Δικαιούμεθα νά ξεχάσουμε;

Λίγες μόλις ἡμέρες πρὶν ἕνα παλληκάρι, ἕνας λεβέντης, ἔπεσε ἀπὸ πυρὰ τῆς ἀλβανικῆς ΜΑΦΙΑΣ* νεκρὸ κάπου ἐκεῖ, στὰ βόρειά μας σύνορα, ὅπου ἡ ἑλληνικὴ γῆ, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, βάφεται διαρκῶς ἀπὸ τὸ αἷμα τῶν ὑπερασπιστῶν τῆς Ἐλευθερίας.
Μία περιοχὴ λησμονημένη καὶ ἐγκαταλελειμμένη, ἰδίως  ἀπὸ ἐμᾶς, τὰ ἀδέλφια τῶν ἐκεῖ διαβιούντων.

Ἡ ἐν λόγῳ εἰκόνα εἶναι δημιούργημα τοῦ Σπυρίδωνος Ζαχαροπούλου εἰδικῶς γιὰ τὸν Κωνσταντῖνο Κατσίφα.
Ἐλήφθη δὲ ἀπὸ τὸν φίλο Ἰωάννη Γιαννάκενα.

 

Συνέχεια

Δὲν ἐδολοφονήθη καὶ τόσο …«τυχαίως» ὁ Κατσίφας

Τηλεγραφικῶς:
Σὲ μίαν φωτογραφία φαίνεται ὁ δολοφόνος τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα,
καθὼς καὶ οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ ἐγκλήματος,
γιατὶ ὁ δολοφονία του εἶχε σχέση μὲ τὸ δόγμα «Τεσβὶκ Πενσέ» καὶ τὰ 12 μίλια.

Συνέχεια

Ῥᾶμα σὲ …φόρμα!!!

Ἐρεύνησα καὶ συνῳμίλησα μὲ πολὺ κόσμο. Ἔχω πεισθῆ ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ ἐξετέλεσαν ἐν ψυχρῷ τὸν Κατσίφα! Ἡ τελευταία σφαίρα στὸ κεφάλι ἐβλήθη ἀφοῦ τὸν εἶχαν συλλάβη.

Ἐδῶ ἔχουμε θέμα μεγάλο πλέον. Οἱ ἀλβανικὲς εἰδικὲς δυνάμεις τὸν ἀναζητοῦσαν πέντε ἡμέρες πρίν.
Ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση εἶναι σφόδρα ἐκτεθειμένη πλέον… Ἔχουμε τὰ ματιὰ μᾶς ἀνοικτὰ γιατί θὰ ἐπιχειρηθῆ κουκούλωμα….
Ἀρνῶνται ἀκόμη καὶ τὸν διορισμὸ Ἰατροδικαστοῦ. Ἐρντογὰν καὶ Ῥᾶμα δολοφονοῦν καὶ τρομοκρατοῦν.
Συνέχεια

Γιὰ ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα σηκώθηκε στὸ …πόδι σχεδὸν ὅλη ἡ Ἀλβανία

Καὶ σκέπτομαι τώρα…

Χρειάστηκαν περισσότεροι ἀπὸ εἴκοσι (20) Ἀλβανοὶ ἀστυνομικοὶ καὶ περισσότεροι ἀπὸ τριάντα (30) Ἀλβανοὶ κομάντος γιὰ νὰ καταφέρουν νὰ ἐγκλωβίσουν καὶ νὰ σκοτώσουν ἕναν καὶ μόνον Ἕλληνα… Συνέχεια

Βόρειος Ἤπειρος, μία κακοφορμισμένη πληγὴ ἀπὸ …ἑλληνόφωνες μαχαιριὲς

(Καὶ σαφῶς ὄχι ἀπὸ Ἕλληνες!!! Ἄλλο τὸ ἑλληνόφων κι ἄλλο ὁ Ἕλλην!!!)

Θά μᾶς ποῦν τά ξεπουλημένα γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο πατριώτη; Θά μᾶς ποῦν γιά τούς Βορειοηπειρῶτες πού τούς ἔχουν οἱ ἴδιοι ἀμέτρητες φορές ξεπουλήση καί καταστρέψη; Ποιά; Τά κουδουνισμένα; Τά σαπρόφυτα; Ἤ μήπως οἱ «πηγές τῆς ΕΛ.ΑΣ.»;

Ποιοί θά μᾶς ποῦ γιά τήν Βόρειο Ἤπειρο;
Οἱ βενιζελικοί ἀπόγονοι πού
ἀδιαλείπτως καί συστηματικῶς ἐπανδρώνουν (ἀκόμη καὶ μὲ ἀλλαγὴ ὀνομάτων!!!) κατ’ ἀποκλειστικότητα τήν συμμορία τῶν 300;

Συνέχεια

Θὰ ἔχουμε ἐξελίξεις στὴν Βόρειο Ἤπειρο

Δύο, μοναδικές, σφαῖρες, ἀπολύτως εὔστοχες… Μάλιστα ἡ μία στὸ κεφάλι καὶ ἡ ἄλλη στὴν καρδιά…
Δὲν τὶς τρῶς ὅμως (τόσο εὔστοχα) σὲ συμπλοκή…
Συνέχεια