Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος!

Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος!Νὰ φτιάξουμε, λέει, τὴν δημοκρατία τῶν Ἀρίστων.
Ἤ, λέει, νὰ φτιάξουμε τὴν κοινωνία τῶν Ἀρίστων…
Νὰ φτιάξουμε γενικῶς καὶ τὴν δημοκρατία μας…
Γενικῶς ὅμως… Διότι στὸ εἰδικῶς κάπου χαλᾶ ἡ συνταγή…

Νά φτιάξουμε τί βρέ παιδιά; Τί;
Τί σημαίνει Ἄριστος; Γιατί δέν καταπιανόμαστε ἀπό τό ἁπλούστερον, γιά νά ξέρουμε τελικῶς καί τό τί πρέπει νά φτιάξουμε; Πῶς θά φτιάξουμε γεμιστά ἐάν δέν ἔχουμε ἀπό πρίν συγκεντρώσῃ ὅλα τά ὑλικά; Θά τρέχουμε καί δέν θά φθάνουμε;

Γιὰ νὰ ἀπομυθοποιήσω κάπως, καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ τὰ βλέπουμε ὥς ἔχουν κι ὄχι ὅπως θὰ μᾶς ἄρεσε, θὰ παραμείνω στὴν λέξι Ἄριστος. Πάντως σὲ βάθος βάθος ἀδυνατῶ νὰ φθάσω σήμερα,
Ἄριστος καλοί μου, κατὰ τὸν Δημητράκο πάντα, εἶναι ὁ ἀγαθός, ὁ πρωτεύων, ὁ καλλίτερος, ὁ ἐξαίρετος, ὁ ἀριστεύων, ὁ ἀρχηγός, ὁ εὐγενής, ὁ εὐπατρίδης, ὁ γενναιότατος, ὁ χρησιμώτατος..
Τὴν ἐτυμολογία ἄς μὴν τὴν ἀναλύσουμε σήμερα…
Ἄς παραμείνουμε στὴν ἐπίσκεψι τοῦ ὀνόματος.

Εἶναι δῆλα δή, γιὰ νὰ τὸ «μεταφράσουμε» στὰ «νεοελληνικά» μας, ὁ καλλίτερος, ὁ πρωτεύων, ὁ ἐξαίρετος μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα ὁ ἀγαθός!!!
Κι ὅταν λέμε ἀγαθός, δὲν ἐννοοῦμε τὸν βλάκα. Ἐννοοῦμε τὸν ἀγαθό. Αὐτὸν ποὺ ἔπρεπε ὅλοι μας νὰ ἔχουμε σὰν πρότυπο καὶ νὰ πασχίζουμε νὰ τοῦ μοιάσουμε.
Δῆλα δὴ ἄριστος εἶναι πρῶτα κι ἐπάνω ἀπὸ ὅλα ἀγαθός!!!

Τί σημαίνει ἀγαθός; Ὁ ἔξοχος, ὁ γενναῖος, ὁ ἱκανός, ὁ συνετός, ὁ χρηστός, ὁ καλόψυχος, ὁ ἐνάρετος, ὁ ἐπὶ πραγμάτων ἐξαίσιος, ὁ ὠφέλιμος, ὁ αἴσιος, ὁ ἔντιμος…
Ἐν ὁλίγοις, ἀγαθὸς εἶναι ὁ ἀνδρεῖος, ὁ συνετός, ὁ ἱκανὸς μὰ περισσότερο ἀπὸ ὅλα ὁ ὠφέλιμος.
Δῆλα δὴ ὅλα αὐτὰ ποὺ ἐμεῖς οὔτε εἴμαστε ἀλλὰ οὔτε καὶ μποροῦμε νὰ γίνουμε.

Ἄριστος λοιπὸν εἶναι κατὰ κύριον λόγον ὁ ἀγαθός, ὁ ὠφέλιμος, ὁ ἔντιμος, ὁ γενναῖος, ὁ συνετός, ὁ χρηστός…
Ἀτελείωτος ὁ κατάλογος.
Μήπως ἐμεῖς εἴμαστε κάτι ἀπό ὅλα αὐτά;

Θὰ σᾶς ἀπαντήσω ἐγώ.
Τίποτα εἴμαστε. Οὔτε κατὰ διάνοιαν μποροῦμε νὰ πλησιάσουμε ἀκόμη καὶ στὶς ἄκρες αὐτῶν τῶν ἐννοιῶν, πολλῶ δὲ μᾶλλον νὰ τὴν ἀντιληφθοῦμε.
Μάθαμε ἀλλοιῶς καὶ ξεμάθαμε αὐτὸ ποὺ ἔπρεπε νὰ ἤμαστε. Ξεγίναμε καὶ γιὰ νὰ γίνουμε πάλι, πρέπει πρῶτα καὶ κύρια νὰ στραφοῦμε μέσα μας, νὰ πιάσουμε τὸν ἑαυτόν μας καὶ νὰ τὸν …ξεσκίσουμε.

Τί ἀπό αὐτά τά παραπάνω ἐμεῖς εἴμαστε;
Τίποτα…
Καὶ μετὰ ζητᾶμε κοινωνία ἀρίστων.
Μέ ποιούς; Μέ τούς εὐφυεῖς;
Μὰ εὐφυεῖς εἶναι καὶ οἱ κρατοῦντες. Εἵδατε κάποιον ἀπό αὐτούς νά εἶναι ἄριστος κι ἀγαθός;
Μέ ποιούς λοιπόν θά κάνω δημοκρατία καί κοινωνία ἀρίστων; Μέ τούς ἱκανούς;
Μὰ ἐμεῖς ἔχουμε καταντήσῃ νὰ εἴμαστε μόνον στὴν κωλοτούμπα καὶ στὸ βόλεμα ἱκανοί.
Μέ ποιούς λοιπόν θά φτιάξουμε κοινωνία Ἀρίστων;

Γιὰ νὰ φτιάξουμε κοινωνία Ἀρίστων μὲ ἐμᾶς πρέπει πρῶτα νὰ ΚΑΘΑΡΘΟΥΜΕ!!!
Νὰ πετάξουμε ἀπὸ μέσα μας κάθε τὶ ποὺ μᾶς δένει μὲ συμπεριφορὲς τοῦ παρελθόντος.
Δύσκολο;
Ναί, δύσκολο, ἔως ἀδύνατον. Ἀλλὰ ἀναγκαῖον.
Πρῶτα ὅμως θὰ γίνουμε ἐμεῖς ἡ ἀρίστη ἔκδοσις τοῦ ἑαυτοῦ μας καὶ μετὰ θὰ ἀναζητήσουμε τρόπους νὰ ἀλλάξουμε τὸ ὁ,τιδήποτε.
Εἶτε μᾶς ἀρέσει, εἶτε ὄχι, ἐμεῖς οὔτε ἄριστοι εἴμαστε, οὔτε ἀγαθοὶ καὶ πολὺ περισσότερο δὲν εἴμαστε ἱκανοὶ νὰ σηκώσουμε στὴν πλάτη μας τὰ βασικά… Ὄχι τὴν Ἑλλάδα.

Φιλονόη.

φωτογραφία

Υ.Γ. Ὅπου ἦθος διαβᾶστε καλλίτερα συνήθεια. Ἀπὸ ἐκεῖ ξεκινοῦν ὅλα…

(Visited 97 times, 1 visits today)
One thought on “Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὰ πρῶτα ἀπὸ ὅλα Ἄριστοι στὸ ἦθος! | Φιλονόη καὶ φίλοι......

Leave a Reply