Ποιός …ἠλίθιος θά ἐπαναστατοῦσε χρησιμοποιῶντας τά κοινωνικά δίκτυα;

Ἤ, ἔστᾦ, μέσῳ τοῦ διαδικτύου;

Ὅταν ἐδῶ καὶ χρόνια γνωρίζουμε πὼς παρακολουθοῦν ἀκόμη καὶ τὸν …ἱδρῶτα μας, θὰ πρέπη νὰ εἴμαστε ἐξαιρετικὰ ἀνόητοι γιὰ νὰ χρησιμοποιοῦμε τὰ δικά τους μέσα (βλέπε καὶ διαδίκτυον) γιὰ νὰ ὀργανώσουμε μίαν, ἂς ποῦμε, ἐπανάστασιν. Αὐτὰ οὔτε μικρά, πολὺ μικρά, παιδιὰ τὰ διανοοῦνται, πολλῶ δὲ μᾶλλον ἀποφασισμένοι ἐπαναστάτες.  Συνέχεια

Ὅταν καννιβαλίζουν τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως…

Δὲν γλυτώνει κάποιος ἀπὸ τὰ νύχια τους…

Τὸ 1989, ἐν μέσῳ ἐξαγγελιῶν, κορώνων καὶ δεκάδων συνθημάτων, ἀναμένοντας μίαν «κάθαρσιν» (ποὺ ἀκόμη ἔρχεται), μὲ ἕνα μΠατΣοΚ στὸ στόχαστρον καὶ μὲ μίαν οἰκουμενικὴ κυβέρνησιν ποὺ κατήντησε καθαρτική, εἴχαμε ἐπισκεφθῆ μὲ τὴν οἰκογένειά μου φιλικό μας σπίτι. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς μας ἕνας γνωστὸς καὶ μὴ ἐξαιρετέος τότε μεγαλο-δημοσιοκάφρος, τηλεφώνησε στὸν οἰκοδεσπότη μας ἀξιώνοντας νὰ τοῦ καταβληθῇ ἄμεσα ἕνα ἑκατομμύριο δραχμὲς (τρελλὰ λεφτὰ τότε) γιὰ νὰ μὴν δημοσιεύσῃ τὴν ἐπομένη στὴν ἐφημερίδα του καταγγελίες εἰς βάρος του γιὰ χρηματισμό. Συνέχεια

Δηλητηριασμένοι καταναλωτές σημαίνει λιγότεροι καταναλωτές;

Ἕνα οὐσιῶδες στοιχεῖο στὸ νὰ κατανοήσουμε τοὺς ὑπάρχοντες μηχανισμούς, ποὺ καὶ μᾶς σκοτώνουν καὶ μᾶς καθιστοῦν νοητικὰ ἐλεγχομένους, εἶναι ὁ μηχανισμὸς ποὺ στηρίζει τὸ χρῆμα, ἀλλὰ οὐδέποτε τὸ ἴδιο τὸ χρῆμα. Τὸ χρῆμα, σὲ ὅλες του τὶς μορφές, παρέμενε, παραμένει καὶ θὰ παραμένῃ μέσον ἐλέγχου ἀλλὰ ὄχι αὐτοσκοπὸς τῶν σαπροφύτων τοῦ πλανήτου. Ἡ κάθε εἴδους σύμβασις, ποὺ ὑποστηρίζει τὸ χρῆμα, σὰν (ἂς ποῦμε) φιλοσοφία, εἶναι αὐτὴ ποὺ στὴν πραγματικότητα ἐλέγχει παγκοσμίως τοὺς πληθυσμούς. Συνέχεια

Ὥρα μας νὰ δοῦμε τὴν Ἱστορία μας ὅπως ἀκριβῶς εἶναι

Κι ὄχι ὅπως θὰ θέλαμε νὰ εἶναι.

Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα εἰς βάρος μας διεπράχθησαν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ σήμερα θεωροῦμε «ἐθνάρχες», «σωτῆρες» ἢ ἀκόμη καὶ …«θεούς» μας.

Ὥρα μας νὰ κατανοήσουμε πὼς ὅσο κυττᾶμε τὸ «δάκτυλο ποὺ ὑποδεικνύει τὸ δένδρο», πίσω ἀπὸ αὐτὸ τὸ δάσος θὰ χασκογελᾶ καὶ θὰ μᾶς ἀναμένῃ νὰ τὸ ἀνακαλύψουμε. Συνέχεια

Λογοκρισία εἶναι τὸ ζητούμενον

Τὸ τρίγκεριγκ εἶναι ἕνας ὅρος ποὺ χρησιμοποιοῦν τὰ μιλένιαλ καὶ οἱ σοσιὰλ τζάστις γουόριορς, μὲ τὶς διάφορες συνιστῶσες τους, ὅπως παραδείγματος χάριν οἱ ἀντίΦΑ στὶς ΗΠΑ, ποὺ σημαίνει στὴν οὐσία του «σκανδαλισμός», σὲ σχεδὸν ταὐτόσημο ἔννοια, ὅπως τὸν χρησιμοποιεῖ καὶ ἡ ἐκκλησία.

Τὸ σέηφ σπέης, εἶναι ἕνας ἄλλος ὅρος, ποὺ μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὶς ἴδιες κατηγορίες ἀνθρώπων καὶ σημαίνει τὸ ἀσφαλὲς μέρος, ὅπου δὲν ὑφίσταται σκανδαλισμὸς δηλαδή. Συνέχεια

Φαινόμενον «Τρικυμία ἐν κρανίῳ»!!!

Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ «σκορποχώρι» μυαλά, ἀπὸ ἀντιλήψεις «ἄλλα ἀν τὶ ἄλλων» καὶ ἀπὸ (πραγματική) ἱκανότητα ἐπιβιώσεως «τρία πουλάκια κάθονται».
Κοινῶς; Ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸ φαινόμενον τῆς ἀποσυνθέσεως πού, ἐπὶ πλέον, τείνει νὰ γίνῃ αὐτοκτονικό, ἐφ΄ ὅσον ἡ μὴ ὀρθὴ ἀντίληψις τῶν κινδύνων καὶ τῶν καταστάσεων συνιστᾶ, ἐν δυνάμει, θύματα, θύματα καὶ θύματα…
…αὐτοπροσφερόμενα στὰ παγκόσμια θυσιαστήρια. Συνέχεια