Ὑπηρετώντας μίαν ἀκόμη ἐθνοπροδοσία…

Ὑπηρετώντας μίαν ἀκόμη ἐθνοπροδοσία...μὲ φορολογικὲς «διασταυρώσεις» γιὰ νὰ καταπιοῦν ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει νὰ καταπωθῇ, λὲς καὶ τὰ λεφτά (μας) τὰ βγάζαμε παρέα μὲ τὰ κυβερνητικὰ τσογλάνια, ποὺ οὐδέποτε δούλεψαν (!!!) στὴν ζῳή τους… Συνέχεια

Ἀνοίγουν οἱ πύλες τῆς κολάσεως;

Συνεχῶς ἀπειλοῦν οἱ Τοῦρκοι μὲ ἄνοιγμα τῶν συνόρων καὶ μαζικὲς ἐξόδους μεταναστῶν πρὸς τὴν Εὐρώπη, ποὺ θὰ δημιουργήσουν χάος καὶ ἀπελπισία.

«Μὴν μᾶς πιέζετε… Μὴν μᾶς ἀπειλεῖτε… Ἐὰν προχωρήσετε ἀκόμη περισσότερο μὲ τὶς ἀποφάσεις σας, οἱ πύλες τῶν συνόρων θὰ ἀνοίξουν. Σὲ τρία ἑκατομμύρια πρόσφυγες ἐμεῖς δίδουμε τροφή.
Τί θά συμβῆ ἐάν ἐνοίξη τίς πύλες ἡ Τουρκία;
Ἐὰν προσωρήσετε ἀκόμη περισσότερο, μὲ τὶς ἀποφασεις σας, οἱ συνοριακὲς πύλες θὰ ἀνοίξουν. Ἐμεῖς δὲν σηκώνουμε ἀπειλές.» Συνέχεια

Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ

 Κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο τὰ ἑλληνικὰ προξενεῖα ἀνᾲ τὸν κόσμο.

Ἡ μεγάλη συῤῥίκνωσις τοῦ Ἑλληνισμοῦ1

Μὲ μεγάλη λύπη παρακολουθοῦμε τὴν συνεχῶς ἐπιδεινουμένη ἧττα καὶ πτώση τοῦ ἑλληνισμοῦ.
Τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο ἐγκαταλείπονται ἱστορικῆς σημασίας ἑλληνικὰ προξενεία σὲ πολλὲς πόλεις τῆς Εὐρώπης. Συνέχεια

Ποιοί συντονίζουν καί ξεσηκώνουν τούς …«πρόσφυγες»;

Μὰ ἀφορμὴ τὸ περιστατικὸ μὲ τὸ ἀσθενοφόρο, στὸν προσφυγικὸ καταυλισμὸ στὴν Νέα Καβάλα…

Ποιοί συντονίζουν καί ξεσηκώνουν τούς ...«πρόσφυγες»; Συνέχεια