Δημοκρατικοὶ πολῖτες καὶ ἄλλοι …τεμπελχανάδες!!!

Down memory lane ἀπόψε.

Ὁ πατέρας μου καθὼς μεγάλωνα ἔλεγε κάποιες μαγικὲς λέξεις, ποὺ μὲ γοήτευαν.

Ἔτσι τὸν ἄκουγα νὰ λέῃ, «καϋμένε ἤμασταν τυχεροὶ τὸ 44 καὶ εὑρέθημεν στὸν «ἐλεύθερο κόσμο», οἱ ΕΑΜίτες μᾶς πήγαιναν γιὰ λαϊκὴ δημοκρατία, δὲν θὰ εἶχε μείνη οὔτε ῥουθούνι ἀπὸ ἐμᾶς ἐὰν ἐπικρατοῦσαν, θὰ μᾶς πήγαιναν γιὰ μαχαίρι οἱ δημοκρατικοὶ πολῖτες». Συνέχεια

Ὑποκρίνονται τοὺς …δημοκράτες (καὶ οἱ νεοδημοκράτες)!!!

Μόλις προσπάθησα νὰ δημοσιεύσω κάτι στὴν σελίδα τοῦ μελλοντικοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς Νέας (κατ᾽ εὐφημισμὸν), Δημοκρατίας.
Δεῖτε τὴν ὑποδοχή τοῦ δημοκράτη:
Δὲν ἔχω λέει …τὰ κατάλληλα δικαιώματα…


Συνέχεια

Ψηφοφόροι μὲ …τιμὴ συνιστοῦν τὸ ἐκλογικὸ σῶμα!!!

Αὐτὸ ποὺ μᾶς λέει ἡ κυρία Χριστοδουλοπουλου εἶναι ἡ οὐσία αὐτοῦ ποὺ ἀποκαλεῖται «δημοκρατία» πλέον στὸν δυτικὸ κόσμο.

Ἐσεῖς θὰ ἐργάζεσθε, ἐμεῖς θὰ σᾶς τὰ παίρνουμε καὶ θὰ διορίζουμε ἀνθρώπους, ποὺ θὰ μᾶς ψηφίζουν. Συνέχεια

Διαφορὰ «καλῆς» καὶ «κακῆς» καταλύσεως τοῦ πολιτεύματος

Ἔτος 2012 καὶ γνωστὸς ἀκροδεξιὸς τραμποῦκος, κάνει δοκιμὴ εἰσβολῆς στὸ κοινοβούλιο ὡς πρόβα καταλύσεως τοῦ πολιτεύματος.

Συνέχεια

Δημοκρατία τῶν …ΜΑΤ!!!

Ὁ κάθε ἐκλεγμένος ἀπατεὼν ἔχει τόση ἐξουσία ποὺ μπορεῖ νὰ ξεπουλήσῃ ἀκόμη καὶ τὴν Ἱστορία!
Ἤ, ἀκόμη καὶ νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸν πληθυσμὸ τῆς χώρας!!!

Συνέχεια

Δημοκρατικές καί …ἀδημοκρατικές ἀφισσοκολλήσεις!!!

Ὅταν οἱ συριζαῖοι μοίραζαν ψόφους, καὶ ἀφίσσες τοῦ τύπου: «κρεμᾶστε τοὺς δοσιλόγους τοῦ ΔΝΤ» ἦσαν ἀριστερά.

Συνέχεια