Φιλο-ἀμερικανισμός ὅψιμος;

Οἱ Ἕλληνες ἔγιναν γιὰ τοὺς λάθος λόγους ἀντιαμερικανοὶ τὴν δεκαετία τοῦ ’70 καὶ γίνονται γιὰ τοὺς ἀντιστρόφως ἰδίους λάθος λόγους φιλοαμερικανοὶ σήμερα.

Ἡ ἰδέα καὶ μόνον, ὅτι ἔνα ὑπερήφανο παλαιὸ ἔθνος ἐναποθέτει τὶς ἐλπίδες ἐπιβιώσεώς του σὲ ἐξωγενεῖς παράγοντες μοῦ δημιουργεῖ ναυτία.13

Ὁ ὄψιμος φιλοαμερικανισμὸς ἀνθρώπων ποὺ ἐλειωσαν παπούτσια στὰ νειάτα τους, διαδηλώνοντας ἔξω ἀπὸ τὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία, μαρτυρᾶ μὲ ἐμφατικὸ τρόπο τὴν χρονία παρακμή μας.

Ἡ Ἑλλὰς (παραφράζοντας τὸν Μεταξᾶ) ἔχει θαλάσσια σύνορα ἀπὸ τρεῖς μεριές. Μὲ τὴν μεγάλη ναυτικὴ δύναμη τῶν ΗΠΑ, ὁ ἀμερικανισμὸς πρέπει νὰ εἶναι ἡ κεντρική μας ἐξωτερικὴ πολιτική. Μία πολιτικὴ ὅμως ποῦ θὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἔνα ἰσχυρὸ ἀποτρεπτικὸ δόγμα καὶ θὰ ἑδράζεται σὲ μίαν ἰσχυρὰ οἰκονομία.

Ὀ,τιδήποτε ἔξω ἀπὸ αὐτὸ εἶναι πρόσκαιρο, φροῦδο καὶ ἐπικίνδυνο.
Μὲ τὴν ἰδία εὐκολία ποὺ σήμερα πανηγυρίζουμε γιὰ τὸν 6ο στόλο, αὔριο θὰ φωνάζουμε Γιάνκης γκὸ χόμ.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 133 times, 1 visits today)
Leave a Reply