Δικτατορία τῶν …ψυχιάτρων;;

Ὑπάρχει ἕνα βιβλίου τοῦ Allen Frances (ψυχιάτρου – M.D.), καθηγητοῦ καὶ τέως Προέδρου στὸ τμῆμα Ψυχιατρικῆς καὶ Ἐπιστημῶν τῆς Συμπεριφορᾶς, στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεμιστημίου Ντιοῦκ, στὸ Ντούραμ τῆς Βορείου Καρολίνας τῶν Η.Π.Α., μὲ τίτλο «Ἡ διάσωσις τοῦ φυσιολογικοῦ», (ἐκδόσεις «Τραυλός», Ἀθῆναι 2013). Ὁ Ἄλλεν Φρᾶνς διετέλεσε ἐπίσης πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς ποὺ συνέγραψε τὸ DSM-3, τὴν ἀναθεώρισίν του καὶ τὸ DSM-4, τὰ ὁποία, ἐν ὀλίγοις, εἶναι ὁ «βασικὸς ὁδηγὸς τοῦ ψυχιάτρου» ἢ ἄλλως ἡ «βίβλος τῶν ψυχιάτρων» στὶς Η.Π.Α.. Συνέχεια

Ξεπέρασαν (ἐπὶ τέλους!!!) καὶ τὸν …Ὄργουελ!!!

«…Ὁ λόγος ποὺ σᾶς παρακολουθοῦμε, εἶναι γιατί ἔχουμε 70 χρόνια τεχνογνωσίας, ἀπὸ τὴν λατρεμένη ΕΣΣΔ ποὺ δὲν θέλαμε νὰ πᾷν χαμένα.

Μελλοντικῶς, θὰ προσφέρουμε καὶ διακοπὲς στὸ Γκουλάγκ.
Ἀμὰν πχιά, ὅλα νὰ τὰ κατακρίνετε!…»

Συνέχεια

Δὲν λέμε «κοινοβουλευτικὸ πραξικόπημα» ἀλλὰ …«ἐπανακαταμέτρησις»!!!

Ὁλημερὶς ἐμέτραγαναν, τὸ βράδυ διορθῶναν.

Ἡ «μουντζούρα Τσίπρα» ἔμεινε. Συνέχεια

Δικτατορίσκοι ἐν ἀσυδοσίᾳ

Σύντροφε, αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἡ χώρα εἶναι νὰ ἰδῇ τὴν συμμορία τῶν πραξικοπηματιῶν ΣΥΡΙΖΑ, σὲ μακροχρόνιο κάθειρξη

Συνέχεια

Φονιάδες, μαχαιροβγάλτες καὶ ἀνθέλληνες οἱ …«ἡγέτες» μας. (γ)

Γνωρίζουμε θαυμάσια ὅλοι μας πὼς σκάνδαλα δὲν ὑπάρχουν, ἀλλά, ἀκόμη κι ἐὰν ὐπάρξουν, ἢ δὲν ὑπάρχουν ἔνοχοι ἢ δὲν τιμωροῦνται (κρυβόμενοι πίσω ἀπὸ τὶς ἀσυλίες τους) ἢ …παραγράφονται τὰ πάντα, διότι στὴν χώρα τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν ἰσχύει μόνον τὸ «δίκαιον τοῦ χρήματος». Τὸ «δίκαιον τῆς διαπλοκῆς», γιὰ τὴν ἀκρίβεια, ποὺ σκοπό του ἔχει μόνον τὸ νὰ συγκαλύπτῃ παντοιοτρόπως τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸ ἔγκλημα κατὰ τῶν Ἑλλήνων.

Συνέχεια

Δίχως …«ἐπαναστάσεις» δὲν ζοῦμε!!!

21 τὰ «κινήματα» ποὺ μετρᾶ ἡ Πατρίδα μας, μέσα σε ἕναν, μόνον, αἰῶνα!!!

Ἡ ἐπέτειος τῆς «Ἐπαναστάσεως» ἤ «Πραξικοπήματος», τῆς 21ης Ἀπριλίου τοῦ 1967, εἶναι λίγο ἔως πολὺ γνωστῆ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Αὐτὸ ποὺ ἴσως δὲν εἶναι γνωστό, ἰδιαιτέρως στὶς νέες γενεές, εἶναι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν στρατιωτικῶν πραξικοπημάτων ἤ κινημάτων, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 20ου αἰῶνοςα στὴν Πατρίδα μας.
Τὸ σύνολον αὐτῶν λοιπόν, τῶν (ἐπιτυχημένων ἢ μή), «ἐπαναστάσεων» ἀνέρχεται στὸν ἀριθμὸ τῶν 21 συνολικῶς!!!
Σὲ αὐτά, τὰ συνολικῶς 21, θὰ πρέπη νὰ προστεθοῦν καί… ἀρκετὰ ἄλλα, τὰ ὁποῖα, ὡστόσο, ἂν καὶ ὀργανώθησαν δὲν ἐπρόλαβαν νὰ ἐκτελεσθοῦν ἢ κατεστάλησαν ἐν τῇ γενέσει τους!

Ἔτσι, γιὰ μὰ μὴν λέμε πὼς οἱ παρεμβάσεις μὲ …τὰνκς καὶ ὅπλα στὴν πολιτικὴ ζωή, εἶναι προνόμιο καὶ εὑρίσκεται στὸ DNA μόνον τῆς γειτονικὴς χώρας!!! Συνέχεια