Οὐκρανικὴ Ἐκστρατεία

Σὰν σήμερα τὸ 1919

Τὰ πρῶτα Ἑλληνικὰ τμήματα καὶ εἰδικότερα τὸ 34ο Σ.Π. τοῦ Πειραιῶς (Σύνταγμα τῆς 2ας Μεραρχίας), ἀποβιβάζονται στὴν Ὀδησσὸ τῆς Ῥωσσίας, πρὸ κειμένου νὰ συμμετάσχουν στὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Συμμάχων κατὰ τῶν Μπολσεβίκων (κάτι σὰν τὴν «σταυροφορία» τῶν ΗΠΑ κατὰ τοῦ Ἰράκ). Συνέχεια

Φανερὴ ἦταν ἡ ὑποστήριξις τῶν Σοβιετικῶν στὸν Κεμάλ…

Οἱ Σοβιετικοὶ ὑπῆρξαν ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ ἀρωγοὶ στὸν ἀγῶνα τοῦ Κεμάλ, μὲ χρήματα, ἰματισμό, ἀτομικὸ ὀπλισμὸ καθὼς φυσικὰ καὶ μὲ βαρειὰ πυροβόλα ἀλλὰ καὶ μὲ τὶς ὀβίδες τους. Συνέχεια

Σκόρπιες (ἱστορικές) σκέψεις γιὰ τὴν καταστροφὴ τῆς Σμύρνης

 Πολλοὶ ἔχουν γράψῃ για τὴν Μικρασιατικὴ Καταστροφή…

Ἄλλοι ἔγραψαν καθαρὰ ἱστορικά-τεχνοκρατικά, ἄλλοι μὲ γλαφυρὸ τρόπο καὶ ἄλλοι ἐπηρεασμένοι ἀπὸ τὴν ἰδεοπολιτική τους τοποθέτηση.

Κάποιοι, ὅπως οἱ ἑλληνόφωνοι Κομμουνιστές, παρεδέχθησαν ὅτι χάρηκαν (!!!) μὲ τὴν Ἧττα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, διότι ἀπεχθάνοντο τὴν ἰδέα τῆς δημιουργίας μιᾶς Μεγάλης καὶ Κραταιᾶς Ἑλλάδος – ἴσως ἐπειδὴ κάτι τέτοιο θὰ ἦταν ἡ ταφόπλακα στὰ ὁράματά τους γιὰ ἀνεξάρτητο Μακεδονία (τῶν Σλαύων) καὶ Θρᾴκη (τῶν Τούρκων)…
Ἀλλὰ εἴπαμε: ἁπλᾶ «ἑλληνόφωνοι»!!!
Συνέχεια