Ὥρα νὰ γίνουμε συνειδητοποιημένοι (καὶ στοχευμένοι) καταναλωτές!!!

Μά, κυρίως, συνειδητοποιημένοι πολῖτες, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἱστορία μας!!!
Ἐὰν κι ἐφ΄ ὅσον θέλουμε φυσικὰ νὰ ἐπιβιώσουμε…

Ἡ ἐπίθεσις σὲ …κρεοπωλεῖο, μὲ πρόσχημα τὴν «προστασία τοῦ ζωϊκοῦ βασιλείου», ἀπὸ …«ἀναρχικούς» πρακτορίσκους, μισθοδοτημένους ἀπὸ τὰ κυκλώματα τῶν Μ.Κ.Ο. τοῦ (κάθε) πSoros καὶ τῶν πολυεθνικῶν, ἦταν, κυριολεκτικῶς, ἀναμενομένη, ἐφ΄ ὅσον ὅποιος ἀκόμη ἐπιχειρηματίας, μικρὸς ἢ μεγάλος, παραμένει ζωντανός, συνιστᾶ κίνδυνο κι ἀπειλὴ γιὰ τὰ σιωνιστικὰ νεοταξίτικα μαγαζάκια τῶν τοκογλύφων, ποὺ «ἀγοράζουν», διὰ τῆς …ἐκχωρήσεως/χαρίσματος, «μπὶρ παρά» τὰ πάντα, ἐὰν στὸ μεταξὺ δὲν τὰ ἐξοντώσουν διὰ τῆς οἰκονομικῆς ἀφαιμάξεως. Συνέχεια

Δημοκρατικὲς …«εὐαισθησίες» τοῦ Κάστρο!

Ἐπειδὴ μᾶς τὰ ἔκαναν τσουρέκια οἱ Κομμουνιστὲς μὲ τὸν Κάστρο – τὸν ὁποῖο σέβομαι γιὰ τὴν ἀνατροπὴ τοῦ φαύλου Μπατίστα, ἀλλὰ ὄχι γιὰ τὸν τρόπο ποὺ ἐκυβέρνησε – καὶ ἰδίως οἱ ἄσχετοι Κομμουνιστὲς τῆς Κύπρου, ποὺ ἀναμασσοῦν ὅ,τι ἐδιδάχθησαν παιδιίθεν στὶς κατασκηνώσεις τῆς ΕΔΟΝ, σᾶς παραθέτω μόνον ἕνα ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Ποινικὸ Κώδικα τῆς Κούβας ὅπως αὐτὸς ἰσχύει καὶ σήμερα, γιὰ νὰ θαυμάσουμε τὴν «δημοκρατικὴ εὐαισθησία» τοῦ ἀειμνήστου ἡγέτη της, ποὺ συνεχίζουν οἱ διάδοχοί του. Συνέχεια

Γιατί ἔρχονται (ἀκόμη καί) ἀπό τήν Κούβα …«πρόσφυγες»;

Γιατί δέν μένουν στόν ὡραιότατο κομμουνιστικό τους παράδεισο;
Τί εἶναι αὐτό πού τούς ἐξαναγκάζει νά ἀφήσουν τήν Πατρίδα τους, νά μετατραποῦν σέ δούλους (στὰ χέρια τῶν ἀδιστάκτων δουλεμπόρων μὲ βιτρίνα τὶς Μ.Κ.Ο.), γιά νά καταλήξουν ἀπάτριδες καί ἐξηρτημένοι, μέσῳ Τουρκίας φυσικά, σέ μίαν χρεωκοπημένη χώρα σάν τήν δική μας;

Στην Μυτιλήνη φθάνουν μετανάστες μέχρι και από Κούβα και Βενεζουέλα!

Συνέχεια

Λές νά ἦταν κι ὁ Τσέ …«περιούσιος»;

Μεγαλώσαμε μὲ μίαν εἰκόνα γιὰ κάποιον ἐπαναστάτη, παγκόσμιο ἐπαναστάτη λέει, ποὺ ἤθελε νὰ σώσῃ τὸν κόσμο ἀλλὰ δὲν τὸν ἄφησαν τὰ συμφέροντα. Λέει.

Λές νά ἦταν κι ὁ Τσέ ...«περιούσιος»; 1

Συνέχεια

Φιντέλ Κάστρο. Ἕνας (ἀκόμη) πράκτωρ τῆς CIA!!!

Ἐάν, καθ’ οἱονδήποτε τρόπο, ἐντοπίσετε ἀπόλυτες (ἔως …τρομακτικές) ὁμοιότητες μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν χώρα μας, ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὴ προβληματισθεῖτε γιὰ τὰ αἴτια. Οἱ ἀπαντήσεις εὑρίσκονται στὰ …«σεμινάρια τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας», στὴν CIA καὶ στοὺς παγκοσμίους τοκογλύφους, ποὺ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη μας, μέσα ἀπὸ αὐτὰ τὰ «μαγαζάκια».
Κάθε ὁμοιότης λοιπὸν μὲ τὰ παρακάτω …δὲν ἀποτελεῖ ἀποτέλεσμα συμπτώσεων!!!

Ὁ Φιντὲλ Κάστρο ἦταν πράκτωρ τῆς CIA.

Περισσότερες ἀποδείξεις ὅτι ὁ κομμουνισμὸς εἶναι μία συνολικὴ ἀπάτη.
Ὁ ῥόλος του εἶναι νὰ ἀποτρέψῃ μίαν γνήσια, πραγματικὴ μεταῤῥύθμιση καὶ νὰ ἐπιβάλῃ μίαν καλὰ μεταμφιεσμένη τυραννία. Συνέχεια

Χρησιμοποιώντας τὸν Κολοκοτρώνη, βιάζουν τὴν ἱστορία!!!

Χρησιμοποιώντας τὸν Κολοκοτρώνη, βιάζουν τὴν ἱστορία!!! Ἀλέξη Τσίπρα,

Ἔχεις τό θράσος  νά συγκρίνῃς τὴν «Ἐπανάσταση» τοῦ 1953 τῆς Κούβας μέ τὴν Ἀληθινή Ἑλληνική Ἐπανάσταση 1821;;;

Δέν ντρέπεσαι ὠρέ Ὑπάλληλε τῆς κακιᾶς ὤρας..;;; Συνέχεια