Μήνυμα πρὸς τοὺς Ἕλληνες…

Μήνυμα πρὸς τοὺς Ἕλληνες...Μήνυμα πρός…τοὺς Ἕλληνες…

«Ὑπερασπισθεῖτε τὴν Ἑλλάδα, τὸ ἔθνος στὸ ὁποῖο ὀφείλομεν τὰ φῶτα μας, τὰς ἐπιστήμας μας, τὰς τέχνας μας καὶ ὅλας τὰς ἀρετάς μας.
Ἡ Ἑλλὰς εἶναι φῶς.»
William Somerset Maugham,
1874 -1965 Ἄγγλος συγγραφέας

Καλημέρα!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

(Visited 22 times, 1 visits today)
Leave a Reply