Οἱ Ἄνθρωποι …Φυλακτό!!!

Οἱ Ἄνθρωποι ...Φυλακτό!!!Οἱ ἄνθρωποὶ ποὺ μᾶς πλησιάζουν καὶ ἐπιδιώκουν σχέσεις μαζύ μας, συνήθως θέλουν κάτι ἀπὸ ἐμᾶς γιὰ τὴν …διευκόλυνση τῆς δικῆς τους ζωῆς!!!
Αὐτοὶ εἶναι ποὺ φεύγουν, σχεδὸν ἐξαφανίζονται ταχύτατα, ἂν καταλάβουν πὼς δὲν πρόκειται νὰ βολέψουν τὶς ὀρέξεις τους ἥ ἂν ἀντιληφθοῦν πὼς τοὺς ἔχουμε πάρει εἴδηση…..
Συνέχεια

Κυττώντας δίπλα μας…

Κυττώντας δίπλα μας...Εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ βροῦμε αὐτὸ πού, κατὰ βάθος, αἰσθανόμεθα πὼς μᾶς λείπει.
Συνήθως ὅμως, εἶτε γιατὶ τὸ βλέμμα μας θολώνει ἡ ὅποια ἀρνητική μας ἐμπειρία, εἶτε διότι ἴσως νὰ πιστεύουμε πὼς ἡ ζωή μας ἔχει μπεῖ σὲ μίαν πορεία ποὺ θέλουμε νὰ ἀλλάξουμε, ἤ, ἀκόμη καὶ διότι τὰ προβλήματα τῆς καθημερινότητος μᾶς βαραίνουν, ἀδυνατοῦμε νὰ δοῦμε μὲ καθαρότητα τὰ ὅσα πράγματι συμβαίνουν καὶ τὸ ποιοὶ πράγματι εἶναι αὐτοὶ ποὺ παραμένουν κοντά μας.
Συνέχεια

Γιατί μᾶς φταίει (μόνον) ἡ υἱοθεσία ἀπό ὁμόφυλα ζευγάρια;

Εἰσαγωγικές ἐξετάσεις ὑποψηφίων γονέων;

Πολὺς ντόρος γίνεται τελευταία γιὰ τὸ ἐὰν εἶναι «σωστὸ» νὰ υἱοθετοῦν παιδιά, τὰ ὁμόφυλα ζευγάρια.

Ὅσοι φέρνουν ἀντίῤῥηση, ἑστιάζουν τὴν πολεμική τους στὸ ὅτι τὸ ὁμόφυλο ζευγάρι «δὲν μπορεῖ νὰ διδάξῃ ἑτεροφιλία»καὶ ὅτι ἔτσι τὸ παιδάκι θὰ βγῇ μὲ σεξουαλικὴ «παρέκκλιση»! Συνέχεια

Γιατί χαίρονται κάποιοι καί πανηγυρίζουν μέ τήν δυστυχία τῶν Ἑλλήνων;

Μήπως εἶναι μισέλληνες;
Μήπως εἶναι μισάνθρωποι;
Ἤ μήπως τίποτα ἀπό αὐτά καί ἁπλῶς ἀναμένουν (ἐπὶ τέλους) νά ἀλλάξῃ σέ αὐτόν τόν τόπο κάτι πρός τό καλλίτερον;

Γιὰ ἀρχὴ θὰ πρέπη νὰ κατανοήσουμε πὼς ναί, πάντα, παντοῦ γύρω μας, ὑπάρχουν καὶ οἱ μισάνθρωποι.
Ὑπάρχουν φυσικά, ἐπίσης σὲ μεγάλες δόσεις, ἀρκετοὶ μισέλληνες, ἑλληνογενεῖς ἢ μή, μὰ παραλλήλως ὑπάρχουν καὶ ἀρκετοὶ ἐντεταλμένοι, ποὺ γιὰ ἀστεία ἀνταλλάγματα, ἐνσπείρουν συνειδητῶς ζιζάνια καὶ δηλητήρια μέσα στὶς κοινωνίες μας. Εἶναι, βλέπετε, χρήσιμος πάντα ὁ διαχωρισμὸς κάθε εἴδους, ἀλλὰ καὶ ἐξυπηρετικὲς οἱ κοινωνικὲς διασπάσεις.
Σὲ γενικὲς γραμμὲς ὅμως στὴν ἀνθρωπότητα τὸ μῖσος, ἐὰν δὲν καλλιεργηθῇ ἐντέχνως, ἀπὸ θρησκευτικές, κρατικὲς ἢ κομματικὲς προπαγάνδες, δὲν εἶναι ἔμφυτον. Ὁ ἄνθρωπος, γενικῶς, ὅπως δὲν ἀρέσκεται στὸ νὰ τὸν μισοῦν, ἔτσι καὶ δὲν μισεῖ.
Ἀλλὰ αὐτὰ συμβαίνουν σὲ γενικὲς γραμμὲς καὶ μόνον. 

Συνέχεια

Γοητευτικὲς άδυναμίες

Ὅσοι ψωνίζουν βιολογικὰ φροῦτα εἶναι πιὸ εὔκολο νὰ καταλάβουν τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖον ἐπιλέγονται οἱ φίλοι.
Τὰ φροῦτα ποὺ εἶναι πολὺ λαμπερά, ἀψεγάδιαστα, χωρὶς βαθουλώματα ἢ τσιμπήματα ἀπὸ ἔντομα, φουσκωτὰ καὶ ἴδια σὲ μέγεθος καὶ χρῶμα μὲ ὅλα τὰ διπλανὰ στὸ καφάσι, δὲν τὰ ἀγοράζουμε.
Θὰ εἶναι ἄνοστα κι ἀνούσια, ὅλο κερὶ καὶ φάρμακα. Συνέχεια

Γιὰ μίαν συναισθηματικὰ ἀναλφάβητο ἀνθρωπότητα…

Ὁ διάσημος σκηνοθέτης Ἴνγμαρ Μπέργκμαν εἶπε μίαν φράση, πού, ἐὰν τὴν ἔλεγε κάποιος ψυχοτεχνικός, θὰ τὴν παραβλέπαμε ὡς πιθανὴ προώθηση τοῦ προϊόντος του.
Ἀλλά, ὁ ἴδιος δὲν εἶχε κάποιο ὄφελος ἀπὸ αὐτὸ ποὺ εἶπε: Συνέχεια