τελευταία πλήρωνε τὰ πρωτόμπαρκα παιδιά… Τζόβενα, δοκίμους καμαρωτάκια κτλ… Συνέχεια

Ἔλα ‘σύ, πώ΄φαες τ’ αὐγό…

Ἔλα 'σύ, πώ΄φαες τ' αὐγό...Κάποτε…
Πρὶν πολλὰ χρόνια, ἦταν σ’ ἕνα πλοῖο καπετάνιος ἔνας Χιώτης πλοίαρχος…
Μιὴν ἡμέρα λοιπόν, τὸν ἐπισκέφθηκε ὁ λοστρόμος τοῦ πλοίου καὶ τὸν πληροφόρησε πὼς οἱ ναῦτες δὲν ἀποδίδουν ὄσο πρέπει στὴν ἐργασία τους καὶ πὼς οἱ δουλειὰ ἔχει μείνει πίσω, διότι παραπονοῦνται γιὰ τὴν φτωχὴ διατροφή τους.
Ὁ καπετάνιος ἀφοῦ σκέφθηκε τὸ πρόβλημα διέταξε τὸν μάγειρα κάθε δεύτερη ἡμέρα νὰ τοῦ βράζῃ αὐγὰ καὶ νὰ τὰ φέρνῃ στὸ γραφεῖο του κρυφά… Συνέχεια

Τὸ Norman Atlantic καὶ οἱ καλικάντζαροι τῶν ἐκλογῶν

Ἑλλάς!!!
Ἡ χώρα μὲ τὸ τρίτο μεγαλύτερο μῆκος ἀκτογραμμῶν στὸν πλανήτη…

(Τὸ ἀνάγλυφο τῆς ἑλληνικῆς ἀκτογραμμῆς ἐκτείνεται σὲ ἔνα μῆκος 18.400 χλμ. Σὰν μέτρο συγκρίσεως, ἡ Μεγάλη Βρετανία ἔχει μῆκος ἀκτογραμμὼν 12.429 χλμ
Τὸ ἑλληνικὸ ἀρχιπέλαγος ἀριθμεῖ πέραν τῶν 9000 νησιῶν, νησίδων, βραχονησίδων, ἀνάμεσα στα ὁποία δραστηριοποιοῦνται περὶ τὰ 9.000+ σκάφη ἀναψυχῆς, 115.000+ ἀλιευτικὰ σκάφη, 600+ ἀκτοπλοϊκὰ πλοῖα, τὰ ὁποῖα μεταφέρουν πάνω ἀπὸ 45.000.000 ἐπιβάτες τὸ χρόνο.) Συνέχεια

Ἀκόμη τὴν πρώτη θέσιν κατέχουμε στὴν ναυτιλία.

Τὸ νὰ καταφέρνῃ ἕνας λαός, μέσα στὴν πορεία τῶν αἰώνων, καὶ κατ’  ἐξακολούθησιν, νὰ διατηρῇ μίαν πρωτιά, ποὺ  οὐδεὶς ἄλλο δύναται νὰ τὴν ἀνατρέψῃ, κάτι πολὺ σπουδαῖο δηλώνει.
Ἀκόμη καὶ σήμερα λοιπόν, ποὺ τὰ πάντα καταῤῥέουν, σὲ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἡ ναυτιλία μας διατηρεῖ τὶς πρωτιές της.
Περίεργον; Διόλου… Συνέχεια