Φιλάκι, ἕνα παιδικὸ …«ἁμάρτημα»!!!

Ἕνας Εὐσεβιστὴς (σκληρὸς θρῆσκος ὅλων τῶν θρησκειῶν) θεωρεῖ μεγάλο Ἁμάρτημα τὸ φιλάκι τῶν μικρῶν παιδιῶν.

Γιὰ αὐτὰ τὰ δύο φύλα χωρίζοντο ἀπὸ πολὺ νωρίς.
Ἡ Ὁμοφυλοφιλία ποὺ ἀνεπτύσσετο, τόσο στὰ ἀγορίστικα κολλέγια ὅσο καὶ στὰ Παρθεναγωγεῖα, δὲν ἀνησυχοῦσε κάποιον.

Τὰ Ἀνδρικὰ καὶ τὰ Γυναικεῖα Μοναστήρια τοῦ Μεσαίωνος δέ, συγκοινωνοῦσαν μὲ ὑπόγειες στοές, στὶς ὁποῖες εὐρέθησαν θαμμένα κι ἑκατοντάδες νεογέννητα.

Λιᾶρος Διονύσιος

(Visited 141 times, 1 visits today)
Leave a Reply