Ἡ τύχη τῶν Ἑλλήνων τῆς Σμύρνης ἦταν προδιαγεγραμμένη

Γεώργιος Μινέικο Παπανδρέου…
Ένας Ελληνόφωνος γενίτσαρος και πιόνι του Σιωνισμού, που το σύστημα των ξένων αφεντικών μας επέβαλλε ως …«Γέρο της Δημοκρατίας», μαζί με τον άλλο δολοφόνο του Μικρασιατικού Ελληνισμού …Ben-iizelo.

Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα και θα καταλάβετε:

«Η τύχη των Ελλήνων της Σμύρνης ήταν προδιαγεγραμμένη, όχι μόνο από τους Τούρκους του Κεμάλ, τις ξένες δυνάμεις αλλά και από την ελληνική κυβέρνηση, που έτρεμε την ανατροπή. Οταν λίγο πριν από την επερχόμενη κατάρρευση, ο Γεώργ. Παπανδρέου ρώτησε τον Ελληνα αρμοστή Στεργιάδη «Γιατί δεν ειδοποιείς τον κόσμο να φύγει;», αυτός του απήντησε: «Καλλίτερα να μείνουν εδώ και να τους σφάξει ο Κεμάλ, γιατί, αν πάνε στην Αθήνα, θα ανατρέψουν τα πάντα»..»

Συνέχεια

Ἡ Ἑλλάδα «τρώει» τά παιδιά της. Ἕνα ἀπό αὐτά: Κωνσταντῖνος Καραθεοδωρῆς.

Ἕνα μικρό ἀφιέρωμα στό μεγαλύτερο μαθηματικό τοῦ 20οῦ αἰῶνος Κωνσταντῖνο Καραθεοδωρῆ, πού σάν σήμερα (2 Φεβρουαρίου τοῦ 1950) πέθανε. Τόν μαθηματικό πού ἐνέπνευσε καί καθωδήγησε τόν Αἰνστάιν. 

Ὁ Καραθεοδωρῆς, δέν μπόρεσε νά προσφέρῃ στήν πατρίδα πού τόσο ἀγαποῦσε, ὅπως ὅλοι οἱ ἰκανοί Ἕλληνες. 

Συνέχεια

Ὁ Βενιζέλος τῆς ἧττης.

Μία ἄλλη ἄποψις γιὰ τὸν «ἐθνάρχη» στὴν ὁποίαν χωροῦν πολλὲς παρεμβάσεις.
Ὄχι, δὲν ἀμφισβητῶ τὸν Βλάσση Ἀγτζίδη. Πῶς θά μποροῦσα;
Ἁπλῶς πρέπει νὰ προσθέσουμε πολλὰ ἀκόμη στοιχεῖα, στοιχεῖς ποὺ διαρκῶς βγαίνουν στὸ φῶς, καὶ ποὺ θὰ ἀποσαφηνίσουν μὲ τὸν καλλίτερον τρόπο τὸ εἶδος τοῦ Βενιζέλου!
Τὸ πραγματικόν του εἶδος. Συνέχεια