Χρησιμοποιώντας τὸ μυαλό μας γιὰ τὸ …καλό μας!!!

Μπορεῖς -εἶμαι σίγουρη γιὰ αὐτὸ ποὺ σοῦ λέω- νὰ πλοηγήσῃς κυριολεκτικὰ τὸ μυαλό σου καὶ νὰ ἐπιλέξῃς τὸ τὶ ἐσὺ -καὶ μόνον ἐσύ- θέλεις νὰ γίνῃ…
Δὲν λέω ὅτι μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃ ὅλα ὅσα σοῦ συμβαίνουν κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἡμέρας, ἀλλὰ μπορεῖς νὰ ἐλέγξῃς πόσο σὲ ἐπηρεάζουν.

Γιὰ νὰ γίνω πιὸ συγκεκριμένη…
Μπορεῖς νὰ ἐπιλέξῃς αὐτὸ ποὺ σοῦ ἀρέσει καὶ νὰ κατασκευάσῃς δικές σου νευρωνικὲς συνδέσεις γιὰ νὰ τὸ ὑλοποιήσῃς.
Ἀντὶ λοιπὸν νὰ ἀσχολεῖσαι μὲ πράγματά ποὺ σὲ κρατοῦν στάσιμο, ἐπικεντρώσου σὲ ὅ,τι μπορεῖ νὰ σὲ κάνῃ καλλίτερο ἄνθρωπο…
Καθάρισε τὸ μυαλό σου καὶ χρησιμοποίησε τὴν ψυχική σου ἐνέργεια πρὸς τὸ μονοπάτι ποὺ σὲ ὠφελεῖ…
Παιχνίδι στρατηγικῆς εἶναι…
Γιὰ νὰ διαγράψῃς κάτι, ἁπλᾶ, σταμάτα νὰ σκέπτεσαι γι‘ αὐτό. Ἀκόμη καὶ ὅταν κάποιος ἄλλος στὸ ὑπενθυμίζει, ἐσύ δῶσε τὴν προσοχή σου ἀλλοῦ.
Ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ πάρῃ τὸν δρόμο του καὶ θὰ σηματοδοτηθῇ γιὰ ἀνακύκλωση.

Ἄρχουσα Πειραιῶς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply