Ποντιακὰ τσουρέκια καλάντων

Τὰ τσουρέκια καλάντων στὸν Πόντο.

Καλαντάρ’ στὸν Πόντο ὀνομάζεται ἡ νύκτα τῆς 13ης πρὸς 14η Ἰανουαρίου. Εἶναι ἡ νύκτα ποὺ γεννιέται ὁ νέος χρόνος, μὲ βάση τὸ Ἰουλιανὸ Ἡμερολόγιο. Ἀκόμα καὶ σήμερα οἱ κάτοικοι τοῦ Πόντου τηροῦν τὴν συγκεκριμένη παράδοση καὶ ἀναβιώνουν καὶ ἄλλα ἔθιμα τῶν χριστιανῶν ποὺ ἐγκατέλειψαν τὴν περιοχὴ μετὰ τὸ 1923-24. Συνέχεια

Ῥῶτα τὴν καρδιά σου

Ἡ ἀνθρωπότης πλήρωσε πολὺ ἀκριβὰ καὶ μὲ ποτάμια αἵματος τοὺς θρησκευτικοὺς φανατισμούς,ποὺ πέρασαν φυσιολογικὰ καὶ στὶς ἰδεολογικοπολιτικὲς διαφορές.
Ὁ φανατισμὸς μέχρι τὰ σύγχρονα χρόνια ἔδωσε κι ἀφήρεσε Ἰθαγένειες.
Συνέχεια

Καὶ στὸν Πόντο ἁπλώνει τὰ δίκτυά του ὁ Soros!!!

Το Soro-κόμμα HDP, που στηρίζει Κούρδους, Gay κλπ στην Τουρκία, προσπαθεί τώρα να καπελώσει και τους Ελληνόφωνους του Πόντου.
Ακριβώς όπως στην Ελλάδα τα Soro-κόμματα καπελώνουν τους Τουρκόφωνους, τους Σλαβόφωνους, τους Βλαχόφωνους και τους Gay.
Μάλιστα το τουρκικό Soro-κόμμα χρησιμοποιεί έντεχνα τον Ελληνικό όρο «pontus» αντί για Karadeniz, όρο που δεν χρησιμοποιούσαν ούτε οι Πόντιοι που ήρθαν στην Ελλάδα, ούτε οι Πόντιοι που έμειναν εκεί. Συνέχεια

Ἐρευνώντας τὸν ποντιακὸ χορό…

 Ἐρευνώντας τὸν ποντιακὸ χορό...

 

Ἡ πρώτη ἀναφορὰ στοὺς ποντιακοὺς χοροὺς γίνεται ἀπὸ τὸν Ξενοφῶντα στὴν 
«Κάθοδο τῶν Μυρίων» (5ος αἰ. π.Χ.), ὅπου περιγράφεται ὁ χορός τῶν μαχαιριῶν…

 

Ο πολιτισμός στον οποίο εντάσσεται και ο χορός δεν είναι μια στατική έννοια. Είναι το σύνολο του τρόπου ζωής ενός λαού. Οσον αφορά το λαϊκό χορό, θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε επικοινωνιακό κώδικα που όχι απλά ψυχαγωγεί, αλλά επιπλέον συνέχει τα μέλη της κοινότητας και μεταφερόμενος από γενιά σε γενιά λαμβάνει παραδοσιακό χαρακτήρα. 
Μελετώντας κανείς τις προσπάθειες των ανθρώπων να ορίσουν την έννοια του χορού, συνειδητοποιεί ότι είναι τόσο μεγάλη η γοητεία που ασκεί το χορευτικό φαινόμενο στους λαούς ώστε θα μπορούσε να γραφτεί ολόκληρο βιβλίο γύρω από τον ορισμό και την επεξήγηση αυτού του τόσο σπουδαίου πολιτιστικού προϊόντος.

Συνέχεια

Πάντα Ἀκρίτες…

Λίγες σκέψεις, λόγῳ τῆς ἡμέρας…. Μίας ἡμέρας σταθμοῦ γιὰ ἐμᾶς, τοὺς ἀπογόνους τῶν Ποντίων, ποὺ δὲν μείναμε ἐκεῖ, ἀλλὰ φύγαμε γιὰ νὰ σωθοῦμε…
Ξεχάσαμε πὼς ὁ ξεῤῤιζωμὸς εἶναι μίας ἄλλης μορφῆς θάνατος…

Ὄχι δῆλα δὴ πὼς σὰν σήμερα ξεκίνησαν ὅλα, ἀλλὰ νά…
…σὰν σήμερα πάτησε τὸ βρώμικο ποδάρι του τὸ σιωνιστικὸ κατάλοιπο τῶν Νάσι στὴν Σαμψούντα… Συνέχεια

Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ξεῤῥιζωθήκαμε;

Καί ποιός μᾶς εἶπε πώς ξεῤῥιζωθήκαμε;Ξεῤῥιζώνονται τά βουνά;
Ξεπατώνονται οἱ ῥίζες;
Ἐξαφανίζονται οἱ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ἀκρῖτες;

Ὄχι…
Δὲν ξεῤῥιζώνονται.
Δὲν μπορεῖ νὰ προχωρήσῃ ἡ ζωὴ δίχως νὰ διατηρῇ μέσα της τὰ αἴτιά της.
Δὲν γίνεται νὰ συνεχίσῃ ἡ ζωὴ στὸν πλανήτη δίχως νὰ …γνωρίζῃ ὁ πλανήτης τὸν στόχο του.
Ἔτσι καὶ οἱ Ἄνθρωποι…
Ἔτσι καὶ οἱ Ἕλληνες…
Ἔτσι καὶ οἱ Τραντέλληνες… Συνέχεια