Ξεκινᾶ ὁ Πόλεμος τοῦ Νεροῦ

Τὴν δεκαετία τοῦ ’90 ἡ κυβέρνηση τῆς Βολιβας ἰδιωτικοποίησε τὸ νερό, ἀφοῦ εἶχε ὑπογράψῃ συμφωνίες μὲ τὴν Παγκόσμια Τράπεζα. Μόνον μία ἑταιρεία ἔθεσε ὑποψηφιότητα τιὰ τὴν ἀγορὰ ἀλλὰ καὶ ἂλλες νὰ ἔβαζαν πάλι τὸ ἰδιο ἀποτέλεσμα θὰ εἶχε.

Οἱ τιμὲς αὐξήθηκαν καὶ ἡ πλειοψηφία τοῦ λαοῦ δὲν μποροῦσε νὰ πληρώσῃ, μὲ ἀποτέλεσμα ἐξαθλίωση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. Συνέχεια

Χαρισματικοὶ …«ἐγκληματίες» μὲ ὑποδειγματικὲς τιμωρίες!!!

Ψάχνοντας γιὰ κάτι συγκεκριμένο ἐχθὲς στὴν βιβλιοθήκη τοῦ δικαστηρίου τοῦ Μαϊάμι, βρῆκα τυχαίως τὴν ἱστορία τοῦ  Mark DeFriest. Θῦμα τοῦ «συστήματος», ἀλλά, θὰ ἔλεγα, καλλίτερα τῆς κοινωνίας.

Συνέχεια

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους;

Χάρισαν τά νησιά μας γιά λίγο χρόνο παρατάσεως τῆς ἐξουσίας τους; 4Μία πολὺ ἐπικίνδυνη συμφωνία, αὐτὴ ποὺ ἀφορᾶ στὸ θέμα τῶν μεταναστῶν, προσφύγων καὶ φυσικὰ ἐκδοροσφαγέων ἀποκεφαλιστῶν, εἶναι ἤδη ὑπογεγραμμένη καὶ ἐν ἰσχύει. Εἶναι ἡ συμφωνία ποὺ ὑπεγράφη μεταξὴ Ἡνωμένης Εὐρώπης καὶ Τουρκίας. Μίαν συμφωνία ποὺ ἤδη ἔχουν ἀκυρώσει καὶ οἱ δύο πλευρές, κάτι ποὺ σημαίνει πὼς οὔτε ἡ Τουρκία ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ τὰ σχεδὸν τρία ἑκατομμύρια ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα, ποὺ ἀναμένουν στὰ παράλιά της νὰ περάσουν ἀπέναντι (πέραν τῶν Συρίων προσφύγων, ποὺ ἀναμένουν πέριξ τῶν συνοριακῶν γραμμῶν γιὰ νὰ ἐπιστρέψουν στὰ πάτριά τους), μὰ οὔτε καὶ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη νὰ τὰ παραλάβῃ. Κι ἀν τὶ νὰ μείνουμε ἐμεῖς ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν χορό, ἀρνούμενοι νὰ γίνουμε ἀποθῆκες πεινασμένων κι ἐξαθλιωμένων, συνυπογράφοντας καὶ γιὰ τὸν δικό τους ἀφανισμό, ἡ (φερομένη ὡς) κυβέρνησις ὑπέγραψε (τί περίεργον;) ἀπὸ τὸν Μάρτιο τοῦ 2016 συμφωνία τέτοια, ποὺ μετατρέπει ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου σὲ στρατόπεδα συγκεντρώσεως.
Συνέχεια

Χίλαρυ καὶ …ξερὸ ψωμί!!!

Ὁ Eric Schmidt, Γενικὸς Διευθυντὴς τῆς Alphabet, μητρικὴ τῆς Google, ἐργάζεται ἀπευθείας καὶ στὴν προεκλογικὴ ἐκστρατεία τῆς Κίλλαρυ, σύμφωνα μὲ ἕνα μέμο ποὺ περιέχετο σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ μέιλς ποὺ δημοσίευσε τὸ Wikileaks.

Χίλαρυ καὶ ...ξερὸ ψωμί!!! Συνέχεια

Ὑποστηρίζοντας ἀποκλειστικῶς Χίλαρυ!!!

Ὑποστηρίζοντας ἀποκλειστικῶς Χίλαρυ!!!

Ὁπαδὸς τοῦ Τρᾶμπ δὲν εἶμαι, ὅπως δὲν εἶμαι καὶ κάποιου ἄλλου, σὲ ὁποιανδήποτε χώρα.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ γίνεται ἐναντίον του δὲν ἔχει ξαναγίνει.
Ἀκόμη καὶ ὅταν ὁ Δουκάκης ἦταν ὑποψήφιος καὶ ὁ ἄθλιος Μποῦς τότε τὸ ἔπαιξε καθαρὸς Ἀγγλοσάξων, μειώνοντας ῥατσιστικὰ τὸν Ἕλληνα.
Ποιοί ὑποστηρίζουν λοιπόν τήν Κίλαρυ;
Συνέχεια

Εἶναι μόδα νά εἶσαι ὁμοφυλόφιλος;

Παρέλαση τῶν «ὑπερηφάνων» γκέι, ἐχθὲς στὸ Μαϊάμι Μπίτς.
Κάθε χρόνο παρατηρῶ ΟΛΟ καὶ περισσότερα ΠΑΙΔΙΑ σ αὐτὴν τὴν «παρέλαση ὑπερηφάνιας»….
Πιτσιρίκια 8-10-13 ἐτῶν, μὲ τὶς κάλτσες καὶ τὶς τιράντες τοῦ οὐρανίου τόξου καὶ πανῶ ποὺ γράφουν: «Εἶμαι Γκέι… ἒ και;;;»….. Συνέχεια