Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

Ἐὰν ζητήσω ἑγὼ συνάντηση μὲ ἔναν ὑπουργό, γιὰ νὰ τοῦ ἐκθέσω τὰ προβλήματα τῆς ἐξωστρεφοῦς παραγωγῆς τῆς χώρας, δὲν πρόκειται νὰ τὴν πάρω. Εἴτε μὲ ΣΥΡΙΖΑῖο ὑπουργὸ εἴτε μὲ ΝΔκράτη. Ἔχουν σοβαρὲς δουλειὲς καὶ δὲν ἔχουν χρόνο. Τὸ ξέρω ἀπὸ τὴν μακρά μου πιὰ ἐμπειρία.

Ἂν ζητήσῃ ἡ βοηθὸς τῆς γραμματέως τοῦ Σαββίδου, αὐτοῦ τοῦ ἀλλογλώσσου «ἐπενδυτοῦ», μὲ τὰ κουμπούρια καὶ τοὺς μπράβους, θὰ πάη ὁ ὑπουργὸς ὁ ἴδιος στὸν χωρικὸ τρέχοντας, τὴν ἴδια ἡμέρα μάλιστα. Εἴτε ΣΥΡΙΖΑῖος ὑπουργὸς εἴτε ΝΔκράτης.

Πάρτε τὸ εἴδηση.
Αὐτὲς εἶναι οἱ ἐλὶτ τῆς Ἑλλάδος. Αὐτοὶ προηγοῦνται. Καὶ τὰ δικὰ τοὺς «ὁράματα» εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς ψοφοδεοῦς καὶ ὑστεροβούλου, βαλκανικῆς ἐξουσίας μας.

Μίαν παρακαταθήκη μᾶς ἄφησε ὁ Σημίτης, γιὰ νὰ μὴν κάνουμε τὸν κόπο νὰ ἐλπίζουμε ἄδικα. Αὐτὴ εἶναι ἡ Ἑλλὰς εἶπε καὶ πέρασε στὴν ἀθανασία.
Τὰ κεφάλια μέσα λοιπόν, ἐν ἀναμονῇ τῶν ἑπομένων μεταῤῥυθμιστῶν, τοῦ τύπου «μία ἀπὸ τὰ ἴδια». Καὶ μετὰ τῶν ἑπομένων. Καὶ τῶν ἑπομένων.

Ἕρμιππος Ἑρμιππίου

 

(Visited 141 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιὰ νὰ μὴν ἐλπίζουμε ἄδικα…

  1. Τοὐλάχιστον τὸ τί εἶναι ἡ Ἑλλάδα ἄρχισε νὰ γίνεται εὐρύτερα ἀντιληπτό. Μποροῦμε τώρα πιὰ νὰ ἀντλήσουμε ἐλπίδα;

Leave a Reply