Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας γιὰ τὸ …καλό μας!!!

Μπορεῖς -εἶμαι σίγουρη γιὰ αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω- νὰ πλοηγήσῃς κυριολεκτικὰ τὸ μυαλό σου καὶ νὰ ἐπιλέξῃς τὸ τὶ ἐσὺ -καὶ μόνον ἐσύ- θέλεις νὰ γίνῃ…
Δὲν λέω ὅτι μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃ ὅλα ὅσα σοῦ συμβαίνουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃς πόσο σὲ ἐπηρεάζουν. Συνέχεια

Φωνὴ (τρομαγμένου) παιδιοῦ…

Βλέπω συχνὰ τελευταία γύρω μου θυμωμένους ἀνθρώπους ποὺ ξεσποῦν, κτυποῦν καὶ οὐρλιάζουν στοὺς ἄλλους, ποὺ τὴν πληρώνουν. Γιατὶ οἱ ἄλλοι τὴν πληρώνουν πάντα. Ναί, πάντα οἱ ἄλλοι. Συνέχεια

Ζώντας ἐθισμένοι στὰ …χρέη!!!

Ζοῦμε (;) σὲ ἕναν …ἐλεύθερο, μέσα στὴν σκλαβιά του, κόσμο, ὅπου ὅλοι πεινοῦν, τὴν κουτσοβολεύουν καὶ περιμένουν νὰ ἐξοφλήσουν τὰ χρέη τους μετὰ θάνατον!!
Ναὶ διότι σὲ αὐτὸν τὸν κόσμο ὅλα ῥυθμίζονται…
Ποιά;  Τί ποιά; Τὰ χρέη σου στὴν ἐφορία. στὶς τράπεζες, στὰ ταμεῖα καὶ πάει λέγοντας. Συνέχεια

Ὑπερ-ἐκπορνευτικὴ τηλεοπτικὴ προπαγάνδα!!!

Εἶναι, ξέρεις, σημεῖο ὑγείας ἡ ντροπή. Σημεῖο ὑγειοῦς συνειδήσεως… Πῶς τό λέν…;;;
Μόνον ποὺ οὐδεὶς τὴν χάνει γιὰ νὰ τὴν εὕρη κάποιος ἄλλος.
Στὶς ἄῤῥωστες ψυχές, ἁπλᾶ, δὲν ὑπάρχει.
Συνέχεια

Ὑπέροχο νὰ ζῇς στὴν πραγματικὴ Ἑλλάδα…

Εἶναι ὑπέροχο να σᾶς κυττῶ ἀπὸ μακρυά. Καὶ χωρὶς ἐκείνη τὴν θλίψη γιὰ ὅσους δὲν ἔφταιξαν καὶ τὴν «πάτησαν».
Ἐγινε ἀνάμνησις ἡ εὐαισθησία μου γιὰ τὸν δειλὸ ποὺ ἔμαθε …τίποτα, ἐδῶ καὶ χρόνια…
…ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν …«κρίμα ποὺ εἶδε φῶς καὶ μπῆκε στὸ καρυδότσουφλο τῆς …ἀριστερᾶς λέμε τώρα» γιὰ νὰ σωθῇ…
Νὰ σωθῇ…
…κι ἂς στερέψῃ ἡ θάλασσα!!!
…κι ἂς καῇ τὸ σιτάρι!!!
…κι ἂς γίνῃ χαλίκι ἡ Πίνδος!!!
…κι ἂς δώσουμε τὰ χέρια μὲ αὐτοὺς ποὺ ἐψήφισαν γιὰ νὰ μὴν χάσουν τὸ μεροκάματο τῆς δουλικῆς βολῆς τους… Συνέχεια

Λάθος διαδρομές, λάθος πρότυπα καὶ λαὸς θῦμα…

Τὰ Ζαβὰ αὐτοῦ τοῦ τόπου δὲν καταλαβαίνουν μὲ καμμία δύναμη…

Σκοτώθηκαν καὶ θὰ  ξανασκοτωθοῦν γιὰ νὰ ἔχουν οἱ τραγόπ@υστες τὴν μισὴ Ἑλλάδα δική τους καὶ νὰ μαζεύουν δισεκατομμύρια γιὰ τὰ γεράματά τους…

Ὁ Παλαμήδης ἀποκαλύπτει τὴν ψεύτικη «τρέλλα» τοῦ Ὀδυσσέως

Συνέχεια