Ξεπεσμός…

Μέσα στὶς ἐρχόμενες ἑβδομάδες, θεωρητικῶς καὶ μόνον, θὰ ἔχουμε κάποιο «θερμὸ» ἐπεισόδιον μὲ τὴν γείτονα, γιὰ νὰ …«ἐπισφραγίσουμε», ἐπὶ τέλους καὶ διὰ παντός, τὴν «ἑλληνοτουρκικὴ φιλία», διότι, ἐὰν μία φιλία δὲν σφραγίζεται μὲ αἶμα, φιλία δὲν εἶναι.

Συνέχεια

Διατὶ ἡ ἀργία ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ μήτηρ πάσης κακίας…

Αὐτὸ γιὰ τὸ ὁποῖον ξεχωρίζουν οἱ διάφορες κοινωνικὲς ὁμάδες μεταξύ τους, εἶναι τὸ ἐὰν καὶ κατὰ πόσον ἡ ἀργία εἶναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα. Ἐὰν ἠ ἀργία καθίσταται κύριον γνώρισμα τῶν κοινωνιῶν, τότε εἶναι δεδομένον πὼς αὐτὲς οἱ κοινωνίες πεθαίνουν.

Συνέχεια

Δὲν εἶναι παιδοφιλία ἀλλὰ συνειδητὴ καταστροφὴ παιδικῶν πληθυσμῶν!!!

Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου, μὲ τὰ συμπαρομαρτοῦντα αὐτῆς, δὲν εἶναι κάτι ποὺ ἔτυχε νὰ διαῤῥεύσῃ στὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως. Τὸ δακτυλάκι της ἔβαλε ἡ ΕΥΠ, ποὺ συχνά-πυκνά, ἀναλόγως τῶν …συμφερόντων, διοχετεύει τέτοιου εἴδους πληροφορίες στὸν καλὰ ἐλεγχόμενο Τύπο. Κι ἔτσι, «ὅλως τυχαίως», τὴν ἰδίαν ἡμέρα χῖος καὶ βαξεβάνης προέβησαν σὲ ἀποκαλύψεις. Ξέρουν αὐτοὶ νὰ ἀντλοῦν τὶς πληροφορίες τους ἀπὸ τὶς κατάλληλες πηγές.Ἡ ὑπόθεσις γεωργιάδου δὲν ἀφοροῦσε σὲ μίαν ἁπλῆ (ὁμοφυλοφιλικὴ) συνεύρεσίν του μὲ ἀνήλικα ἀγόρια ἀλλὰ καὶ σὲ βιασμὸ ἀνηλίκου (15ετοῦς τότε), ποὺ μὲ πρόσχημα τὸ μασὰζ προσήγγισε τὸ παιδί, ἀλλὰ καθ’ ὅσον κοιμόταν τὸ ἐβίασε. Κι αὐτό, ὁ βιασμός, συνιστᾶ ἔγκλημα ποινικό, ἐφ΄ ὅσον τοὐλάχιστον ἕνα ἐξ αὐτῶν τῶν παιδιῶν (ποὺ ἐπὶ πλέον ἦταν κι ἀνήλικο) ἐβιάσθη. Μάλιστα τὸ ἐν λόγῳ ἀγόρι (ὅπως μπορεῖτε νὰ διαβάσετε παρακάτω, μέσῳ αὐτομάτου μεταφράσεως) εἶναι ἀπολύτως σαφὲς στὶς καταγγελίες του. Συνέχεια

Γενεὰ τῆς κρίσεως καὶ τοῦ ψυχαναγκασμοῦ

Μερικὲς πολὺ πρόχειρες σκέψεις μὲ ἀφορμὴ τὸ φονικὸ τῆς Ῥόδου. Μὲ κίνδυνο νὰ πέσω στὴν γνωστὴ λούμπα τῆς ἐξιδανικεύσεως τοῦ παρελθόντος, ἔχω τὴν ἐντύπωση ὅτι ἡ δική μας γενεά, αὐτοὶ ποὺ εἴμαστε σήμερα στὰ 40-45, εἶχε μὲ τὸ σὲξ μία πιὸ ὑγιὴ σχέση ἀπὸ αὐτὴν ποὺ ἔχουν οἱ σημερινοὶ εἰκοσάρηδες. Συνέχεια

Δουλοποιώντας κάθε ἀνθρώπινον ὄν

Αὐτὸς εἶναι ὁ στόχος. Κι ὁ στόχος δὲν πραγματοποιεῖται ἔτσι, τυχαίως, ἄνευ σχεδιασμοὺς σὲ βάθος κι ἂνευ προγράμματος. Δὲν μπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῇ ἐὰν δὲν ἔχουν τοποθετηθῇ, ἀπὸ καιρό, τὰ «κατάλληλα» ἄτομα, στὶς «κατάλληλες» θέσεις.

Ξεκίνησε μὲ τὸ λαθρομεταναστευτικό, ἐπισήμως, γιὰ τὰ μάτια τῶν πολλῶν, εἰδικῶς γιὰ τὰς Ἡνωμένας χώρας τῆς Ἑβραιώπης μας. Στὴν πραγματικότητα ὅμως ξεκίνησε μὲ τὸ σοσιαλιστΡικὸ πρόγραμμα ἁπάντων τῶν «ἐναλλακτικῶν» σὲ κάθε χώρα. Κι αὐτὸ ἔγινε σταδιακῶς, σιγὰ σιγά, μεθοδικὰ καὶ ὕπουλα, μὲ «ἡγέτες» φυτευτούς, προερχομένους ἀπὸ τὰ καλλίτερα σχολεία τῆς νέας (καὶ παλαιᾶς) τάξεως πραγμάτων, τὰ ὁποία, ὑπὸ οἱεσδήποτε συνθῆκες, ἐλέγχονται ἀπολύτως ἀπὸ τοὺς «ἀγαπημένους» μας τοκογλύφους. Συνέχεια

Προτάσεις γιὰ …πάτους!!!

Ἡ Ἄννα Δρούζα καὶ τὸ μπορῶ τελεία τζῆ ἄρ ἀναρωτῶνται ἂν μπορῇς νὰ βάλῃς σφῆνες στὸν πάτο σου.

Συνέχεια